Izjava za javnost v zvezi s tožbo zoper Kemis za prenehanje poseganja v naravno okolje

kEMIS.png

Spoštovani!

Po mesecu dni raziskovanja, trdega dela, noč in dan smo zbirali in na 46 straneh zbrali argumente in dokaze za tožbo, ki jo bomo po obdelavi pravnega strokovnjaka z dolgoletno prakso vložili zoper družbo Kemis d.o.o. pri Upravnemu sodišču z zahtevo, da Kemis TAKOJ preneha s poseganjem v naravno okolje. Za takšno povsem upravičeno dejanje obstaja zakonska podlaga in sicer Ustava RS, ki vsakomur jamči pravico do zdravega in čistega naravnega okolja ter Zakon o varstvu okolja, ki pravi:

"Za uresničevanje pravice do zdravega življenjskega okolja lahko državljanke ali državljani kot posameznice ali posamezniki ali njihova društva, združenja in organizacije pred sodiščem zahtevajo, da nosilka ali nosilec (v nadaljnjem besedilu: nosilec) posega v okolje ustavi poseg, če bi ta povzročil ali povzroča čezmerno obremenitev okolja ali če bi povzročil ali povzroča neposredno nevarnost za življenje ali zdravje ljudi, ali da se mu prepove začeti izvajanje posega v okolje, če je izkazana velika verjetnost, da bi povzročil takšne posledice."

S pregledom dostopne dokumentacije smo ugotovili nezaslišane in skoraj neverjetne stvari, ki presegajo vse meje zdravega razuma, do katerih v normalni pravni državi nikakor ne bi smelo priti. Po pregledu zakonodaje smo ugotovili, da Kemis že ob upoštevanju temeljnih členov Zakona o varstvu okolja ne bi smeli umestiti v okoljevarstveno občutljiv prostor, ki je poplavno področje, ki se nahaja ob potoku Tojnica, kjer so imele svoj zaščiten habitat zaščitene vrste rib, ta potok pa se steka streljaj vstran od onesnaževalca v reko Ljubljanico. Umestili pa so tako nevarno dejavnost na rob zaščitenega narodnega parka Natura 2000, na rob naselja Sinja Gorica, ob kmetijska zemljišča in takorekoč v mesto Vrhnika.

V zahtevi za odobritev umeščanja v prostor preko Občinskega lokacijskega načrta (OLN) je v prvo točko in vrstni red gradnje navedel objekt A, v katerem naj bi zbiral in predeloval odpadno električno in elektronsko opremo, ki pa ga (še) ni zgradil in očitno tudi ni imel namena, saj je zgradil B objekt za zbiranje in predelavo odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi. Objekt A je očitno bil namenjen za slepilni manever odločevalcem, da so se manj poglabljali v prihod nevarnega zbiralca in predelovalca nevarnih odpadkov na Vrhniko.

Ugotovili smo nekatera nesporna dejstva, za katera imamo neizpodbitne dokaze:

