OTVORENO PISMO – UPIT – pobrojenim osobama i institucijama:

Što se – pomo?u smišljene i organizirane propagande – skriva od nas “obi?nih” ljudi, gra?ana od Vas i Vaših kolega, ali i javnosti uop?e?

– Vlada Republike Hrvatske – Andrej Plenkovi? – premijer –  Ta e-poĆĄtni naslov je zaơčiten proti smetenju. Če ga ĆŸelite videti, omogočite Javascript. Ta e-poĆĄtni naslov je zaơčiten proti smetenju. Če ga ĆŸelite videti, omogočite Javascript.

– Ured Predsjednika Republike Hrvatske – Zoran Milanovi?, predsjednik  Ta e-poĆĄtni naslov je zaơčiten proti smetenju. Če ga ĆŸelite videti, omogočite Javascript. i

Ta e-poĆĄtni naslov je zaơčiten proti smetenju. Če ga ĆŸelite videti, omogočite Javascript. Ta e-poĆĄtni naslov je zaơčiten proti smetenju. Če ga ĆŸelite videti, omogočite Javascript.

– Ministar zdravstva RH – kabinet ministra, izv. prof. dr. sc. Vili Beroš –  Ta e-poĆĄtni naslov je zaơčiten proti smetenju. Če ga ĆŸelite videti, omogočite Javascript.

Državno odvjetništvo RH  Ta e-poĆĄtni naslov je zaơčiten proti smetenju. Če ga ĆŸelite videti, omogočite Javascript.

Isto tako upu?eno ‘na znanje’ i navedenim politi?kim strankama (i drugim) medijima:

– Portal INDEX –  Ta e-poĆĄtni naslov je zaơčiten proti smetenju. Če ga ĆŸelite videti, omogočite Javascript.

– Vecernji list –  Ta e-poĆĄtni naslov je zaơčiten proti smetenju. Če ga ĆŸelite videti, omogočite Javascript.

– Jutarnji list  Ta e-poĆĄtni naslov je zaơčiten proti smetenju. Če ga ĆŸelite videti, omogočite Javascript.

– TV RTL   Ta e-poĆĄtni naslov je zaơčiten proti smetenju. Če ga ĆŸelite videti, omogočite Javascript.

– TV NOVA  Ta e-poĆĄtni naslov je zaơčiten proti smetenju. Če ga ĆŸelite videti, omogočite Javascript.

– emisija Peti dan –  Ta e-poĆĄtni naslov je zaơčiten proti smetenju. Če ga ĆŸelite videti, omogočite Javascript.

– u ime obitelji –  Ta e-poĆĄtni naslov je zaơčiten proti smetenju. Če ga ĆŸelite videti, omogočite Javascript.

– TV Laudato –  Ta e-poĆĄtni naslov je zaơčiten proti smetenju. Če ga ĆŸelite videti, omogočite Javascript.

– Glas Koncila –  Ta e-poĆĄtni naslov je zaơčiten proti smetenju. Če ga ĆŸelite videti, omogočite Javascript.

– emisija Bujica –  Ta e-poĆĄtni naslov je zaơčiten proti smetenju. Če ga ĆŸelite videti, omogočite Javascript.

– politi?ke stranke:

– Saborski klub: Domovinski pokret –  Ta e-poĆĄtni naslov je zaơčiten proti smetenju. Če ga ĆŸelite videti, omogočite Javascript.

– Saborski klub: SDP –  Ta e-poĆĄtni naslov je zaơčiten proti smetenju. Če ga ĆŸelite videti, omogočite Javascript.

– Saborski klub: HDZ-  Ta e-poĆĄtni naslov je zaơčiten proti smetenju. Če ga ĆŸelite videti, omogočite Javascript.

– Saborski klub: MOST –  Ta e-poĆĄtni naslov je zaơčiten proti smetenju. Če ga ĆŸelite videti, omogočite Javascript.

– politi?ka stranka Promijenimo Hrvatsku prof. dr.sc. Ivan Lovrinovi?  Ta e-poĆĄtni naslov je zaơčiten proti smetenju. Če ga ĆŸelite videti, omogočite Javascript.

(i drugi)

Uvod:

-Tek kao jedan od brojnih primjera informacija koje se namjerno prikrivaju od “obi?nih” ljudi i o ?emu je zabranjeno raspravljati (dok nas takozvani “mainstream mediji”, zapravo propaganda smišljeno zasipa kontradiktornim i beskorisnim informacijama):

EVENT 201 i Avril Haines –
Kako je CIA, za ra?un politi?kih planova i interesa ‘zapadne’ oligarhije – plutokrata-korporatista (suvlasnici transnacionalnih korporacija i banaka, top-manageri i takozvani “politi?ari”-zapravo administratori oligarhije) – dakle kako je CIA organizirala PsyOp “Korona p/l/andemiju” – dva mjeseca prije “iznenadnog” “izbijanja” ‘Korona p/l/andemije’, u listopadu 2019?

Link službene stranice “EVENT 201”: https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/

Link iste web-stranice na servisu za arhviranje web stranica:
https://archive.is/bQ9ZU

– ŠTO JE – zapravo – “EVENT 201” i tko je/kakva je osoba – DOISTA –  Avril Haines, sudionica “EVENT-a 201”,  koja se trenutno nalazi na funkciji US ‘Director of National Intelligence’ – dakle nadre?ena šefovima – svih 13 – ameri?kih obavještajnih lužbi, uklju?uju?i CIA-u I NSA?

– “EVENT 201” je vježba iz domene “teorije igara”–“simulacija socio-ekonomskih u?inaka izbijanja ‘korona pandemije’ ” održana 2019., dva mjeseca prije “SLU?AJNOG”&“SPONTANOG” “izbijanja” “ ‘smrtonosne’ korona p/l/andemije”.

Prema službenoj objavi sa službene web-stranice – suorganizatori “EVENT 201” su “Bill and Melinda Gates Foundation”, “World Economic Forum” privatna udruga-sindikat ‘zapadnih’ transnacionalnih korporacija i banaka –  i “John Hopkins Institute” koji redovito služi (i) kao ‘think-tank’ Vlade SAD-a, uklju?ivo Pentagon.

Avril Haines – CIA i EVENT 201

– Prema službnim stranicama EVENT 201 – jedan od “playera”-klju?nih igra?a EVENT 201 bila je Avril Haines u direktorica CIA-e u mandate Baracka Obame, a koju je Joe Biden 2021. postavio na funkciju “Director of national intelligence” –Tko je DOISTA i KAKVA JE OSOBA Avril Haines ?
… Predstavljena kao “player” na web-stranicama “EVENT 201”?

Link: službena web-stranica “EVENT 201” – Avril Haines navedena kao ‘player’

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/players/haines.html
Link iste web-stranice na servisu za arhviranje web stranica:

https://archive.is/mSHs7

Avrila Haines je nekadašnja zamjenica direktora CIA-e i  “savjetnik/ca za nacionalnu sigurnost” iz doba Baracka Obame, a koju je Joe Biden imenovao na “Director of national Intelligence”funkciju nadre?enu šefovima – svih 13 – obavještajnih službi SAD-a, uklju?ivo CIA-u I NSA.


Avril Haines je u administraciji Barack Obame bila
OSOBITO ZASLUŽNA ZA IMPLEMENTACIJU PROGRAMA – UBIJANJA CIVILA DRONOVIMA – PRI ?EMU JE UBIJENO VIŠE TISU?A CIVILA, U PODRU?JIMA IZVAN RATNIH SUKOBA I – BEZ –  IKAKVOG SU?ENJA (Aanistan, Sirija, Pakistan, Libija, Somalja, Jemen…). Samo u Pakistanu – Wikipedija – ubijeno je bez su?enja 3096 (lj-u-d-i), ve?inom civila.
Link: Drone strikes – Wikipedija https://en.wikipedia.org/wiki/Drone_strike

“ ‘The Intercept’ reported, “Between January 2012 and February 2013, U.S. special operations airstrikes [in northeastern Afghanistan] killed more than 200 people. Of those, only 35 were the intended targets. During one five-month period of the operation, according to the documents, nearly 90 percent of the people killed in airstrikes were not the intended targets.” “ (Pentagon-CIA vrši tisu?e udara dorovima godišnje, sa tisu?ama ubijenih civila (i mnoštvom djece) i bez su?enja, u državama sa kojima ‘zapadne’ države nisu u ratu: Pakistan, Yemen, Somalia, Afghanistan, Iraq. To?an broj ubijenih nije poznat jer je administracija pedsjednika D. Trumpa ukinula objavljivanje redovnih civilnih izvještaja)

Link: Avril Haines,  Director of National Intelligence, biografija – Wikipedia (uz iscrpno opisanu biografju – prešu?eno je sudjelovanje u EVENT 201)

https://en.wikipedia.org/wiki/Avril_Haines

– CIA je ‘udarna šaka’ ostvarivanja interesa ‘zapadne’ oligarhije – transancionalnih korporacija i banaka povezanih sa korumpiranim “politi?arima” – tzv. “vojno-industrijskog kompleksa” (kako je interesni spoj tehnokrata-‘znantvenika’, plutokrata-korporatista i ‘politi?ara’, nazvao general i predsjednik SAD-a, Dwight Eisenhower u oproštajnom govoru u kojemu je upozorio na opasnost za budu?nost demokracije), a

“EVENT 201” ORGANIZIRAN 2019., DVA MJESECA PRIJE ‘IZBIJANJA’ “KORONA P/L/ANDEMIJE” je organizirana simulacija-vježba – iz podru?ja vojnih simulacija – “teorije igara” – uigravanja-koordiniranja – CIA-Pentagon ‘PsyOP’ propagande – na kojoj su sudjelovali visoki predstavnici CIA-e kao i predstavnici najve?ih ‘public relation’ kompanija.

===

Nadalje:

ZASTRAŠUJU?I NATO d-o-k-u-m-e-n-t koji ocrtava – tek neke – od ciljeva “korona p/l/andemije, uklju?uju?i promjenu funkcija ?ovjeka, promjenom DNK:

Link: – DOKUMENT (dokument državnih organa k tome vojno-sigurnosnih, dakle N-E “teorija zavjere”) Ministarstvo obrane Velike Britanije: dokument: “Human Augmentation-The Dawn of a New Paradigm, strategic implications project, May 2021” (“Ljudsko proširivanje-Zora nove paradigme, projekt strateških implikacija, Svibanj 2021”)
https://www.gov.uk/government/publications/human-augmentation-the-dawn-of-a-new-paradigm

– Dokument NATO-a koji su zajedni?ki izradile službe – britanskog ministarstva obrane i njema?kog Bundeswehra – govori o “nužnosti” primjene – raznih – tehnologija nanotehnologija, biotehnologija, bioinformacijskih tehnologija i kognitivne znanosti na stanovništvu-“obi?nim” ljudima – zbog “održavanja strateške prednosti” kao i zbog potreba ”nacionalne sigurnosti” – uklju?ivo takozvana mRNA ‘cjepiva’ i “gensku terapiju” (uz primjenu brojnih senzora uklju?ivo “brain implantants”/nanotehnologija-neuro-implantati).

U priru?niku ministarstava obrane zemalja ?lanica NATO-a (Hrvatska je ?lanica NATO-a, a hrvatske obavještajne službe I hrvatska Vlada su – me?udržavnim ugovorima – legalno koordinirane /a realno, subordinirane/ sa CIA-om, MI6, Pentagonom) se, uz tehni?ke opise i na?ine primjena raznih transhumanisti?ko-eugeni?kih tehnologija na lj-u–d-i-m-a – spominje važnost “združivanja ?ovjek-stroj” ili primjerice pojam “ljudska platforma” uz primjenu nanotehnologija, ‘umrežavanja’ i primjenu bioinformatike I sintetske biologije mRNA ‘cjepiva’ “ i “genske terapije”).

rezervni link: dokument na web-stranicama – “web archive”, servis za arhiviranje web-stranica:

https://web.archive.org/web/20210811205105/https://www.gov.uk/government/publications/human-augmentation-the-dawn-of-a-new-paradigm

I ‘pdf’ datoteka documenta na “web archive”:

https://web.archive.org/web/20210811083555/https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/986301/Human_Augmentation_SIP_access2.pdf

U tom dokumentu NATO-a – piše(slobodan prijevod):

– “Novi procesi cijepljenja i genske terapije, kao primjeri ‘ljudskog proširivanja’ (‘human augmentation’) su u toku (“already in pipeline”)” i da se – ‘zbog razloga nacionalne sigurnosti’ i ‘održavanja strateške prednosti’ – ne može ?ekati na – eti?ke – procjene primjenjivanja, raznih, tehnologija ‘ljudskog proširivanja’ na ljudima.

Isto tako piše: “eti?ka perspektiva ‘ljudskog proširivanja’?e se promijeniti kao i da ?e se o?ekivana promjena eti?kih vrijednosti dogoditi brzo” (!?)

U tekstu slijede i (samo neki) drugi dokumenti I javni – doga?aji kao I javne izjave – financijski i/ili politi?ki vrlo utjecajnih/mo?nih pojedinaca I grupacija – a kao primjer planova usvojenih od najmo?nijih i najutjecajnijih osoba i inistitucija koje takozvani “mainstream mediji” (zapravo korporativno-fašisti?ka propaganda ‘zapadne’ oligarhije) –  krije od “obi?nih”  ljudi-javnosti.

