Klic k RAZUMU! Deložacija otrok na cesto se ne sme zgoditi!

logo za ops dopis.jpg - 3.38 Kb

ZDRUŽENJE V GIBANJU OPS – Osveščeni Prebivalci Slovenije
Stara Vrhnika 116, 1360 VRHNIKA

Telefon: O31 274 419, e naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran: www.gibanje-ops.com

 

Predsednik Republike Slovenije, g. Borut Pahor

Predsednik Vlade RS, g. Miro Cerar

Predsednik Državnega zbora RS, g. Milan Brglez

Predsednik Državnega sveta RS, g. Mitja Bervar

Varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ga. Vlasta Nussdorfer

Predsednik Ustavnega sodišča RS, g. Miroslav Mozetič

Predsednik Vrhovnega sodišča RS, g. Branko Masleša

Predsednik Vrhovnega državnega tožilstva, g. Zvonko Fišer

Minister za pravosodje RS, g. Goran Klemenčič

Ministrica za notranje zadeve RS, ga. Vesna Gjoerkeš Žnidar

Zadeva: Prisilna deložacija družine Olah z malima otrokoma

Klic OBLASTNIKOM po razumu!

V sredo 18.05.2016 ob 9.00 uri naj bi se zgodila prisilna deložacija družine Olah na cesto. Družino sestavljata dve ženski (mati in hči) ter dva otroka stara 6 in 9 let. Po skrbnem pregledu dokumentacije smo v Gibanju OPS ugotovili, da je bil izvršilni postopek peljan tako, da je družina izgubila svoj edini dom, namesto da bi sodnica Tina Benčič prodala za poplačilo dolga 2.800,00 EUR garažo, ocenjeno po sodniški cenitvi na 18.000,00 EUR. Izgovor sodišča, da je poskušalo prodati garažo, a ni bilo interesentov, je privlečen za lase, ker bi morala sodnica, če ne bi hotela škodovati dolžnici gospe Olah, poskušati večkrat oglaševati prodajo garažnega ograjenega boksa v podkleteni etaži večstanovanjskega objekta. Skoraj neverjetno je, da ni bil nihče zainteresiran od sostanovalcev iz tega ali drugih stanovanjskih blokov kupiti tak garažni boks za polovico ali eno tretjino cene, zaradi katere bi se dolg gospe Olah poplačal.

Zgodila pa se je še ena ključna napaka. Po poplačilu dela dolga prvemu upniku je na njegov predlog sodišče dražbo stanovanja s 15.05.2014 preložilo na 4.07.2016, a je dražbo kljub preložitvi izvedlo 15.05.2014 ne da bi bila dolžnica oz. njen zastopnik na dražbi prisotna. V pritožbi na višje sodišče je zapisano, da se izvršilni postopek v primeru, da vodilni upnik predlaga preložitev dražbe, ne ustavi za vse ostale upnike, ČE SE ONI S TEM NE STRINJAJO, nikjer v dokumentaciji sodišča pa ni razvidno, ali je sodišče, potem, ko je vodilni upnik predlagal preložitev in jo je sodišče s sklepom 8.05.2014 odobrilo, pozvalo druge upnike, naj se izjasnijo, ali se z preložitvijo strinjajo, in je kljub temu izvedlo dražbo 15.05.2014. Dolžnica je v času odločanja višjega sodišča o njeni pritožbi poplačala tako vodilnega upnika kot vse ostale, razen upnika Petrol d.d., ki mu je ostala dolžna 2.800,00 evrov, in je še to hotela poplačati v treh obrokih, o čemer je bilo višje sodišče s strani njenega zastopnika sproti obveščeno. Med tem pa je sama našla tudi kupca, ki je hotel kupiti garažni boks za 10.000,00 EUR, a sodišče o tem, da bi ustavilo dražbo stanovanja in bi prodalo zgolj garažo, ni hotelo niti slišati. Kako je mogoče, da je sodišče izvedlo potem prodajo stanovanja in shrambe v kleti skupaj, tudi ni jasno. Zakaj ne samo stanovanja, če že?