 • Kemis d.o.o. je z zbiranjem in predelavo nevarnih odpadkov uradno začel 16.06.2009 in sicer brez obratovalnega in okoljevarstvenega dovoljenja;
 • obratovalno dovoljenje je pridobil v letu 2011, okoljevarstveno dovoljenje pa 2013;
 • Kemis d.o.o. ni bil uvrščen med obrate, ki predstavljajo nevarno ali manj nevarno tveganje za nesreče, ki se je zgodila, kljub temu, da je bilo v Okoljevarstvenem dovoljenju zapisano, da spada med nevarne naprave in so mu v dovoljenju zato zapisali pogoje, ki jih taki obrati imajo;
 • 2010 je ne da bi o širitvi naprave obvestil Ministrstvo za okolje, kar je bil po Zakonu o varstvu okolja in Okoljevarstvenem dovoljenju, ki ga takrat še ni imel, dolžan storiti in za prizidek - nadstrešnico bi moral pridobiti gradbeno dovoljenje, pa tega ni storil. Zakon pravi, da če ne obvesti pristojnih za širitev naprave, je to razlog za izgubo Okoljevarstvenega dovoljenja. Na zapisnike o inšpekcijskih pregledih Ministrstva za okolje in prostor še čakamo, ker je neverjetno, da noben inšpektor ni opazil nenadzorovanega širjenja nevarne dejavnosti;
 • z razširitvijo naprave je Kemis d.o.o. kršil Občinski lokacijski načrt, saj je z nelegalno - črno gradnjo kršil določila, kar se tiče odmikov od potoka Tojnica, saj ni spoštoval niti priobalnega 5 metrskega zaščitenega pasu, niti odmik 6,5 m od tega priobalnega pasu, kjer bi smel stati prvi objekt. To je 11,5 m od potoka Tojnica;
 • po tej črni gradnji, katero je legaliziral šele letos 21. aprila, ko se sprašujemo, kako mu je ob kršitvi OLN sploh uspelo, je na črno postavil dve skladiščni hali in še eno priročno skladišče. S tem je znova kršil Okoljevarstveno dovoljenje, ker o širitvi naprave izven naprave ni pridobil dovoljenja Ministrstva za okolje, niti gradbenih dovoljenj;
 • naprava je bila projektirana za 6.500 ton zbranih, skladiščenih in predelanih nevarnih in drugih odpadkov letno, Kemis d.o.o. je na leto zbral, skladiščil tudi preko 25.000 ton nevarnih odpadkov letno, kar je nedopustna preobremenitev naprave. Zaradi tega, ker je bilo na dan požara po podatkih Kemisa v napravi preko 1.400 ton nevarnih odpadkov, lovilni bazeni ob izlitju nevarnih snovi niso zadržali niti teh, niti požarnih vod, ker so bili projektirani za dnevno zalogo do največ 650 ton. Kako je mogoče, da je Kemis pridobil Okoljevarstveno dovoljenje za predelavo 550 ton na dan, na letni ravni pa za 36.000 ton, od tega 25.000 ton nevarnih, smo vprašali pristojne na Ministrstvu za okolje in prostor, a nam še niso odgovorili;
 • na dan požara so bile požarne poti založene z skladovnicami kontejnerjev, ki tam niso imeli kaj iskati;
 • z Inšpektorata za Okolje so nam sporočili, da zavezanec ni poročal o emisijah hrupa po zahtevi Okoljevarstvenega dovoljenja, mi pa smo ugotovili, da na letni ravni ni poročal o ocenah emisij izpustov v zrak do vsakega 31.3. v letu, ker bi nas o tem zagotovo, če bi to počel, z inšpektorata obvestili, ker smo jih prosili, naj nam pošljejo vse rezultate monitoringov emisij v zrak;
 • pokazalo se je, da bil zrak nekajkrat onesnažen in so se določeni občani nad tem pritoževali, si dopisovali s Kemisom ter o smradu po kemikalijah obveščali Občino Vrhnika in državne institucije. Direktor Kemisa se je odzival podcenjujoče, celo patetično, ostali obveščeni se niso odzivali;
 • po Okoljevarstvenem dovoljenju je bil Kemis dolžan v vse prostore, kjer je skladiščil in predeloval nevarne odpadke, namestiti avtomatske gasilne naprave, pa tega ni storil, kljub temu, da je imel v letu 2014 en požar, v letu 2015 pa dva zabeležena požara. Po pričevanju direktorja na zboru krajanov Sinja Gorica po požaru 21. maja 2017 pa so v zadnjem času beležili kar vsak mesec kakšen požar (po zadnjih razlagah je šlo za "požige"). V skladu z dobrim gospodarjem in odgovornostjo zaradi dejavnosti z nevarnimi odpadki je bil dolžan zagotoviti avtomatske gasilnike in organizirati 24 urno požarno stražo. Ob skoraj 10 milijonih prometa in tudi 0,7 milijona evrov čistega prikazanega dobička bi to tudi finančno lahko zagotovil brez velikega naprezanja;
 • v času požara odgovorni iz Kemis-a niso zagotovili zamašitve kanalizacijskih jaškov s čepi, ki so jih imeli, da iztekle kemikalije in požarne vode, ki so se razlile po prometnih poteh ob napravi, ne bi stekle v potok Tojnico;
 • po okoljevarstvenem dovoljenju bi moral Kemis izven naprave hraniti podatke (back up) o vrstah in količinah nevarnih odpadkov, pa tega ni počel, kar je v svojem zapisniku z dne 26.05.2017 zapisala inšpektorica iz Ministrstva za okolje in prostor.