Tek jedna od brojnih ZASTRAŠUJU?IH informacija koje su javne, prešu?ene/zataškane i o kojima je zabranjeno raspravljati i-ili postaviti pitanje dok se pak pojedince, ljude koji upozoravaju I šire – relevantne i provljerljive – informacije koje pokazuju realnu ‘sliku stvarnosti’, razli?itu od propagandnog narativa  – propagandno i planski, medijski – ponižava, ismijava, egzistencijalno ugrožava  ostracizmom, gubitkom posla, ?ak i policijsko-obavještajnom represijom dok se ljude (poput primjerice David Ickea-a li Alex Jonesa i njihovih brojnih drugih oponašatelja) koji brbljaju bedasto?e o “reptilima-koji-tajno-vladaju-svijetom” i druge sli?ne gluposti namjerno i ciljano, obavještajno i propagandno planski ‘negativno popularizira’ da ‘zaga?uju’ informativni prostor i umove ljudi, jer  tada ‘obi?ni’, neupu?eni ljudi odbacuju i – relevantne informacije koje jasno polazuju na zle politi?ke planove i ciljeve ‘zapadne’ oligarhije – korporatista-fašista koji se  javno prikazuju “liberalima”, a privatno i doista dijele fašisti?ke i transhumanisti?ko-eugeni?ke ideje, planove I ciljeve.

U provo?enju “korona p/l/andemije” se korste op?eljudski mehanizmi – koje opsiuje znanost – psihologija (discipline ‘kognitivna psihologija’, ‘teorija kominiciranja’ itd. ) i koji su poznati piholozima, pa tako i vojnim psiholozima – od mehanizama ‘konformiranja’ ljudi, potom ‘korumpiranja’, ‘želje za mo?i’ idr. koji se eksploatiraju  u ovom provo?enju PsyOp “Korona p/l/andemije”.

Cilj “Korona p/l/andemije” je nametanje/’prihva?anje’ raznih tehnologija za takozvanu “4.-tu industrijsku revoluciju”/”Great Reset”/Novi svjetski poredak” – (vrlo pojednostavljno):
– totalitarno, kiberneti?ki upravljano društvo (kontrola informacija, sirovina, kontrola potrošnja energije, lanaca opskrbe, proizvodnje, potrošnje) sve do razine pojedinca (kontrola misli i osje?aja) uz “promjenu funkcija” ?ovjeka-pojedinca i ljudi-kao-vrste promjenom funkcija na raziini DNK – ujedno kastinski ustrojeno sa broj?ano malim, imu?nim vladaju?im kastama korporatista i tehnokrata i ve?inom potla?enih/strogo kontroliranih ljudi/?ovje?anstvom
.

Link:  Bundeswehr, Ministarstvo obrane Njema?ke (prethodna verzija iz ‘December, 2020’):

https://www.bundeswehr.de/en/organization/further-fmod-departments/bundeswehr-office-for-defence-planning/human-augmentation-science-technology-defence-planning-bodp-5017668

I ‘pdf’ datoteka dokumenta, ‘December, 2020’ )

https://www.bundeswehr.de/resource/blob/5017656/fdc7f1c529ddfb014d4e321e8b666a2d/sip-data.pdf=======Nadalje:

 • Što se, zapravo, doga?a – kakav je (ne)vrijednosni sustav u umovima planera “korona p/l/andemije – utjecajnih – pojedinaca i grupa ljudi u vrhovima – znanstvenih, financijskih, politi?kih piramida mo?i na ‘zapadu’ (sociološki izraz: ‘zapadna’ oligarhija)?

=====

Nadalje:relevatni – znanstveni i politi?ki dokumenti Vlada Kanade i SAD-a – KAO DOKAZ PRIMJENA – NIKAD – U JAVNOSTI RASPRAVLJANIH, KAMOLI U PARLAMENTIMA ODOBRENIH-IZGLASANIH DALEKOSEŽNIH  POLITIKA KOJE SE VE? PROVODE:

Link: Dokument Vlade Kanade: „Exploring biodigital convergence“ sa zastrašuju?om tvrdnjom: „More than a technological change, this biodigital convergence may transform the way we understand ourselves and cause us to (!) redefine what we consider human (!) or natural“

https://horizons.gc.ca/en/2020/02/11/exploring-biodigital-convergence/
ili Link na ‘archive is’: https://archive.is/IEVar

O planovima i politikama koji se ve? provode nad ljudima i društvima, a kojih „obi?ni“ ljudi „koji-žive-u-‘zapadnoj’ demokraciji“, nisu uop?e svjesni-nemaju pojma, javnost-„obi?ni ljudi“ nisu obaiješteni putem mass-medija o raznim transhumanisti?kikm plamovima i politikama koji se ve? provode i nije raspravljano niti je donijesena odluka o usvajanju i primjeni raznih transhumanisti?kih planova izravno, u parlamentu (izvan specijaliziranih agencija i foruma u kojima djeluju ljudi sa specifi?nim financijskim i osobnim interesima)

=======

Nadalje:

– ZATAŠKANI relevantni podaci – ‘WHO’ – službena objava takozvane “Svjetske zdravstvene organizacije” –  : “Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data”, ‘peer-view’ – recenzirano – znanstveno istraživanje uglednog profesora medicine kao i epidemiologije i bio-statistike sa sveu?ilišta Stanford – prof. dr. John Ionnidisa koji je dokazao da je SMRTNOST  COVID-19 NA RAZINI JA?E EPIDEMIJE SEZONSKE GRIPE. (gripe koja je “nestala”  od 2020. ??)
Link: https://www.who.int/bulletin/volumes/99/1/20-265892.pdf


Zbog ?ega se; a) planirano, b) organizirano – širi propaganda o „smrtonosnoj korona pandemiji“ osim kao izgovor uvo?enja raznih „mjera“/tiranijske prisile „cijepljenja“ „obi?nih“ ljudi mRNA tvarima, zapravo vojnim tehnologijama ravijenim od Pentagon-DARPA-e i dondavno službeno zvanim ‘genska terapija’ (znanstveni radovi o tome navedeni, u tekstu) – a obzirom na – znanstveno dokazano ALI ZATAŠKANO – malu smrtnost Covid-19?

– (retori?ko pitanje) Zbog ?ega takozvani “mainstream mediji”, zapravo propaganda ne izvještava o brojnim, relevantnim i provjerljivim podacima, informacijama i vezama – koje su pobrojane u ovom tekstu, a KOJE DAJU SASVIM DRUGA?IJU, REALNIJU SLIKU STVARNOSTI?

– “Ljudi – ne znaju da – ne znaju što se doga?a.” – Noam Chomsky, lingvist, društveni aktivist i rodona?elnik – ‘kognitinve psihologije’

– “ U svakom ludilu ima sistema.” – William Shakespeare

– “Najpodliji trik koji je vrag izveo bio je kad je uvjerio svijet da ne postoji.” – Charles Baudelaire

===

Nadalje:

– Tko je – doista – prof. dr. George Church, geneti?ar sa Harvarda  – tek kao jedan primjer ljudi, ideja, doga?aja – stvarnosti – o kojoj ‘šira javnost’ nije obaviještena, a pokazuje sasvim druga?iju, realnu,  sliku stvarnosti– tek jedan primjer kako razmišljaju utjecajni ljudi i kakve „vrijednosti“ dijele (a „mainstream mediji“-propaganda zataškava):

prof. dr. George Church, geneti?ar, uvjerenjem transhmanist/eugeni?ar sa Harvarda i ?lan „World Economic Forum“ koji je izumio ‘CRISPR/Cas9’ metodu prekrajanja DNK, a ?iji je laboratorij desecima milijuna dolara financirao (i) zloglasni, navodno (samo)ubijen Jeffrey Epstein koji je bio: 1) ?lan upravnog odbora ‘Rockeffler University’, 2) ‘Trilateralne komisije’, 3) ‘Council on Foreign Relation’ (privatne udruge koju financiraju korporatisti-fašsiti/korporacije, a ?iji ?lanovi redovito popunjavaju mjesta ministara obrane, vanjskih poslova i ditektora CIA-e u svim admnistiracijama SAD-a posljednjih 80-tak godina); 4) ?ovjek koji je imao svoj ured u sklopu Harvarda premda nikada i nigdje nije diplomirao; 5) sa samoproklamiranim ‘velikim interesom za eugeniku i transhuanizam’ (i financiranjem projekata) ) 6) pedofil 7) ucjenjiva?, ujedno 8) operativac CIA-e i MOSSAD-a (Alexandar Acosta dravni tužilac u prvom procesu protiv Epsteina 2008 i ministar rada SAD-a 2019-, koji je postigao osloba?aju?i dogovor sa Epteinovim advokatima u procesu 2008. rekao je: „Acosta later said he offered a lenient plea deal because he was told that Epstein “belonged to intelligence“, was “above his pay grade,” and to “leave it alone,“ https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Acosta) ) 9) prijatelj mnogiih „uglednih“ – ‘znanstvenika“, ‘businessmana’ i ‘politi?ara’ od Bill Clintona, preko geneti?ara-zlog genija George Churcha i „?uvenog pshologa“ Steven Pinkera do Bill Gatesa, Bill Clintona, Donald Trumpa (…) – a koji je:


– 10) za izvršitelja oporuke imenovao dr Boris Nikolica, neko? ‘glavnog znanstvenog savjetnika’ „Bill and Melinda Gates Foudation
“. Istog Boris Nikolica ?ija se tvrtka (financirana novcem plutokrata poput Bill Gatesa) – „Biomatics“ –  ‘danas’ bavi genetikom i nadzorom kao i financiranjem razli?itih projekata kojima je svrha razvoj tehnologija kojima se utje?e i mijenja ljudska DNK.

Link: Biomatics Capital Boris Nikolic – Our Team – https://biomaticscapital.com/team

Link: Biomatics Portfolio (sa popisom-udjelima u tvrtkama koje se bave biotehnologijom – izme?u ostalog  razvijaju razne tehnologije koje utje?u i mijenjaju DNK) – https://biomaticscapital.com/portfolio

Digresija:
OVI – relevantni i provjerljivi – PODACI (kao i mnogi drugi,
od kojih su neke VAŽNE, ZASTRAŠUJU?E INFORMACIJE pobrojene u ovom tekstu) – JASNO POKAZUJU KAKO FUNKCIONIRA ‘ZAPADNA’ OLIGARHIJA – propagandno i lažno (samo)prozvana ‘elita’ i-ili „liberalni demokrati“, a – realno – korporatisti-fašisti/PLUTKORATI i TEHNOKRATI – ZATAŠKANI SU, PREŠU?ENI ILI MINORIZRANI-IZVRNUTI-ISMIJANI –  OD STRANE KORPORATIVNO-FAŠISTI?KE PROPAGANDE TZV. „MAINSTREM MEDIJA“, BAŠ KAO ŠTO JE TERMIN „TEORIJA ZAVJERE“ – OSMIŠLJEN OD STRANE VOJNO-OBAVJEŠTAJNIH PSIHOLOGA KAO KOGNITIVNO ORUŽJE U SVRHU ‘ZAŠTITE PORETKA’, KAKO BI SE ‘OBI?NE LJUDE’ a) OMALOVAŽILO, b) JAVNO PROKAZIVALO-POSRAMILO I c) SPRIJE?ILO DA – KRITI?KI RAZMIŠLJAJU – I RAZMJENJUJU – RELEVANTNE I PROVJERLJIVE – INFORMACIJE KOJE GOVORE O STVARNIM i ZLIM NAMJERAMA I PLANOVIMA I POLITIKAMA ‘ZAPADNE’ TRANSNACIONALNE OLIGARHIJE KOJA VLADA VELIKIM DIJELOM SVIJETA U SURADNJI SA LOKALNIM NACIONALNIM-IZDAJNI?KIM OLIGARHIJAMA (od poticanja ratova do legalizirane plja?ke ‘obi?nih ljudi’ putem me?unarodnog financijskog sustava i lokalnih zakona koje protežiraju transnacionalne korporacije i banke u odnosu na nacionalna poduze?a i „ ‘obi?ne’ ljude“/gra?ane) – SA CILJEM DA „LJUDI-GRA?ANI“ NE BI MOGLI PREPOZNATI PRAVE IZVORE I UZROKE VE?INE EKONOMSKIH I SOCIJALNIH ZALA I U SKLADU SA TIM SE – POVEZIVATI/POLITI?KI ORGANIZIRATI.

George Church – ‘crtcice’ iz biografije – djela, razmišljanja, stavovi – ‘zlog genija’ koji pripada ne-malom, intelektualno-poslovno-politi?kom kružoku izuzetno – financijski i politi?ki mo?nih i – institucionalno i privatno povezanih ljudi, k tome – idejno utjecajnih, a koji su mahom – uvjerenjem,  – socijalnih darvinisti-eugeni?ari /transhumanisti.

Link: prof. dr George Church geneti?ar, Harvard i ?lan „World Economic Forum“ – Wiki

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Church_(geneticist)

Prof. Church je i ko-autor znanstveno-popularne knjge„Regenesis: How Synthetic Biology Will Reinvent Nature and Ourselves“ sa poglavljem HUMAN 2.0

Još je važnije za razmisliti – tko je Ed Regis, koautor knjige koju je napisao prof. dr. Church?