Vse odgovorne ponovno pozivamo, da ustavijo to nesmiselno in zlonamerno uničevanje družine z malimi otroki. V sredo, če se bo zgodila prisilna deložacija, bosta tudi otroka brezdomca, kar je protiustavno in kar je proti vsem konvencijam in paktom o človekovih pravicah in še posebej zoper Konvencijo o otrokovih pravicah. Gospa Olah vam je že pisala o tem, a glede na suhoparne in klišejske odgovore se zdi, da v tej državi nihče od vodilnih ne sliši klicev po spoštovanju prej omenjenih najvišjih pravnih aktov države in sveta. Vsi se sklicujete pri odgovorih na nekakšne zakone, ki so v hierarhiji nižji od krovnih pravnih aktov. Tako je povsem jasno, da gre za grobo kršenje 3. odstavka 15. člena Ustave RS, ki varuje vsakega državljana RS pred nesorazmernimi posegi v njegove temeljne človekove pravice. Tako dolg do družbenega podjetja Petrol d.d. 2.800,00 Eur ne more biti v sorazmerju, da se ga poplača s prodajo edinega doma družine z malima otokoma, ki je bil ocenjen s sodno cenitvijo v višini 155.500,00 EUR. Gre za popolno nesorazmerje, ki je podobno temu, kot bi vam rekli, da ste vi vsi zmešani, vi pa odredite za to kazen s streljanjem vojaškega voda v hrbet. Kličemo po streznitvi in razumu. V 2. členu Ustave RS piše, da je Republika Slovenija pravna in socialna država. Mar med to socialno državo ne spada tudi streha nad glavo? Po mednarodnem paktu o državljanski pravicah Organizacije združenih narodov je zapisano tole:

"Države pogodbenice tega Pakta so se v prepričanju, da pomeni po načelih, razglašenih v Ustanovni listini Združenih narodov, priznanje dostojanstva, ki je prirojeno vsem članom človeške družine, ter priznanje njihovih enakih in neodtujljivih pravic, temelj svobode, pravičnosti in miru na svetu, v spoznanju, da izvirajo te pravice iz dostojanstva, ki je prirojeno človekovi osebnosti, v spoznanju, da je po Splošni deklaraciji človekovih pravic mogoče doseči ideal svobodnega človeškega bitja, ki uživa državljanske in politične svoboščine in je prosto strahu in revščine, le tedaj, če so ustvarjeni pogoji, ki omogočajo vsakomur, da uživa svoje državljanske in politične pravice ter svoje ekonomske, socialne in kulturne pravice, v prepričanju, da nalaga Ustanovna listina Združenih narodov državam obveznost pospeševati splošno in dejansko spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, in upoštevaje dejstvo, da ima posameznik dolžnosti do drugega in do skupnosti, kateri pripada, in da je dolžan zavzemati se za napredek in spoštovanje pravic, ki so priznane v tem Paktu.«

Se mar res vsi požvižgate na tako zavezujoče pakte in pogodbe, katerih podpisnica je tudi Republika Slovenija, da zaradi bagatelnih dolgov, ki jih ljudje zaradi splošnega katastrofalnega finančnega, gospodarskega in socialnega stanja, v katerega ste pripeljali in ste zanj odgovorni, preprosto ne morejo plačevati, mečete slovenske družine na cesto??? Se zavedate sploh svojega početja, ko se togo izgovarjate, da je pač tako in vse v skladu z zakonodajo, da se ne morete vmešavati v delo drugih, ob tem pa se sprenevedate, ko gledate, kako je vse več ljudi v bedi in obupu? Kdaj vsaj s kančkom svojega uma pomislite, kako bi se vi počutili, če bi se znašli v taki situaciji? Kdaj pomislite, kaj si državljani mislimo o vašem delu, ko vsi dobro vemo, da so romale milijarde našega denarja iz države, tukaj pa se za par sto evrov uničuje cele družine z malimi otroki?

Sporočamo vam, da je gospa Olah ogorčena in prizadeta, jemljete njej, njeni hčerki in otrokoma edini skromni dom, ki ga je prigarala skozi celotno njeno delovno dobo, tudi z 11 let garanja v tujini. Ali so lahko stvari tako preproste, da nek navaden birokrat vzame usodo štirih oseb, tudi dveh otrok, v svoje roke in odloči, da se jih vrže na cesto, ker v naših predpisih ni nobene meje, kdaj je dosežena tista meja dolga, ko se lahko država spravi tudi na nepremično premoženje in ga odproda za poplačilo na primer več kot 10.000,00 EUR dolga upnikom?! Kot že rečeno, je treba sorazmernost upoštevati po 3. odstavku 15. člena Ustave RS, a so to za vse le mrtve črke na papirju.