To so osrednje ugotovljene hude kršitve zakonov in okoljevarstvenega dovoljenja, ki bodo na sodišču podlaga z dokazi, da se onesnaževalcu, ki je s svojim brezbrižnim ravnanjem ogrozil življenja in zdravje Vrhničanov ter okoličanov kot tudi  naravnega okolja, do katerega imamo po Ustavi Republike Slovenije vsi državljani pravico. Umorjen je potok Tojnica, Vrhnika je po požaru kemične tempirane bombe degradirano območje in ljudi je strah za svoje zdravje in zdravje otrok, ki so morali že dan po požaru, ko je bila na celotni Vrhniki s strupenimi kemikalijami prepojena megla, v šolo in vrtce, ker preventivnih ukrepov ni bilo.

Tudi to smo zapisali v argumente, čeprav je varnost ljudi, ko pride do ogrožanja varnosti ljudi in onesnaževanja okolja v domeni pristojnih služb občine in župana ter tudi države, če gre za objekt, ki bi moral biti na seznamu nevarnih obratov. Zbiramo tudi vse potrebne dokumente, da bomo lahko dokazali pomanjkljivo ravnanje Občine Vrhnika, njene Civilne zaščite in župana, ki je dal soglasje k Načrtu za zaščito in reševanje v primeru požara v kemični tovarni Kemis d.o.o., kjer se je zgodil požar III. stopnje, kar pomeni splošno nevarnost, alarmiranje, obveščanje in preventivni ukrepi pa so bili zelo pomanjkljivi in do ljudi brezobzirno.

Sodišču bomo v tožbi predlagali, da takoj ustavi nadaljnje delovanje Kemis d.o.o., mu naloži zaprtje dejavnosti na sporni lokaciji zaradi kršenja zakonodaje in okoljevarstvenega dovoljenja, povzročitve splošne nevarnosti, katere posledice še vse niso znane in bodo skozi daljše časovno obdobje, da mu naloži razgradnjo naprave in sanacijo območja ter škode, poplačilo nastale materialne in nematerialne škode.

Vložili bomo skupinsko odškodninsko tožbo zaradi degradacije območja Vrhnike in okolice ter zaradi strahu za zdravje odraslih in otrok. Ker bomo za odvetnike in izvedence potrebovali finančna sredstva, vas ponovno prosimo za sodelovanje. Do sedaj smo zbrali z donacijami osveščenih krajanov Vrhnike in okoličanov 170,00 evrov.

Župan občine Vrhnika se na našo pobudo, da bi Občina Vrhnika finančno pomagala za izvedbo neodvisnega monitoringa, ni odzval niti s pišmeuhovskim odgovorom, kar kaže na napuh in ignoranco, pa ne do Gibanja OPS, marveč do vseh prizadetih krajank in krajanov, ki jih skrbi za zdravje njih in njihovih otrok, ter kakšna je v resnici onesnaženost njihovih njiv in vrtov ter kakšno je njihovo zdravstveno stanje. Očitno lahko na sodelovanje Občine s tem županom kar pozabimo.

Če ne bomo sami zbrali dovolj denarja za odvetnike in izvedence, bomo imeli problem, zato kličemo k akciji zbiranja potrebnih sredstev, da bomo lahko naredili potrebne korake za odhod Kemisa z Vrhnike, da se doseže poštena poravnava škode glede na dejansko onesnaženost, materialno škodo in prizadetost zdravja ljudi ter zaradi strahu, kaj bo z zdravjem na daljši rok in zaradi degradiranosti Vrhnike in okoliških krajev.

Transakcijski račun (BIC): SI56 1914 6501 1737 734          SWIFT: SZKBSI2X

Namen: Kemis

Gibanje OPS (Osveščeni Prebivalci Slovenije)

Ruska ulica 2 (Naslov za obveščanje: Stara Vrhnika 116, Vrhnika)

1000 Ljubljana

Telefon: 031 274 419, 040 165 015

Elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ekipa OPS, naj se nikoli več ne zgodi 

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali že razumete, da je KORONA PLAN-DEMIJA začetek ODKRITE vojne SATANISTOV zoper celotno človeštvo?
 
Trenutno je na strani
Prisotni 169 gostov .
AKTUALNO

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?