Ed Regis – koautor znanstveno-popularne knjige o implikacijama ciljanih promjena DNK – „Regenesis (…)“ je „ameri?ki filozof, predava? i autor“, koji je napisao – više – knjiga koje otkrivaju višedesetljetne preokupacije (i) „filozofa“ Regisa – na teme: „virusa“, „života u doba ‘sintetske biologije’ “ kao i „povijesti tajnog biološkog ratovanja SAD-a“.

Sve knjige „filozofa“ Regisa su vrlo „signitifikantno“ naslovljene;

– „Virus Ground Zero: Stalking the Killer Viruses with the Centers for Disease Control“, 1996
– „What is Life? Investigating the Nature of Life in the Age of Synthetic Biology“, 2008.
Me?u ostalim preokupacijama „filozofa“, „predava?a“ i „autora“ Regisa je i:

– „The biology of doom : the history of America’s secret germ warfare project“, 1999.

Link: Ed Regis – Wiki

https://en.wikipedia.org/wiki/Ed_Regis_(author)

Harvardskog prof. dr. George Churcha, je – blago kritiziran od (manjeg) dijela javnosti: zbog JAVNO IZNESENIH EUGENI?KIH STAVOVA (i) zbog ideje za izradu aplikacije“stranice za upoznavanje koja bi partnere selektirala putem DNK kriterija.

Link: „Center fo genetics and society“, 2019. proziva prof dr. Churcha:

„Scientist on the Loose: George Church Strays Into Eugenics—Again“

https://www.geneticsandsociety.org/biopolitical-times/scientist-loose-george-church-strays-eugenics-again

Link – tekst „Scientific American“ – propagandni tekst osmišljen na na?ina da amnestira “ugledne“  „znanstvenike“ od ‘prljavih’ financijera njihovih istraživanja, a objavljen nakon što je bilo nemogu?e zataškati razne veze J. Epsteina sa brojnim “slavnim” i “uvaženim” “znanstvenicima“, ?ija su putovanja, istraživanja i laboratorije zapravo financirali oni ?ijim je novcem Epstein, rukovodio kao “fond-manager“. (vidi: Epsteinova oporuka-dr. Boris Nikolic, imenovani izvršitelj  oporuke-Bill Gates poveznica)

Jeffrey Epstein’s Harvard Connections Show How Money Can Distort Research

https://www.scientificamerican.com/article/jeffrey-epsteins-harvard-connections-show-how-money-can-distort-research/

Link: Genetics and society org – prof. dr. Geroge Church se „pere“ nakon što je otkriveno da se sa Epsteinom družio i privatno, k tome – nakon – što je javnost znala da je ve? (prvi puta na uvjetnu kaznu) osu?en kao seksualni prijestupnik

Citing ‘Nerd Tunnel Vision,’ Biologist George Church Apologizes for Contacts With Jeffrey Epstein

https://www.geneticsandsociety.org/article/citing-nerd-tunnel-vision-biologist-george-church-apologizes-contacts-jeffrey-epstein

===

Nadalje:

Još jedan od brojnih priimjera propagadnog zataškavanja informacija:

Što se prikriva kada su razli?ite mRNA tehnologije u pitanju?

ŠTO JE, ?EMU SVE MOŽE SLUŽITI MAGNETOFERRITIN U mRNA TVARIMA (lažno&propagandno nazvane mRNA ‘cjepiva’) ?

Link: ?asopis Guardian, ‘daleke’ 2016 (uz navedene reference na znanstveni rad:
„Genetically engineered ‘Magneto’ protein remotely controls brain and behaviour“ (primjerice stimulacijom centara u mozgu poput centara za nagra?ivanje, ugodu, neugodu, seksualnog nagona…)

https://amp.theguardian.com/science/neurophilosophy/2016/mar/24/magneto-remotely-controls-brain-and-behaviour

Tek kao još jedan primjer – brojnih., široj javnosti nepoznatih/prešu?enih osoba-‘znanstvenika’ i SVRHE – raznih – „istraživanja“ za koje propaganda desetlje?ima tvrdi da su „izmišljotine lu?aka“ i „teorije zavjera“;

–  U kontekstu istraživanja utjecaja na um i ponašanje putem (i injektiranih)  nanotehnologija i elektromagnetskih valova,  koja stotinama milijuna dolara i   desetlje?ima, financira ‘zapadna’ – (propagandno „filantropska“, a realno fašisti?ko totalitarna oligarhija, uvjerenjem eugni?ari-transhumanisti) – u suradnji sa vojnim institutima Pentagona (poput DARPA-e);

– Tko je prof dr. Charles Lieber, sa Harvarda – kojega je 2020. priveo FBI ‘zbog suradnje sa agentima kineske armije’ (i sa ‘WUHAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY’), a koji je jedan od vode?ih svjetskih eksperata i pionira u podru?ju nano-nauke i razvoja nano-tehnlogija, osobito sa primjenom u podru?ju neuronauke. I KOJI, DULJE OD DESET GODINA RAZVIJA „VIRUSE SIZED TRANZISTORS THAT ENTER HUMAN CELL“ a pri ?emu se koristi „coated the hairpin nanowire with a fatty lipid layer (the same substance cell membranes are made of), the device was easily pulled into the cell via membrane fusion, a process related to the one cells use to engulf viruses and bacteria“ – kako piše – Harvard Magazine, 2011

Propagandno zvana „mRNA ‘cjepiva’ zapravo dio mRNA tehnologija kao platforme za razli?ite tehnologije i primjene sadrže – LIPIDE (kao u ‘dnašnjim’ mRNA „cjepivima“) KOJI OBAVIJAJU „mRNA“ sekvencu za izgradnju „spike proteina“ (lažno&propagandno) „hiper-smrtonostog Covid-19 virusa“

https://www.harvardmagazine.com/2011/01/virus-sized-transistors

Link Sciencedaily: New nanoscale transistors allow sensitive probing inside cells, 2010

https://www.sciencedaily.com/releases/2010/08/100812151626.htm

Link: Liquid Computig Charles Lieber, Harvard magazine, 2001

https://www.harvardmagazine.com/2001/11/liquid-computing.html

Scaffolds comprising nanoelectronic components for cells, tissues, and other applications

https://patents.google.com/patent/US20170072109A1/en

Popis patenata prof dr Charels M Liber – Google Patnents

https://patents.google.com/?inventor=Charles+M.+Lieber

Link: US Department of Justice (FBI) 2020 – Charles Lieber „Harvard University Professor and Two Chinese Nationals Charged in Three Separate China Related Cases“

https://www.justice.gov/opa/pr/harvard-university-professor-and-two-chinese-nationals-charged-three-separate-china-related

Tekst koji govori o VELIKOM INVESTIRANJU U PROZVODNJU LIPIDA ZA POTREBE MODERNA-e I PFIZER-a, 2021.
Link: „Lipids, the unsung COVID-19 vaccine component, get investment Several specialty chemical companies are adding capacity to supply Moderna and Pfizer-BioNTech“ 2021

https://cen.acs.org/business/outsourcing/Lipids-unsung-COVID-19-vaccine/99/web/2021/02

Link: prof.dr. Charles Lieber, Harvard- Wiki

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_M._Lieber

Osobito podru?je istaživanja prof. Lieber-a su:

 • „Nanoelectronics and brain science“ i
 • „Nanoelectronics for biology and medicine“

====

Nadalje:

(tek mali dio) ozbiljni – z-n-a-n-s-t-ve-n-i radovi i samo neki PATENTI – TEHNOLOGIJE U KOJE ‘zapadna’ transnacionalna plutokracija – za potrebe propagande „liberalni demokrati“ – a privatno&realno ponašanjem i uvjerenjima korporatisti-fašisti, socijalni darvinisti-eugeni?ari/transhumanisti (alternativni pojam: vojnoinudstrijski kompleks/’zapadne’ banke i korporacije + CIA-MI6-Pentagon) ULAŽE STOTINE MILIJUNA DOLARA (dokazi o prikrivenim planovima, a n-e “teorija zavjere”);

Znanstveni rad:

Ferritin Fusion Proteins For Use In Vaccines And Other Applications PATENT US7097841B2, 2006

https://patents.google.com/patent/US7097841B2/en

Znanstveni rad:

?asopis – Molecular science:

Magnetoferritin: Process, Prospects, and Their Biomedical Applications

https://www.mdpi.com/1422-0067/20/10/2426

Znanstveni rad:

Manipulative magnetic nanomedicine: the future of COVID-19 pandemic/endemic (?????) therapy

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17425247.2021.1860938

Znanstveni rad:

Superparamagnetic nanoparticle delivery of DNA vaccine

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24715289/

Soldier Health – Walter Reed Institute of Research:
Unique U.S. Army Developed COVID-19 Vaccine Begins Phase 1 Clinical Trial

=====

Poštovani,

– Što se skriva (i) od Vas i dijela nekorumpiranih ‘znanstvenika’, ali i “obi?nih” ljudi – javnosti uop?e?

U ovom stilski nedora?enom tekstu taksativno su pobrojene brojne – relevantne i provjerljive – od tzv. “mainstream medija”/korporativno-fašisti?ke propagande – prešu?ene informacije koje grade sasvim druga?iju – realniju – sliku stvarnosti i pokazuju – politi?ke – motive i razli?ite ciljeve zapadne oligarhije – plutokrata i tehnokrata – pripadnika takozvanog “vojnoindustrijskog kompleksa” (suvlasnici korporacija, banaka i medijskih koncerna, korumpirani “politi?ari”, korumpirani dio “znastvenika”-tehnokrata, obavještajne službe i top-generali). Ti ljudi su, mahom, uvjerenjem deklarativno-propagandno “liberalni demokrati”, a privatno i unutar institucijalnih grupa I kružoka – socijalni darvinisti eugeni?ari/transhumanisti.

Za ra?un ‘zapadnih’ plutokrata – korporartista-fašista koji su uvjerenjem socijalni darvinisti i eugeni?ari-transhumanisti – su ‘zapadne’ obavještajne službe organizirale PsyOp “Korona p/landemiju” (‘psychological operation’ iz podru?ja vojne discipline poznate pod nazivom: ‘Psychological warfare’);

Ovdje su navedene brojne javno dostupne, ali – od “mainstream medija”prikrivene iili izokrenute informacije koje daju sasvim druga?iju, realniju sliku stvarnosti i pokazuju što se skriva iza “korona pandemije”, što su – doista – mRNA ‘cjepiva’brojnih, tko je financirao razvoj  tehnolgija stotinama milijuna dolara, kakve su tehnologije razvijane i razvijene unatrag petnaest godina – kao i koji su politi?ki motivi, pozadina i “akteri” – odnosno – što, zapravo, “mainstream-mediji-propaganda prikriva od Vas i šire javnosti?

Isto tako molim Vas,
–‘dijelite’ ove informacije – svima –  privatnim emailom, zbog cenzure “društvenih mreža” i “mainstream medija”, svima kako bi ljudi razumjeli što se doga?a.

– Molim Vas, poti?ite druge da sami traže – relevantne i provjerljive informacije.

– Molim Vas, poti?ite druge na razmišljanje kao i na me?usoban razgovor.

Hvala.

====

Nadalje:

Slijede dokumenti i zbornici radova agencija Vlada kao i privatnih organizacija (neki iz 2003. godine) koji dokazuju da se desetlje?ima razvijaju eugeni?ko-transhumanisti?ke tehnologije i sprovode politi?ke, obavještajne, kadrovske i organizacijske pripreme u cilju uvo?enja plutokratske eugeni?ko-transhumanisti?ke tehno-fašisti?ke tiranije (“Novi svjetski poredak” ‘rebrendiran’ u “Great reset”) –  od strane tzv. “vojno-industrijskog kompleksa” ( /su/vlasnika korporacija, top-managera, dijela “tehnokarata”-“znanstvenika” – financiranih putem, propagandno nazvanih, “filantropskih fonadacija”, a zaravo privatnih udruga za financiranje plutokratko-fašisti?kh planova, ‘legalno’/državnim zakonima, nepravedno naplja?kanim bogatstvom plutokrata, oslobo?enih pla?anja poreza na dobit – kao i “politi?ara”/administratora plutokrata).

– Dokumenti kao dokaz dugoronog planiranja politi?ke zavjere “zapadne “ oligarhije plutokrata i dijela korumpiranih tehnokrata, korporatista-fašista:

Link: Vlada SAD-a, ‘Obama White House, Archive gov’

– SLUŽBENI DOKUMENT – ZBORNIK RADOVA iz 2003. koji svjedo?i o dugoro?nim eugeni?ko-transhumanisti?kim planovima ‘zapadne’ oligarhije:

“CONVERGING TECHNOLOGIES FOR IMPROVING HUMAN PERFORMANCE: nanotechnology, biotechnology, information technology and cognitive science – NSF/DOC-sponsored report”

https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/bioecon-%28%23%20023SUPP%29%20NSF-NBIC.pdf ,2003

I dodatni, rezervni, link sa spomenutom knjigom-zbornikom: https://archive.is/U9tNk

Link: – nadopunjeno 2013 zbornik“BEYOND CONVERGING TECHNOLOGIES FOR IMPROVING HUMAN PERFORMANCE: nanotechnology, biotechnology, information technology and cognitive science”

https://www.springer.com/us/book/9783319022031 , 2013

“Over the years WTEC has conducted more than 80 international technology assessments using an on-site peer review methodology that many believe is the best single way to get accurate results. Sponsors included most of the U.S. Government’s research agencies: NSF, NIH, DoD (DEPARTMENT Of DEFENCE), Department of Energy, NASA, DARPA NIST and many others as Chief of Naval Research (RATNA MORNARICA), vice presidents of research for IBM, Bell Labs, and hundreds of other leading scientists and engineers

Na slijede?em linku se nalazi:
– popis brojnih radova, knjiga, unazad 20 godina – koje prate razvoj  raznih – transhumanisti?ko-eugeni?kih tehnologija, a za korist-vladanje-kontrolu-plja?ku ‘zapadne’ oligarhije transnacionalnih kororatista-fašista – nad ve?inom populacije- “obi?nih” ljudi.