Svarimo vas, ustavite tiranijo nad družino z malima otrokoma in vedite, če bo prišlo do tragedije, ker gospa Olah je kljub tudi našim svarilom neomajna, da bo storila nekaj groznega, da bo pomnila Slovenija in Svet. Je res nemogoče razumeti, da človek, če mu vzamemo nekaj, za kar je celo življenje garal, ima občutek, da nima več kaj izgubiti? Gospa Olah se ni izogibala svoji odgovornosti za nastali dolg, ko ni kot samostojna podjetnica najemnica treh lokalov zmogla več uspešno poslovati. Ni uveljavljala instituta osebnega stečaja, vse je jamčila s svojim premoženjem, ne da bi karkoli špekulativno prepisovala na druge osebe. Celoten dolg, ki ga je bilo okoli 40.000,00 EUR, je poplačala s pomočjo sorodnikov, zalomilo pa se je pri zadnjem še neodplačanem dolgu 2.800,00 EUR, ker se je sodnici Tini Benčič zelo mudilo prodati njen edini dom na dražbi, za katero je verjela, da je preložena na 4.07.2016, ko je hotela v tem času poplačati še, kar je ostalo in bi bila rešena.

Mar nismo ljudje, mar se ne zavedamo, da smo celotno narodovo telo in če boli en ud bi moralo trpeti in boleti celo telo? Ljudje na položajih, Slovenci, spomnimo naj vas na besede našega rojaka Antona Martina Slomška, ko je pred mnogo leti v svoji pridigi dejal:

"Prizadevajmo si, vsak po svojem stanu, pošteno in prav po krščansko živeti, kakor so naši predniki, stari Slovenci, živeli. Slovenci so bili od nekdaj dobrega, usmiljenega srca; radi so potrebnim pomagali in sosedom dobro storili. Slovenci so bili od nekdaj pridni delavci, ki so polje marljivo obdelovali in živino lepo redili. Krivico komu storiti, jih je bilo strah. Pokažimo tudi mi, da smo POŠTENIH OČETOV, POŠTENI SINOVI!"

»Krivico komu storiti, jih je bilo strah.« To pa zagotovo zato, ker so poznali in spoštovali zakone matere narave, ki je vedno pravična in dobra dela z dobrim poplača, slaba pa še z več slabega. Si upate krivico storiti tema dvema ženskama, ki se borita skozi to piškavo življenje, tema dvema otrokoma, ki že okušata delovanje tega norega sveta? Ne sveta, ljudi, ki imajo moč in vpliv, da krojijo usode drugih, ko se ne zavedajo, da je vladati sebi največja oblast.

Dajte, pošljite svoje izvrševalce vaših paragrafov, ko tako in tako slepo ubogajo, pa tudi če gre za to, da bi nekomu, ki si je za pol cene prilastil sadove žuljev drugih, četudi preko trupel. Pravno formalno pravite, da je vse v redu. Tudi Hitler je imel pravno državo, ampak za to pravno državo je obležalo na milijone nedolžnih ljudi. Mar tukaj danes Slovenci živimo sanje najbolj znane svetovne zveri? Ste vi nadaljevalci njegovega dela? V sredo bomo videli, ko se bomo z živim ščitom postavili v bran nemočnima ženskama in njunima nič krivima otrokoma.

Za karkoli slabega, če se bo zgodilo, boste morali sprejeti osebno odgovornost, saj lažna solidarnost do vaših skorumpiranih birokratov je tista, ki je zelo škodljiva in bo v končni posledica škodila prav vam ali vašim bližnjim. Še je čas, da spremenite svojo držo, krivico komu storiti bi vas moralo biti strah. Če mislite, da ni nikogar nad vami, ker ste na družbeni lestvici po napaki povsem na vrhu, se hudo motite.

Vse dobro vam in vsem, ki jih imate radi!

Ladislav Troha, predsednikNa Vrhniki, 16.05.2016