Link: WTEC – World Technology Evaluation Center, Inc. Report Archive (mnoštvo knjiga i zbornika koji godinama prate-izvještavaju o razvoju raznih ‘bio’, ‘nano’, ‘info’, ‘cognitive’ tehnologija za potrebe “konvergencije ‘u ?ovjeku’”, odnosno ‘transhumanizma’ u planovima ‘zapadne’ oligarhije (korporacija i SAD “politi?ara”, u pdf formatu)
http://scienceus.org/wtec/

To je prava – realna – slika svijeta sakrivena
– pod slojevima propragadne,
– slojevima planskog&permanentnog zaglupljivanja,
– skretanja pažnje,
– potenciranja podjela i sukoba preko granica mržnje unutar društava I me?u društvima-državama, me?u “obi?nim” ljudima, a temeljem realnih razlika i nesuglasica.
– ect. itd. itsl.

===

Nadalje:

Link: “Rockefeller Foundation” – Dokument iz 2010 (!!)“Scenarios for the Future of Technology and International Development. Rockefeller Foundation”
SA “LOCK-STEP” ‘SCENARIJEM’ (zapravo planom, pisanom u “open conspiracy” stilu “scenarija”-plana) ‘IZBIJANJA ZARAZE’ KOJA ZA – TRAJNU – POSLJEDICU IMA – USPOSTAVU – TRAJNE tehno-tiranijske – VLASTI.
https://archive.org/details/RockefellerPlandemic2010
i https://archive.is/SxEuF

=======

Korona p/l/andemija

– ?IME SE “ZABAVLJA” dokona  PLUTOKRACIJA-OLIGARHIJA dok troši bogatstvo – zakonima (administrativnim oloba?anjem pla?ana poreza idr.) preusmjereno– oplja?kano od “obi?nih” ljudi

–

Od “Rockfeller Fondation” do “Bill and Melinda Gates Foundtion” i “WEF-a” – P/L/ANDEMIJA KAO PROPAGANDNI IZGOVOR ZA SOCIO-EKONOMSKO-POLITI?KI UDAR NA “OBI?NE” LJUDE i NAMETANJE LJUDIMA:

– NOVIH TEHNOLOGIJA i

– NAMETANJE NOVIH ŽIVOTNIH NAVIKA “OBI?NIM” LJUDIMA

Dodatni, ‘rezervni’ link: na dokument“Scenarios for the Future of Technology and International Development, 2010 ‘Rockefeller Foundation’” https://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf

– Oko nas se odvija – ISPLANIRANA, NASTUPAJU?A TEHNO-DIKTATURA – ‘ZAPADNIH’ PLUTOKRATA I TEHNOKRATA-“ZNANSTVENIKA”, A PROTIV VE?INE LJ-U-D-I -KOJU ZA RA?UN “ZAPADNOG” ‘VOJNO-INDUSTRIJSKOG KOMPLEKSA’ PROPAGANDNO PROVODI CIA-MI6 I PENTAGON-NATO.

 • K TOME UVO?ENJEM TEHNOLOGIJA “4-te INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE”: TRAJNO ?E NESTATI BROJNA RADNA MJESTA, A UVOO?ENJEM BROJNIH VOJNIH TEHNOLOGIJA  – OLIGARHIJA VIŠE NE TREBA TOLIKO LJ-U-D-I:
 • – niti kao RADNIKA
  –
  niti kao VOJNIKA

… dok PUNO NEZAPOSLENIH LJUDI PREDSTAVLJAJU OPASNOST ZBOG “SOCIJALNE NESTABILNOSTI” (?itaj: traže više pravde i više slobode), i

– ‘višak’ ljudi “ ’NEPOTREBNO’ TROŠI– RAZNE – RESURSE”.

“Rješenje” ve? vi?eno puno puta u ljudskoj povijesti, ovaj puta u “high-tech” izvedbi (uz pomo? PsyOp operacija ‘zapadnih’ obavještajnih službi i “mainstream” korporativno-fašisti?ke propagande:

mRNA –  takozvana – ‘cjepiva’ – tehnologije koje – doslovce služe kao algoritam/programiranje funkcija DNK (kako piše na web-stranicama MODERNA-e), donedavno – u znanstvenim krugovima – nazivane ‘genska terapija’. Navedeno, propaganda koja ljude uvjetuje na “cijepljenje” – prešutkuje/zataškava i-ili ljude koji kriti?ki propitkuju stvarnost – ciljano, planski i propagandno –  etiketira  kao “lu?ake” i “teoreti?are zavjere”.
link MODERNA: “Our Operating System: Recognizing the broad potential of mRNA science, we set out to create an mRNA technology platform that functions very much like an operating system on a computer. It is designed so that it can plug and play interchangeably with different programs. In our case, the “program” or “app” is our mRNA drug – the unique mRNA sequence that codes for a protein.”
https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-drug-discovery-development

=====

Nadalje:

Relevantni dokumenti kao dokazi namjera i dugogogišnjih mass-medijski prešutkivanih planova/politi?ke zavjere ‘zapadne’ transnacionalne oligarhije-plutokrata i tehnokrata spram “obi?nih” ljudi:

link: DOKUMENT – RAND Corp. Research Report – Internet of Bodies – Oportunities, Risk and Governance

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3226.html

– KAKO IZGLEDA i FUNKCIONIRA TOTALNO POROBLJAVANJE&KONTROLA U PLANOVIMA RAND Corporation – Pentagon ‘think-tank’-a, a za korist ANGLO-AMERI?KE. ‘ZAPADNE’ APSOLUTNE TEHNO-DIKTATURE (i –relevantne i –provjerljive informacije o – pravoj,  višedeteljetnoj –  politi?koj zavjeri ‘zapadne’ oligarhije (plutkorata i dijela tehokrata, zajedni?ko: eugeni?ara-transhmanista-socijalnih darvinista), a za ?ije interese “operiraju” – ubijaju i proprgandno manipuliraju, širom svijeta – CIA-MI6 i Pentagon), nikako n-e “teorija zavjere”)

Link VIDEO: The RAND Corporation: What Is the ‘Internet of Bodies’?

https://www.rand.org/multimedia/video/2020/10/29/what-is-the-internet-of-bodies.html

Link RAND web-site: – Are We Ready for the ‘Internet of Bodies’?, 2021

https://www.rand.org/blog/rand-review/2021/01/are-we-ready-for-the-internet-of-bodies.html

NACRT TOTALNE KONTROLE lj-u-d-i na razini pojedinca ili

kako izgleda i funkcionira TOTALNO POROBLJAVANJE&KONTROLA NA RAZINI POJEDINCA (emocije, biološke informacije prenošene u realnom vremenu, potrošnje kalorija, konzumiranja kalorija, kretanja, komuniciranja, pristupa informacijama, kontakata, osobnih navika…) KAO I RAZINI DRUŠTAVA I ORGANIZACIJA U PLANOVIMA RAND Corporation, – CIA-Pentagon ‘think-tank’, a za korist ANGLO-AMERI?KE TEHNO-DIKTATURE.

Što je, zapravo, RAND Corporation koja se bavi konceptima, primjenama i tehnologijama tzv. „Internet of Bodies“

RAND Corporation – WIKI

https://en.wikipedia.org/wiki/RAND_Corporation

RAND je ‘think-tank’ – jedan od vode?ih i utjecajnih institucionalnih savjetnika Vlade SAD-a, Pentagona, ali i upravnih odbora raznih ‘zapadnih’ transnacionalnih korporacija i banaka –  koji je “svijetu podario”: (slijede tek neke od brojnih RAND-ovih ‘high-tech’ umnih ‘ljepota’ IZMIŠLJENIH OD propagandno prikazanih „INGENIOZNIH ‘NAU?NIKA“, ZAPRAVO MAHOM FAH-IDIOTA, UJEDNO NEMORALNIH, a koja su nam olakšale&uljepšale život, kao što svakodnevno svjedo?imo:

– doktrinu uzajamnog nuklearnog uništenja – zastrašivanja (filmski lik dr Strangelove iz filma o nuklearnom holokaustu. režisera Stanley Kubrick-a nastao je na osobi Hermann Kahn-a, RAND-ovog futurista-analiti?ara)

– koncept ‘teorije igara’ (koji se primjenjuje u razli?itim prilikama – od vojnih do ekonomskih, financijskih, ali I EPIDEMIOLOŠKIH situacija)

– za potrebe Pentagona, a kako bi vojne komunikacije funkcionirale i u slu?aju atomskog rata – osnovne koncepte na kojima je izgra?en internet

– koncepte radnog zakonodavstva implementiranog u brojne zemlje (a na – isklju?ivu – korist korporacija, banka i plutokracije i lokalne izdajni?ke oligarhije, a protiv interesa velike ve?ine „obi?nih“ ljudi)

– koncepte poreznog zakonodavstva i „subvencija“ korporacijama, implementiranog u brojne zemlje (a na – isklju?ivu – korist korporacija, banka i plutokracije i lokalne izdajni?ke oligarhije, a protiv interesa velike ve?ine „obi?nih“ ljudi

– bitne smjernice Vladi SAD-a za intelligence policy (?itaj: svrgavanja legalno izabranih Vlada i tehnike, metode i planove za izvo?enje operacija kontrole i plja?ke – masovnih zlo?ina CIA-e, Pentagona kao i KONCEPTE, TEHNIKE i MODELE PSIHOLOŠKOG RATOVANJA u svakom kutku svijeta a za ra?un korporatista-fašista, ‘zapadnih’ plutokrata i tehnokrata.)

U RAND korporaciji radilo je i radi više od 30 dobitnika Nobelove nagrade, iz raznih podru?ja.

Link: ?aospis FORBES: What Is The Internet Of Bodies? And How Is It Changing Our World

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/12/06/what-is-the-internet-of-bodies-and-how-is-it-changing-our-world/?sh=32fa914b68b7

„ (…) Internet of Bodies (IoB) is an extension of the IoT and basically connects the human body to a network through devices that are ingested, implanted, or connected to the body in some way. Once connected, data can be exchanged, and the body and device can be remotely monitored and controlled. (…)

„ (…) There are three generations of Internet of Bodies that include:

– Body external: These are wearable devices such as Apple Watches or Fitbits that can monitor our health.

– Body internal: These include pacemakers, cochlear implants, and digital pills that go inside our bodies to monitor or control various aspects of our health.

– Body embedded: The third generation of the Internet of Bodies is embedded technology where technology and the human body are melded together and have a real-time connection to a remote machine. (…)„

=====

Nadalje:relevatni – znanstveni i politi?ki dokumenti Vlada Kanade i SAD-a – KAO DOKAZ PRIMJENA – NIKAD – U JAVNOSTI RASPRAVLJANIH, KAMOLI U PARLAMENTIMA ODOBRENIH-IZGLASANIH DALEKOSEŽNIH  POLITIKA KOJE SE VE? PROVODE:

Link: Dokument Vlade Kanade: „Exploring biodigital convergence“ sa zastrašuju?om tvrdnjom: „More than a technological change, this biodigital convergence may transform the way we understand ourselves and cause us to (!) redefine what we consider human (!) or natural“

https://horizons.gc.ca/en/2020/02/11/exploring-biodigital-convergence/
ili Link na ‘archive is’: https://archive.is/IEVar

O planovima i politikama koji se ve? provode nad ljudima i društvima, a kojih „obi?ni“ ljudi „koji-žive-u-‘zapadnoj’ demokraciji“, nisu uop?e svjesni-nemaju pojma, javnost-„obi?ni ljudi“ nisu obaiješteni putem mass-medija o raznim transhumanisti?kikm plamovima i politikama koji se ve? provode i nije raspravljano niti je donijesena odluka o usvajanju i primjeni raznih transhumanisti?kih planova izravno, u parlamentu (izvan specijaliziranih agencija i foruma u kojima djeluju ljudi sa specifi?nim financijskim i osobnim interesima)

ili primjer:Link: – dokument Vlade Kanade: Future of Sense making

… ili – kako psihološki/„znanstveno“, propagnadno uvjeriti (valjda, ‘primitivne’) mase da povjeruju u „smrtonosnu pandemiju“ i da prime u sebe, svoje stanice – eugeni?ko-transhumanisti?ke mRNA tvari, lažno-propagandno nazvane ‘mRNA cjepivima’)

Ili:

Knjiga-Zbornik radova iz „daleke“ 2003., za potrebe Vlade SAD-a (i ‘zapadnih’ korporacija) o napretku istraživanja raznih transhumanisti?kih tehnologija (‘bio-‘, ‘nano-‘, ‘neuro-, ‘cognitive-”) potrebnih za:

„Converging Technologies for Improving Human Performance“

još jednom :

Link:dokument “Human Augmentation–The Dawn of a New Paradigm, strategic implications project, 2021 (UK Ministry od Defence and Bundeswehr Office of Defence Planning, German Federal Ministry od Defence)

https://www.gov.uk/government/publications/human-augmentation-the-dawn-of-a-new-paradigm

===
Nadalje:
Zaaškano pred “obi?nim” ljudima, o strane “mainstream medija”-korporativno fašisti?ke propagande:

 • U trenutku izrade PCR-testa ZA DETEKTIRANJE SARS-Cov-2, AUTORIMA NIJE BIO NA RASPOLAGANJU VIRUS, PREMA VLASTITOM PRIZNANJU AUTORA/”ZNANSTVENIKA” U OPISU ZNANSTVENOG RADA KOJI GOVORI O IZRADI PCR-TESTA ZA Covid-19– ONI SU KORISTILI MATEMATI?KI MODEL VIRUSA (!!!).

Link: Eurosurveillance Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR, Dorsten et al.

Znanstveni rad koji je izradio glavni medicinski savjetnik Angele Merkel, Christian Dorsten, a temeljem kojga su (lažno i pogrešno) svakodnevno brojeni novozaraženi koronavirusom, a zbog ?ega su diljem zapadne Evrope uvedena “zaklju?avanja”/totalitarizam.

Citat – iz znanstvenog rada koji je “kalibrirao”/podesio na SARS-Cov-2 –  ionako medicinsko dijagnoti?ki, neadekvatan – PCR test, a u kojemu jasno piše da u trenutku izra?ivanja modela PCR testa virus SARS-Cov2 NIJE DOSTUPAN autorima, pa se stoga koristi genetski materijal “sli?nih” virusa kako bi se izradio matemati?ki model za prilagodbu PCR Testa.

Citat iz znanstvenog rada: „Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR, Dorsten et al.“

“ (…) In the present case of 2019-nCoV, virus isolates or samples from infected patients have so far not become available to the international public health community. We report here on the establishment and validation of a diagnostic workflow for 2019-nCoV screening and specific confirmation, designed in absence of available virus isolates or original patient specimens. Design and validation were enabled by the close genetic relatedness to the 2003 SARS-CoV, and aided by the use of synthetic nucleic acid technology. (…)”

-Nadalje:

DA VIRUS COVID-19 NIJE IZOLIRAN U TRENUTKU IZRADE PCR-Testa niti u SAD-u – TEMELJEM KOJEGA SU (lažno) DIJAGNOSTICIRANI „“ASIMPTOMSKI“ KAO I „SIMPTOMSKI“ „ZARAŽENI“ –  POKAZUJE i D-O-K-A-Z-U-J-E SLUŽBENI DOKUMENT fedralnih agencija Vlade SAD-a, „Federal and Drug Administration“ i „Center for Desease Control“ ‘na snazi’ i 21.07.2021., u kojemu – izri?ito – piše kako (slobodan prijevod):


– kvantificirani, izolirani virus 2019-nCoV – NIJE BIO DOSTUPAN –  u vrijeme kada je razvijan PCR-Test (odnosno kada je PCR Test prilago?avan za ‘prepoznavanje’ Covid-19) i kada su vo?ene studije za izradu detekcije 2019-nCov, ve? su testovi obavljeni na ‘karakteristi?nim zalihama’ (od prije postoje?ih korona virusa), k tome ‘in vitro‘ – dakle a) NIJE BIO DOSTUPAN VIRUS Cov-19 (Gdje je virus?) I b) NIJE IZOLIRAN IZ TIJELA niti ?OVJEKA, NITI „OBOLJELOG ?OVJEKA“/“PACIJENTA“/ i c) ZA IZRADU-‘KALIBRIRANJE PCR Testa DA „DETEKTIRA“ – novi (ne)postoje?i ‘Covid-19’ VIRUS – AUTORI SU KORISTILI – DNK  VIRUSA KOJI UOBI?AJENO KRUŽE ME?U MILIJARDAMA LJUDI, GODINAMA/STOLJE?IMA.

 • Citat iz dokumenta, str 40: „ Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV were available for CDC use at the time the test was developed and this study conducted, assays designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested with characterized stocks of in vitro transcribed full length RNA“

Link – službene WEB-stranice agencije Vlade SAD-a, Federal Drug Administration (FDA)  na dokument: „CDC 2019 Novel Coronavirus (nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel – Instructions for Use“, stranica 40, 21.07.2021, poglavlje: ‘Performance Characteristics, Analytical Performance: Limit of Detection (LoD)’.

https://www.fda.gov/media/134922/download

ili pak dokument na servisu za arhiviranje web-stranica, „way back machine“:

https://web.archive.org/web/20210912095052/https://www.fda.gov/media/134922/download

Nadalje:

VIDEO: Dr. Wu Zunyou, glavni epidemiolog kineskog Centra za kontrolu zaraznih bolesti (CDC) ‘u kameru’ FOX News-a, 2021 VIRUS NIKADA NIJE IZOLIRAN (iz oboljelog ?ovjeka)! kaže. i priznaje da virus SARS-CoV-2 nikada nije izoliran iz ?ovjeka ve? iz  životinje i dodaje da „je to nešto drugo“ (op. za ‘kalibriranje’ PCR testova se koristi matemati?ki model proteina virusa)

VIDEO:

ili

ili

https://odysee.com/$/search?q=Wu%20Zunyou

Prof. dr. sc. Zunyou Wu, dr. med. izvanredni je profesor epidemiologije na medicinskom fakultetu UCLA Fielding, glavni je epidemiolog kineskog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (China CDC) i direktor za prevenciju HIV-a Nacionalnog centra za AIDS / STD kontrola i prevencija. U javnom obra?anju priznaje da virus SARS-CoV-2 koji izaziva bolest COVID-19 nije izoliran iz tijela oboljelog ?ovjeka u doba kada je „proglašena p/l/andemija, kada su ‘kalibrirni’ PCR testovi, a ‘službeno’ ve? nekoliko mjeseci potom su izra?ena i prva mRNA ‘cjepiva’.

==

Nadalje:

Dr. Kary Mullis dobitnik Nobelove nagrade za – izum PCR testa: “PCR Test se ne može koristiti za medicinsku dijagnostiku (!) – Biografija-Wiki
https://hr.wikipedia.org/wiki/Kary_Mullis

– ZATAŠKANO-PREŠU?ENO u tzv. “mainstream medijima”, zapravo korporativno-fašisti?koj propagandi ‘zapadne’ oligarhije:

–  VIDEO: Kary Mullis izumitelj PCR testa i dobitnik Nobelove nagrade za taj izum – osobno – odgovara na izravno pitanje (u kontekstu dijagnosticiranja HIV-a pomo?u PCR-testa) “može li se PCR test koristiti za medicinsku dijagnostiku” kaže da ”NE MOŽE” i argumentirano objašnjava da je tome tako zbog same naravi-funckoniranja PCR testa, te kako je PCR test pogodan “isklju?ivo za kemijske i biološke laboratorije”;

ili
https://www.bitchute.com/video/2nAdyClVpObn/
ili

ili

https://odysee.com/$/search?q=kary%20mullis%20pcr

ili

– PCR Inventor Kary mullis talks about Anthony Fauci: ‘He doesn’t know anything really about anything’

“dr Kerry Mullis interview – PCR test fraud!!”

(retori?ko pitanje:)

Zbog ?ega se ovakve informacije – prešu?uju, kriju od šire’ javnosti-ljudi-gra?ana od strane “politi?ara”, “kriznih stožera” I u tzv. “mainstream medijima”-korporativno-fašisti?koj propagndi?

===

Nadalje:

Koliko ljudi (ni)je ?ulo za:

“ Deklaracija iz Velikog Barringtona”

U kojoj najstru?niji ljudi na svijetu – profesori medicine, epidemiologije i   medicinske ekonomije – sa Oxforda, Cambridgea, Harvarda – znanstveno-argumentirano kažu da su “mjere ‘zaklju?avanja’ kontraproduktivne-štetne za: – lj-u-d-e, ekonomije, države i društva. I da postoje druga puno kvalitetnija i efiksanija rješenja za ovakvu vrstu zaraze”

Što je u “mainstream medijima”-korporativno-fašiti?koj propagandi je ZATAŠKANO?

Link: https://gbdeclaration.org/

Autori:

– prof.dr. Sunetra Gupta Oxford University

– “professor of theoretical epidemiology in the Department of Zoology at the University of Oxford, where she leads a team of infectious disease epidemiologists.
– She is a supernumerary fellow of Merton College, Oxford.
– She also sits on the European Advisory Board of Princeton University Press.[6]”
– “She performed research on the transmission dynamics of various infectious diseases, including malaria, influenza and COVID-19, and has received the Scientific Medal of the Zoological Society of London and the Rosalind Franklin Award of the Royal Society.”

– prof. dr. Jay Bhattacharya Stanford University i National Bureau of Economic Research
– “
focuses on the health and well-being of populations, with a particular emphasis on the role of government programs, biomedical innovation, and economics”

– prof. dr. Marton Kulldorff Harvard University i American Institute for Economic Research

Uprkos tome što su AUTORI DEKLARACIJE JEDNI OD – ZNANSTVENO – NAJMERITORNIJIH LJUDI NA SVIJETU (?ak i sa formalnim, ?esto, ne uvijek lažnim –  autoritetom) I UPRSKOS TOME ŠTO SU DEKLARACIJU POTPISALI DESECI TISU?A VRHUNSKI OBRAZOVANIH LJUDI – DEKLARACIJA JE ZATAŠKANA U “MAINSTREAM MEDIJIMA”-KORPORATIVNO-FAŠISTI?KOJ PROPAGANDI  -I O NJOJ SE NE RASPRAVLJA JAVNO NITI U LAI?KIM NITI U ZNANSTVENIM KRUGOVIMA.

Nadalje:

– ponovljen izuzetno važan podatak o smrtnosti “Covid-19” – obavljen na stranicama takozvane “Svjetske zdravstvene organizacije” – zbog koje su u tom trenutku uvedena “zaklu?avanja” i propagandno plašeni ljudi širom svijeta, ali sa dodatnim podacima o “redovno” oboljelima od ‘sezonske gripe’ koja je “nestala” od 2020. Taj podatak “mainstream mediji”/korporativno-fašisti?ka propaganda mjesecima skriva od “obi?nih” ljudi dok širi propagnadne “informacije” o “smtonosnoj pandemiji”.

– Isto tako WHO je promijenila kriterije za proglašavanje pamdemije, pa se tako ‘danas’ – za razliku do nedavno – ‘pandemijom’ može proglasiti i bolest koja nema niti ve?u smrtnosti niti teže posljedice po ve?inu ljudi.

ZATAŠKANI relevantni podaci – WHO službena objava –  podaci sa web-stranice takozvane, “Svjetske zdravstvene organizacije”;
https://www.who.int/bulletin/volumes/99/1/20-265892.pdf


WHO: Kolika je doista smrtnost Covid-19
(temeljem kojih podataka se širi propragadni narativ “smrtonosne korona pandemije”, osim zbog propagandno planianog induciranja straha-širenja panike od strane NATO-CIA za potrebe ostvarivanja politi?kih planova ‘zapadne’ oligarhije)?

prof .dr. John Ionnidis-a sa Stanforda o – pravoj – smrtnosti korona virusa, Covid—19: “Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data”

“ (…) The inferred infection fatality rates tended to be much lower than estimates made earlier in the pandemic. (…)”

Prof Ionnidis je – znanstveno – dokazao da je smrtnost Covid-19 na razini malo ja?e sezonske gripe. I to je “peer-view”/znanstveno recenzirano i objavljeno na stranicama WHO.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.13.20101253v3

Link: Biografija prof. dr. John Ionnidis, Stanford – professor of:

– medicine
– epidemiology and population health
– statistics and biomedical science
https://profiles.stanford.edu/john-ioannidis

John Ioannidis prof. dr. sc. – Wiki

https://en.wikipedia.org/wiki/John_IoannidisWiki

“ (…) John P. A. Ioannidis (..) physician-scientist, writer and Stanford University professor who has made contributions to evidence-based medicine, epidemiology, and clinical research. Ioannidis studies scientific research itself, meta-research primarily in clinical medicine and the social sciences. Ioannidis’s paper on “Why Most Published Research Findings Are False” was the most-accessed article in the history of Public Library of Science as of 2020, with more than 3 million views.[3][4] Ioannidis has been a prominent opponent of prolonged lockdowns during the COVID-19 pandemic. (…) “

VIDEO (sa prijevodom): Prof. Dr. John Ioannidis: Borba protiv virusa ubila je daleko više ljudi od samog virusa – zaklju?ak prof dr Ioannidisa temeljen na naknadnim podacima-znantvenim dokzima, u lipnju 2021.

Obzirom na podake istraživanja prof. dr. Ionnidisa I “Deklaraciju iz Velikog Barringtona”;
– Da li je potrebno provoditi politiku “zaklju?avanja” koja uništava brojna radna mjesta i mala i srednja poduze?a i pove?ava (pre)zaduženost pojedinaca i država kod privatnih financijskih institucija kao i da li je potrebno provoditi politiku propagande cijepljenja nikad priije ispitanim mRNA tehnologijama, donedavno – u znanstvenim krugovima zvanim – “genska terapija”? Koliko je ljudi stradalo – na razli?ite na?ine, “na pravdi Boga” (uskrata redovnih pregleda, otkazivanje operacija, ?ekanje na hitnu medicinsku intervenciju, gubitak posla…) zbog – neopravdanih/kontraproduktivnih“korona ‘mjera’ ”?

== dodatne – relevantne – informacije koje daju sasvvim druga?iju realniju sliku stvarnosti – a što ve?ina ljudi ne zna, “ne vidi”, ne percipira kognitivno, u svojem umu kao dio – realne – stvarnosti:

Link: CDC agencija Vlade SAD-a
https://www.cdc.gov/flu/about/burden/index.html


S-v-a-k-e godine do 2020. (
navedene brojke ti?u se samo u SAD-a) od ‘sezonske’ gripe oboli 10 000 000 – 45 000 000  (miliijuna) ljudi, zbog toga:

– lije?nika – svake godine – posjeti do 20 000 000 (milijuna) ljiudi
– biva hospitalizirano – svake godine, samo u SAD do 1 400 000 ljudi (2018), a
– umre zbog komplikacija povezanih sa ‘sezonskom gripom’, samo u SAD svake godine do 95 000 ljudi (2018) – postoje milijuni ljudi koji godišnje obolijevaju, a mnogi umiru od brojnih drugih infekcija kao i raznih respiratornih bolesti – a što je važno zbog razumijevanja “korona p/l/andemije” i što mainstream propaganda prešu?uje dok “odbrojava ‘novoumrle’ u naslovima novina/TV uvodima”.

Primjerice 2021. “sezonska gripa” je – ‘službeno’ – nestala, svugdje u svijetu. (?)

Ili

Kao još jedan primjer – isplaniranog – propagadnog manupiliranja i distorzije stvarnosti – skrivanje konteksta doga?aja – dok se “svakodnevno-odbrojavaju-novozaraženi-i-broje-umrli-u-naslovima-medija” (bez izvršenih obdukcija, uz “dijagnostiku” pomo?u apsolutno i dokazano neprikladnih ‘PCR testova’) – Da li ste u “mainstream medijima”-propagandi ?uli za primjerice:


ARDS – Akutni Respiratorni Distresni Sindrom

Link: ARDS – Akutni Respiratorni Distresni Sindrom

https://hr.wikipedia.org/wiki/ARDS

“ARDS ili Akutni Respiratorni Distresni Sindrom je vrsta respiratornog zatajenja koju karakterizira brzi po?etak raširene upale u plu?ima. Simptomi uklju?uju kratko?u daha, ubrzano disanje i plavkastu obojenost kože. Za one koji prežive, uobi?ajena je smanjena kvaliteta života.

Globalno, ARDS utje?e na više od 3 milijuna ljudi godišnje. Stanje je prvi put opisano 1967. godine

Dodatno – u “mainstream-medijima”-propragandi PREŠU?ENI KONTEKST pri svakodnevnom objavljivanju-‘bombardiranju’ javnosti brojkama “OBOLIJEVANJAod korona virusa” – milijuni ljudi “ina?e”, stolje?ima – obolijevaju od upala plu?a I brojnih drugih razno-raznih respiratornih bolesti

zaklju?ak:
Ljudi obolijevaju u milijunima godišnje, neki i umiru (i) od – raznih – koronavirusa – stolje?ima, ali NE POSTOJI “ ‘SMRTONOSNA’ ‘KORONA PANDEMIJA’ ”.


===

U Moskvi je u lipnju. 2021. gradona?elnik propisao OBAVEZNO cijepljenje za odre?ena zanimanja, uz JEDAN ZNA?AJAN „ALI“

Rusija je jedna od zemalja – primjer – u  kojoj se uop?e ne koriste mRNA tehnologije ‘kao platforma’ za izradu bilo kakvih „lijekova“ koji se maovno apliciraju na stanovništvu. U Rusiji koristi vrlo efikasno protu-“korona” cjepivo ‘Sputnik V’ ?ija se „osnova“ koristi ve? deset godina (uz prethodnu višegodišnju provjeru sigurnosti cjepiva).

Link: Moscow orders ‘mandatory’ vaccination against Covid-19 for some workers serving the public as cases soar in Europe’s largest city

https://www.rt.com/russia/526697-moscow-orders-mandatory-vaccination-against/

… Madžarska, ?lanica EU i ?lanica NATO.-a u kojoj je na vlasti premijer Viktor Orban kao i Srbija svojim su gra?anima omogu?ile cijepljenje . ‘po želji’ pa tako i  ‘Sputnik V’ cjepivom.

=====

====

Nadalje:
– Tko je –
doista – prof dr Jonas Salk izumitelj ‘polio cjepiva’ ?ije je razmišljanje ovdje navedeno tek kao primjer i dio odgovora na pitanje:

– (osim plutokrata korporatista-fašista i brojnih ljigavih sveprisutnih “samoradim svoj posao”-fašista-konformista) – KAKVA VRSTA LJUDI, KAKAV (NE)VRIJEDNOSNI SKLOP I (ANTI)ETIKA  STOJI IZA PROVO?ENJA “KORONA P/L/ANDEMIJE?

Dokazi oPLANIRANOM – SMIŠLJENOM ZATIRANJU – empatije i solidarnosti, odnosno – “TRADICIONALISTA” (KRŠ?ANSKE, budisti?ke, muslimanske (…)) IDEJE empatije i solidarnosti, kao i uništavanje-ošte?ivanje neurološke osnove za psihološke funkcije empatije i solidarnosti.

Prof dr. Jonas Salk izumtelj “polio cjepiva” u knjizi “Opstanak najmudrijih” (The Survival of the Wisest, 1973) ispisao je svoja razmišljanja o evoluciji i ulozi “elite”, “znanstvenika” u poticanju procesa/upravljanju procesima evolucije “potrebnih” za “‘napredak’ ljudske vrste” (bez obzira na sudbinu – brojnih lj-u-d-i  kao osoba-pojedinaca)”

Razmišljanje dr Salka “spasitelja ?ovje?anstva” i “neobi?no toplog ?ovjeka” (kako su ga opisivali) je PRIKAZ NA?INA-VRIJEDNOSNIH PROSUDBI – NA KOJI RAZMIŠLJA i KAKVE „VRIJEDNOSTI“ DIJELI PLUTOKRACIJA-OLIGARHIJA (kako zapadna oligarhija – plutokrati i velik dio  znanstvenika-tehnokrata otvoreno komunicira u svojim krugovima podalje od mainstream medija –, TE KAKVE IDEJE i PLANOVE DIJELE ME?USOBNO kada se na?u raznorazni plutokrati ‘a la’ „Rockefelleri“, „Bill Gatesi“, „Sorosi“, „Rothschildi“ koji financiraju brojne institute.

Jonas Salk – izumitelj cjepiva protiv ‘polia’, u svojoj knjizi , OPSTANAK NAJUMUDRIJIH, objavljenoj još 1976, u poglavlju 7 pod nazivom ‘Mutacije’ – otvoreno piše da je ?ovjek razvijen pod utjecajem brojnih mutacija i da „elita“ (kako se, pred samima sobom i pred drugima voli (samo)propagnadno veli?ati oligarhija – plutokrati i tehnokrati-‘znanstvenici’ /dio tehnokrata-‘znanstvenika’/)– kao „najuspješniji“ i „najpametniji“ – dio ljudske populacije ima moralno pravo preuzeti upravljanje zakonima evolucije i da je potrebno – na razli?ite na?ine, uklju?ivo utjecaj na DNK pomo?u takozvanih cjepiva, utjecati na ljudsku populaciju – KAKO BI OPSTAJALI „NAJPAMETNIJI“, a ne više „najja?i“ kao do prije intervencije vladaju?e klase-oligarhije u  prirodne zakone evolucije.

Prof. dr. Jonas Salk iznosi stav, koji potom obrazlaže. da odluku o tome tko ?e i?i dalje, tko preživjeti, a tko umrijeti trebaju- odre?ivati znanstvenici i da imaju moralno pravo na to – I DA „TRADICIONALISTI“ – kako ih Salk naziva (dakle i krš?ani, obzirom da je – povrh vjerskih dogmi – empatija i solidarnost u osnovi nauka (i) krš?anstva (uz budizam, islam …)) – trebaju biti eliminirani.

… „jer –  nastavlja prof. dr. Salk – „ ‘tradicionalne’ ideje empatije i solidarnosti i ‘tradicionalni’ me?uljudski odnosi kao relikt prošlosti – spre?avaju da zakoni evolucije-nestanak „nepodesnih“ gena do?u do izražaja.

Odnosno empatija i solidarnost ometa prenošenje – islju?ivo – „kvalitetnih“ gena pa time i napredak ljudske vrste , ko?e napredak evolucije – i stoga „tradicionalisti“ – moraju biti ‘eliminirani‘.

Takve ideje odgovaraju i oligarhiji jer je ”razmrvljenim’ ljudima koji se ne mogu povezivati, pa tako niti politi?ki povezivati – lako vladati.

Slijede (samo neki od) ZASTRAŠUJU?I službeni podaci agencije Vlade SAD-a o epidemiji „autoimunih bolesti“, donedavo vrtlo rijetkih, a o ?emu je zabranjeno kriti?ki raspravljati (zabranjeno – na suptilan-nepisan, ali svima jasan na?in; prozivanje-ismijavanje-sramo?enje u „mainstream medijima“ kombinirano sa ostracizmom/“cancel culture“/uskra?ivanjem prostora za javno djelovanje, potom uskrata sredstava za istraživanja, nemogu?nost napredovanja-ostvarivanja karijere ect. itsl.):

Službeni podaci agencije Vlade SAD-a, CDC
Link – Data & Statistics on Autism Spectrum Disorder
https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html

CJEPIVA EUGENIKA (“samo” jedan od primjera) NA PRIMJERU EPIDEMIJE AUTIZMA (o kojoj JE ZABRANJENO GOVORITI U JAVNIM FORUMIMA I tzv. MANISTREAM MEDIJMA-korporativno-fašisti?koj propagandi)

PRIMJERICE – ZATAŠKANI ZLO?IN (u trajanju):


U GENERACIJAMA RO?ENIM 60-ih GODINA XX STOLJE?A AUTIZAM JE BILJEŽEN U 1 na 10 000 SLU?AJEVA DOK JE TO ZA LJUDE RO?ENE 1992. 1 na 150, potom, primjerice 2000. 1 na 88, a  za ljude ro?ene 2008. 1 na 54 (!?!?!?)


… “Gdje su tek” brojke koje prikazuju prave epidemije ostalih autoimunih – teških – bolesti poput multipleskleroze, ali i prave epidemije drugih strašnih – autoimunih – bolesti od kojih – jako – pati sve više ljudi – A O KOJIMA ‘ŠIRA JAVNOST’ (pa brojni lije?nici) NE ZNA GOTOVO NIŠTA (takozvani „mainstream mediji“, zapravo -korporativno-fašisti?ka propaganda ne izvještava o tome niti se o tome govori na javnim forumima)?

ZBOG ?EGA SE TOLIKO INZISTIRA NA ALUMINIJUMU U CJEPVIMA KAO NA TOME DA SE CJEPIVA PRIJENJUJU NA TEK RO?ENOJ DJECI?

DA LI ZBOG TOGA DA SE SPRIJE?I RAZVOJ CENTARA U MOZGU KOJI SU NEUROLOŠKA PODLOGA ZA RAZVOJ PSIHOLOŠKIH FUNKCIJA EMPATIJE I SA TIM POVEZANE SOLIDARNOSTI – ZBOG ?EGA LJUDI POMAŽU BOLESNIMA I NEMO?NIMA PA –  PREMA IZOPA?ENIM UMOVIMA EUGENI?ARA-TRANSHUMANISTA, OMOGU?AVA DA SE “LOŠI” GENI PRENOSE DALJE I TAKO  “SPRJE?AVA” FUNCKONIRANJE ZAKONA EVOLUCIJE, RAZVOJ ?OVJE?ANSTVA, ELIMINACIJOM “MANJE SPOSOBNIH”?

… DOK JE ZAPRAVO ISTINA DA JE ?OVJEK BEZ EMPATIJE I SOLIDARNOSTI TEK INTELIGENTNA I OPASNA ZVIJER I DA JE ?OVJEK LOVIO, IZGRADIO GRADOVE, POSTAO HUMAN (U POZITIVNOM SMISLU TE RIJE?I) POVEZUJU?I SE, SURA?UJU?I, I POMAŽU?I JEDAN DRUGOME.

Povrh ovoga – ?ovjek bez empatije i solidarnosti se ne može – efikasno – povezivati niti politi?ki, pa se tako ljudi ne mogu efikasno povezati kako bi ostvarili –zajedni?ke –  politi?ke, ekonomske i druge interese koji su – sasvim razli?iti – od interesa koji zastupaju i motiviraju pripadnike – bilo koje – oligarhije.

Nadalje:

Odgovor na pitanja:
– Kakvi ljudi stoje iza ovakvih ideja, planova i politika ?
– Kako je mogi?e da „obi?ni“ ljudi takve stvari ne znaju u „dobu kada su informacije svepriutne i svedostupne“?
– Profesor dr. Jonas Salk je tek jedan primjer ‘u moru’ utjcajnih, obrazovanih ljudi – ?iji su rad financirali i propagirali plutokrati (raznni propagnadno ‘filnatropski-realno fašisti?ki – ‘Rockefelleri’-‘Gatesi’-‘Rothschiildi’-‘Ted Turneri’-‘Sorosi’…) sa PROPAGANDNO LAŽNIM ‘IMAGEM’ „dobrotovora“ i „spasitelja ?ovje?anstva“, a koji je REALNO – OBRAZOVAN, UTJECAJAN M-O-N-S-T-R-U-M (kakvima obiluje pomalo zaboravljena ljudska povijest) JER SU IDEJE KOJE JE ZAGOVARAO– ZLO?INA?KE I MONSTRUOZNE.
(kako je jasno-eksplicitno dokazljvo iz potonjih informacija- javnih nastupa i doslovnih citata iz njegovih knjiga)
prof. SALK JE JEDAN OD BROJNIH „UGLEDNIH“ I – UTJECAJNIH – PRIPADNIKA i REPREZENATA – ISTINSKI POSTOJE?EG I PRAVOG DRUŠTVENO i POLITI?KI MO?NOG – ‘SCIJENTISTI?KOG’ KULTA SMRTI.


Prof. dr. Jonas Salk je, nakon izuma ‘polio’ cjepiva – financiran „ ‘dobrotvornim’ „’filantropskim’ fondacijama“ poput „Rockefeller fondacije“ putovao svijetom – držao predavanja ‘uglednim ‘znanstvenicima’ i tada, studentima, a ‘danas’ ‘uglednim’ ‘znanstvenicima’ i ‘istraživa?ima’ u raznim farmaceutskim korporacijama i drugim korporacijama i državnim agencijama koje zajedno ?ine zloglasni ‘zapadni’ vojno-industrijski kompleks – kako je taj socio-ekonomski fenomen povijesnog i politi?kog zla – nazvao predsjednik SAD-a, general Dwight Eisenhower u svojem oproštajnom govoru upozoravaju?i  pri tome na ogromnu opasnost zbog povezivanja i utjecaja na društvo – „tehnokracije“ sa plutokratima-‘krupnim kapitalom’ i  „Kongresom“ i institucijama Vlade SAD-a.

VIDEO: Jonas Salk i prikazane stranice knjige, traje tek 20 minuta – pogledajte:
WHY DOES THE FATHER OF MASS VACCINATIONS JONAS SALK WANT TO KILL EVERYONE?

ili JONAS SALK – “POLIO HERO” WANTS YOU DEAD – IS THE CDC FOLLOWING HIS EUGENICS PLAN?
https://www.bitchute.com/video/y15QhqbQuzbP/
“FATHER OF INOCULATIONS” JONAS SALK SURVIVAL OF THE WISEST
https://www.bitchute.com/video/ynQtnwiszZvc/

ili

Takve monstruozne stvari NE piše ‘teoreti?ar zavjere’ ili obi?an ‘lu?ak’, ve? „ugledni“, „vrhunski ‘znanstvenik’ “, ujedno ZLIKOVAC, a koji je i danas slavljen i hvaljen kao „spasitelj ?ovje?anstva“ i koji je jedan od NAJZASLUŽNIJIH ZA POPULARNOST CJEPVA.
Njegova su istraživanja, objave knjiga i  predavanja budu?im (današnjim) znanstvenicima financirali i reklamirali – Rockefeller Foundation, Carnegie Fouundation, kao što danas brojna istraživanja financira dok javnost-„obi?ne“ ljude, mass-medijski, psihološki ‘senzibilizira’-privikava na zlo?ina?ke ideje i planove – Bill Gates – novo propagandno lice vladaju?e klase-oligarhije (ništa više od toga) i njezinih dugoro?nih planova.

Jonas Salk – Wiki
https://en.wikipedia.org/wiki/Jonas_Salk#Education

VIDEO: Jonas Salk priznaje kako polio cjepiva sa živim virusom (op. kakva se danas – „zbog ekonomi?ne cijene“ – koriste u Africi i Aziji) UZROKUJU-ŠIRE POLIO ZARAZU:
https://www.bitchute.com/video/CwJVGqlQtY2a/
ILI
https://www.bitchute.com/video/tPCITbbfnq6S/

Tek neki primjeri (od brojnih, zataškanih);

WEB-stranica takozvane „Svjetske zdravstvene organizacije“, obavijest o pojavi epidemije polia-virusa iz – C-J-E-P-I-V-A (!!)– Poliomyelitis: Vaccine derived polio2017

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/poliomyelitis-vaccine-derived-polio

– Zbog ?ega se ne raspravlja javno o ovakvim doga?ajima, podacima, tehnologijama i na?inima – „dobrovoljne“ – primjene na NEUPU?ENIM LJ-U-D-I-M-A (???)

Me?u mnogim  primjerima – još dvije epidemije polio-virusa iz cjepiva koje bilježi takozvana „Svjetska zdravstvena organizacija“, ovaj puta u Sudannu, 2020 – a što „javnost“ ‘zabavljena’/zaglupljena „sportom“, „seks temama i starletama“, „show bizsnis“-filmovima, ‘TV serijama’, prenapuhanim „aferama“-bez-kraja-i-konca, ne primje?uje i ne temtizira:


WHO: „Circulating vaccine-derived poliovirus type 2 – Sudan, Disease outbreak news, 1 September 2020 „

https://www.who.int/csr/don/01-september-2020-polio-sudan/en/

WHO Europe: Circulating vaccine-derived poliovirus type 1 confirmed in Ukraine, 2015

https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/news/news/2015/09/circulating-vaccine-derived-poliovirus-type-1-confirmed-in-ukraine

link WHO: dokument u pdf formatu External Second Assessment: Circulating Vaccine Derived Poliovirus Type 2 (cVDPV2) Outbreak Response Myanmar, 25 September–8 October 2016

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/280121/SEA-Immun-106-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Mnogi ljudi – ne razumiju što se – doista doga?a u prošlosti kao niti danas, u sadašnjosti – zbog propagande i zbog (ne)obrazovanosti umova, unato? formalnoj diplomi.

– mnogi od nas, ljudi su sebi?ni i  „baš ih briga“ što se doga?a drugome, osobito ako nešto sami trebaju poduzeti

– mnogi od nas – ‘normalnih’ kao i društveno utjecajnih i ‘uglednih’ –  ljudi su k tome sebi?ni i ne žele riskirati svoj „položaj“, svoj „imetak“ ili svoj „ugled“ kako bi pomogli nekome ili ispravili zlo.

… A MOŽDA JE dr. JONAS SALK – obzirom na ponašanje velike ve?ine ljudi koji se tupo prepuštaju zlim planovima –  U PRAVU, U SVOJOJ KNJIZI – „OPSTANAK NAMUDRIJIH“?


ZATAŠKANA POVIJEST –
(lako je provjeriti, premda se ne može pro?itati u novinama) – ROCKEFELLER FONDACIJA“ JE BILA GLAVNI DONATOR “KAISER WILHELM INSTITUTA” ?IJI SU “UGLEDNI” PROFESORI I “LIJE?NICI” ŠIRILI I PROVODILI NACISTI?KU EUGENIKU, UKLJU?IVO ‘T-4 PROGRAM’ UBIJANJA  BOLESNIH i „DEFEKTNIH“ LJUDI INJEKCIJAMA, a što ne može sakriti ?ak niti notorna Wikipedija (nad kojom superviziju od osnutka ‘drži’ CIA-in odjel za „Psychological warfare“) dok istovremeno pravi, sveobuhvatan, utjecaj raznih ‘Rockefeller’ i drugih anglo „filantropskih“ fondacija i zapadnih „znanstvrenika“ na povijest, ALI I PRAKSU – nacisti?ke, ali i ‘sve-zapadne’ – eugenike – prešu?uje/zatašlkava.

Kaiser Wilhelm Institute of Anthropology, Human Heredity, and Eugenics

https://en.wikipedia.org/wiki/Kaiser_Wilhelm_Society


ISTI SU “UGLEDNI” PROFESORI I “LIJE?NICI” PRETHODNO OBRAZOVANI U SAD-u I VELIKOJ BRITANIJI.

SVE OVO – i puno više od toga, ovdje pobrojanog – SU PROVJERLJIVE ?-I-NJ-E-N-I-C-E KOJE UKAZUJU NA POLITI?KU ZAVJERU ‘ZAPADNE’ OLIGARHIJE, A NE „TEORIJA ‘ZAVJERE‘ “ KAKO SU POVIJESNE i RECENETNE POLITI?KE DOGA?AJE MANIPULATORSKI, ETIKETIRALI CIA-MI6 PsyOp STRU?NJACI NA PLA?I OLIGARHIJE (timovi psihologa, sociologa, antropologa, teoreti?ara komunikacija /…/).


SAD i Velika Britanija su pobijedile u 2. svjetskom ratu, a ‘zapadna’ je oligarhija nastavila provoditi eugeni?ke planove, sakriveno od javnosti. Posljedice vidimo (i) danas, ALI I U VELIKOM PORASTU AUTIZMA, AUTOIMUNIH BOLESTI ECT. (MISLITE LI DA JE TO ‘SLU?AJNO’?)

======
PODACI – ZATAŠKANA POVIJEST – KOJE ZBOG ZATAŠKAVANJA-PREŠU?IVANJA VE?INA DANAS ŽIVU?IH LJUDI NIJE SVJESNA, A DOKAZ JE O – FAŠISTI?KIM I EUGENI?KO-TRANSHUMANISTI?KIM (NE)VRIJEDNOSTIMA KOJIMA TEŽI ‘ZAPADNA’ OLIGARHIJA I KOJE SU – JAVNO – ALI PODALJE OD „MAINTREAM MEDIJA“ –  ZAKONIMA i OBRAZOVNIM SADRŽAJIMA I „MASS-MEDIJSKOM“ PROPAGANDOM – IMPLEMENTIRANA U ‘ZAPADNA’ DRUŠTVA I DRŽAVE.

Nadalje:
Julian Huxley prvi predsjenik UNESCO-a i prethodno do 1944. predjednik „Eugeni?kog društva“

Tko je – doista – Julian Huxley –

Julian Huxley –  predsjednik „Eugeni?kog društva“ do 1944. i prvi predsjednik UNESCO-a skovao je izraz “transhuamnizam” kao zamjenu za kompromitirani izraz “eugenika”.

Julian Huxley tek kao još jedna paradigma – predsavnik dominantnog promišljanja me?u „zapadnim“ tehnokratima/brojnim „znanstvenicima“ – kakva razmišljanja dijeli zlo?ina?ka oligarhija (propagandno, samoprozvana „elita“), a što „mainstream mediji“/korporativno-fašisti?ke propaganda (lažno-propagandno nazvane „liberalna demokracija“) – krije dok permanentno&svakodnevno zaglupljuje „obi?ne“ ljude – doslovce – kretneskim informacijama i propagandom o ‘blagodatima’ “liberalne demokracije“;

–  Julian Huxley je, kao predsjednik UNESCO-a ‘zaslužan’ za implementiranje programa obrazovanja-(de)formiranje umova u?enika, studenata širom svijeta. Huxley je, u nastupnom govoru objavljenom pod nazivom “UNESCO-svrha i filozofija”, postavši predsjenikom UNESCO-a, nakon 2. svjetskog rata, 1946., jasno i izri?ito rekao GOVORE?I O “ ‘RADIKALNOJ EUGENICI’  ” I “SVJETSKOJ VLADI” (nakon 2. svjetskog rata) – kako je zada?a (i) UNESCO-a (uz druge organizacije i ‘znanstvene’ institute) “U?INITI NEZAMISLIVO – ZAMISLIVIM” (!?!!)

Tekst: Julian Huxley: „UNESCO – „Its Purpose and its Philosophy“, 1946

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000068197

„ (….) The implications of the transfer of full sovereignty from separate nations to a World Organization. . .Political unification in some sort of World Government will be required. . .Even though. . . any radical eugenic policy will be for many years politically and psychologically impossible, with the greatest care, and that the public mind is informed of the issues at stake so that much that now is unthinkable may at least become thinkable (…) „
ili 


Što je – doista – transhumanizam (eugenika)? (eugenika: preuzimanje upravljanja evolucijom, zapravo Prirodom i Zakonima Prirode, od strane ?ovjeka)


OPASNOST “TRANSHUMANIZMA”/EUGENIKE (pokušaja ciljanog, ‘znanstvenog’  upravljanja evolucijom – NE PROCESA EVOLUCIJE KAO USKLA?IVANJA SA Prirodom – ve? po mjeri politi?kih interesa pripadnika ‘zapadne’ oligarhije) i ‘znanstveno dizajnirane’ MANIPULACIJE/PROPAGANDE.

Prvi predsjednik UNESCO-a – Julian Huxley, eugeni?ar-transhumanst i otvoreni „socijalni darvinist“ – brat notornog Aldous Huxley-a autora romana “Vrli novi svijet” u kojemu je opisano-„predvi?eno“ ovo porobljavanje koje se danas preda našim o?ima izvodi nad ljudima i što trpimo  (a zapravo su u romanu, romansiranim  stilom,  iznesene i opisane – ondašnje – „socijalno-reformatorske“ (eugeni?ke) ideje i planovi – javno – raspravljani na ‘uglednim’ ameri?kim, britanskim, njema?kim (…) sveu?ilištima, objaljivane u „štovanim“ knjigama, a rasprave su vo?ene me?u „uglednim“ znanstvenicima i „filantropima“/vlasnicima banaka i korporacija, uvjerenjem ‘elitista’-korporatista-fašista. Primjrice, još dvadesetih godina XX stolje?a, „davno“ prije uspona nacista, u SAD, Britaniji, Njema?koj, Francuskoj (…) na snazi su bili zakoni o prisilnoj sterilizaciji ili primjerice u SAD „kvote koje su limitirale useljeljavanje ljudi sa Istoka Evrope, a zbog zaštite genetskog materijala stanovništva SAD-a//“niže inteligencije i ‘lošeg’ ‘nasljednog materiala’ Slavena i Talijana“)Julian Huxley – WIKI
https://hr.wikipedia.org/wiki/Julian_Huxley

Julian Huxley se danas – službeno – slavi kako „jedan od najve?ih humanista” (!?!?!?!, što sve može propaganda i „ ‘obrazovni’ ‘programi’ “ )  i uzor je mnogim “vrlim” znanstvenicima na ‘zapadu’, a javno je govorio i pisao kako “se mora ograni?iti pristup  lije?enju siromašnima” i “kako je krš?anstvo prepreka evoluciji jer zbog empatije i solidarnosti” omogu?ava da “manje sposobni” prežive (i prenesu gene na potomstvo).

UNESCO je organizacija koja – me?u ostalim – presudno utje?e na sadržaje obrazovnih programa – zapravo ciljano, “ ‘znanstveno’ osmišljeno“ (de)formiranje umova ljudi širom svijeta.

Obzirom na iznesene podatke jasno je da su mnogi „politi?ari“, „znanstvenici“, „lije?nici“, „novinari“ aktivni fašisti ili pasivni, „samo-radim-svoj-posao“ fašisti i ti su ljudi OPASNI SU ZA VE?INU „LJUDI KAO TAKVIH“ (kao i brojni drugi njima sli?ni)

Nadalje:

?ime se – zapravo&doista – bavi „MODERNA“ (kao i brojne sli?ne “farmako-kompanije“ poput Pfizer-a, Merck-a ….) –  a o ?emu ‘šira’ javnost – nije obaviještena putem „mainstream medija“?

Link VIDEO: Tal Zaks, chief medical officer of MODERNA: “mRNA alters DNA” i “HACKING SOFTWARE OF LIFE”

https://odysee.com/@QuantumRhinoQ:c/Tal-Zaks,-chief-medical-officer-of-Moderna-mRNA-Alters-DNA:f

ili

https://odysee.com/$/search?q=Tal%20Zaks

ili https://www.bitchute.com/search/?query=tal%20zaks&kind=video

Nadalje web-site MODERNA-e link 1: “mRNA Platform: Our Operating System”

https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-drug-discovery-development

Ili opis sa web-stranica MODERNA-e, kompanije u “vlasništvu Bill Gatesa”;

Link: “MODERNA”:

https://www.modernatx.com/about-us

“About us: Welcome to Moderna. We believe mRNA is the “software of life”.

“ (…) Recognizing the broad potential of mRNA science, we set out to create an mRNA technology platform that functions very much like an operating system on a computer. It is designed so that it can plug and play interchangeably with different programs. In our case, the “program” or “app” is our mRNA drug – the unique mRNA sequence that codes for a protein. (…) “

Link: Tekst iz 2013 objavljen na stranicama MODERNA-e: “DARPA Awards Moderna Therapeutics a Grant for up to $25 Million to Develop Messenger RNA Therapeutics™” (DARPA je agencija za razvoj naprednih vojnih tehnologija Pnetgona)

https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/darpa-awards-moderna-therapeutics-grant-25-million-develop/

MODERNA i druge “farmaceutske” korporacije (kao dio ‘zapadnog’ “vojnoindnustrijskog komopleksa”)  – GODINAMA – razvija – razli?ite – primjene “mRNA tehnologija” prethodno razvijene od strane DARPA-e, agencije Pentagona za razvoj naprednih vojnih tehnologija – a potom “spuštene” u korproracije za primjenu na stanovništvu, a pod raznim “medicinskim” propagandno-komercijalnim izgovorima: dok propaganda ‘vrišti’ da su ljudi koji ukazuju na opasnosti mRNA tehnologija na DNK-kod “lu?aci” i “teoreti?ari zavjere” – Pokušaj svake rasprave se – uništava i zatire, a ljude koji upozoravaju na opasnosti se ili prešu?uju ili demoniziraju.

Link ?asopsis NATURE 2017.: The ‘anti-hype’ vaccine (spominju se DARPA-MODERNA-PFIZER-BioNTech)

https://www.nature.com/articles/nbt.3812

– u tekstu iz 2017 se spominje ‘njema?ka’ tvrtka “BioNTech” KOJA JE, KAŽE “LEGENDA”/PROPAGANDA – “IZNENADA” & “PRVA” “OTKRILA” mRNA “cjepivo”,  (zapravo eugeni?ko-transhumainsti?ku tvar)

(…) has been support from the US Defense Department’s Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)—specifically its Biological Technology Office (BTO) in Washington, D.C.Since 2011, DARPA has provided substantial funding for several early-stage RNA vaccine programs (…)

Link: Driven to Extinction Bill Gates and Gene Drive Extinction Technology

https://www.etcgroup.org/content/driven-extinction

Link ?asopis ‘NATURE’: “HIJACKING EVOLUTION” – Gene-drive technology could alter the genome of an entire species

Link: Why DARPA Is Investing Big in Gene Drive, 2020

https://gizmodo.com/why-darpa-is-investing-big-in-gene-drives-1821028638

KONCEPT mRNA tehnologija kao platforma za “lije?enje” – A ZAPRAVO PROGRAMIRANJE FUNKCIJA DNK, PA TIME I ŽIVOG BI?A – UOP?E NIJE ZAMISAO  raznoraznih “Bill Gatesa” i njihovih ‘civilnih’ znanstvenika i tvrtki – to je VOJNA TEHNOLOGIJA, ZA BIOLOŠKO RATOVANJE KOJU JE RAZVIJALA I RAZVILA – DARPA – agencija Vlade SAD-a, Pentagona ZA RAZVOJ NAPRREDNIH VOJNIH TEHNOLOGIJA. “Vojnoidustrijski kompleks” za potrebe propagande i marketinško prihva?anja tih tehnologija PROMJENE DNK, od strane “obi?nih” ljudi PREDSTAVLJA  razne mRNA TEHNOLOGIJE KAO “ ‘CIVILNO” OTKRI?E’ ” “Bill Gates Foundation” i drugih.

Slijedi NEKOLIKO – PROPAGANDNIH – TEKSTOVA IZ “STRU?NIH” IZVORA KOJI, POVRH MANIPULATIVNIH INTERPERETACIJA O “MOGU?NOSTIMA” “MIRNODOPSKOG” KORIŠTENJA raznih mRNA TEHNOLOGIJA (nalik spominjanju “razvijanja nuklearnih tehnologija” ili “raketnih tehnologija” u – “mirnodopske svrhe” od strane Ministarstva obrane SAD-a ili DARPA-Pentagona koji su pobili stotine tisu?a – civila širom svijeta – od Korejskog rata preko Vijetnama, do Afganistana, Iraka, Libije ili Sirije) ali –  koji unato? propagandnoj intepretaciji –  OTKRIVAJU – MONSTRUOZNE POTENCIJALE – “CRISPR/Cas9” i “GENE DRIVE” mRNA – TEHNOLOGIJA – a o ?emu šira javnost – “obi?ni” ljudi na kojoj se te tehnologije upravo primjenjuju – NA ZNA BAŠ NIŠTA. … Dok se stru?njaci koji upozoravaju na opsansti propagadno – ismijavaju, demoniziraju, ucjenjuju novcem, karijerom i  – istjeruju Iz javnosti.

Link The Guardian, 2017 – US military agency invests $100m in genetic extinction technologies

https://www.theguardian.com/science/2017/dec/04/us-military-agency-invests-100m-in-genetic-extinction-technologies

ZAŠTO SE SVE OVO PREŠU?UJE  I KRIJE OD JAVNOSTI “OBI?NIH” LJ-U-D-I DOK IM SE NAME?E KAKO “TREBA KORISTITI” “SIGURNA” mRNA “CJEPIVA” – a koja NISU prošla sve potrebne faze sigurnosnih kolini?kih ispitivanja, a što se “žestoko” cenzurira u “mainstream medijima” i “društvenim mrežama”.


… Osobito zašto se o ovakvim stvarima – opasnostima primjene razli?itih mrna tehnologija – ne vode niti javne niti stru?ne rasprave sa stru?njacima koji upozoravaju na strašne opasnosti primjene tih tehnologija
?

… dok se one znanstvenike – poput dobitnika Nobelove nagrade za otkri?e virusa HIV-a Luc Montagniera NE KAŽEM DA ?E SVI LJUDI UMRIJETI OD mRNA CJEPIVA, ALI MNOGI ?E STRADATI, IMATI ?EMO POPLAVU NEURODEGENERATIVNIH BOLESTI – ZGRANUT SAM ?INJENICOM DA PO?INJEMO CIJEPITI DJECU” https://dokumentarac.hr/cijepljenje/lijecnici-i-znanstvenici-progovaraju/francuski-nobelovac-luc-montagnier-upozorava/ ) ili
– geneti?ara prof. dr. Krešimir Paveli?a ili pak
– geneti?ara akademika Miroslava Radmana ili
– nekad od “mainstream znanosti” uvažavanog, znanstvenika, bivšeg potrpedsjednika “Pfizera” i ‘insider-a’ – dr. sc. Michael Yeadona I brojnih drugih – nekorumpiranih –  znanstvenika koji upozoravaju na opsanosti primjene mRNA tehnologija na širokoj populaciji, bez da su prošla sva – redovita –  potrebna klini?ka sigurnosna testiranja –

… dok “mainstream mediji”-propaganda-“politi?ari” te – stru?ne (i moralne) ljude -demonizira, zatašakava ili etiktira pojmovima “teoreti?ari zavjere”, “lu?aci”?

Link: VIDEO – Što je to izjavio Dekan medicinskog fakulteta u Puli, prof. dr. sc. Krešimir Paveli?, da ga je trebalo tako naprasno smijeniti i javno diskreditirati?

prof. dr. Paveli? citira – službene – ali u od “mainstream”-korporativno fašisti?ke propagande zataškane – izvore:“:

– (…) Problemi su sa znanstvenog i medicinskog stajališta zastrašuju?i. Na današnji dan Pfizerova cjepiva su, po službenim podacima, polu?ila  223.600 registriranih i priznatih slu?ajeva komplikacija, od onih lokaliziranih na mjestu uboda, pa sve do ozbiljnih, sistemskih. Europska medicinska agencija na dan 10. 5. 2021. spominje 10 tisu?a smrtnih slu?ajeva i preko 400 tisu?a štetnih posljedica cijepljenja – kazao je dr. Paveli? te dodao kako istraživanja pokazuju kako je u 4 mjeseca ove godine bilo više umrlih od COVID cjepiva nego ukupno umrlih od svih cjepiva od 1990. godine.

To bi samo po sebi trebao biti dovoljan razlog da se cjepiva hitno maknu, a protagonisti propagande privedu pravdi. Izrael se u medijima vezuje uz visoku procijepljenost, ali njihovo državno vije?e za covid krizu šalje otvoreno pismo Ministarstvu zdravstva u kojem taži hitnu zabranu cijepljenja osoba mla?ih od 30 godina. Službeni podaci za mlade od 20-24 godine pokazuju dramati?an rast smrtnosti” – kaže dr. Paveli?.

“Vrlo je teško utvrditi koja je eventualna korist od cijepljenja s obzirom na komplikacije te nevjerodostojnost informacija i upisnih dijagnoza smrti od COVIDA

LJUDI STRADAVAJU, A TEK ?E STRADAVATI dok „mainstream mediji“-propraganda zataškava podatke i upozorenja vrhunskih znanstvenika.

[VIDEO] Francuski nobelovac Luc Montagnier upozorava: cjepiva protiv C0VIDA-19 mogu dovesti do neurodegenerativnih bolesti – s prijevodom  -“ZGRANUT SAM ?INJENICOM DA PO?INJEMO CIJEPITI DJECU”

Dr. Peter McCullough – opasnosti cjepiva protiv COVIDA-19 – prijevod

Poznati teksaški kardiolog dr. Peter McCullough (CV ovog uvaženog profesora pogledajte ovdje), nepoznatiji i najglasniji zagovornik ranog ambulantnog lije?enja COVID-a, razgovarao je s autorom Johnom Leakeom u Dallasu o opasnostima cjepiva protiv COVID-19. Bez dlake na jeziku, izjavio je da ?e primijenjene politike tijekom trajanja ove bolesti ostati zabilježene kao najve?e malverzacije u povijesti medicine i javnog zdravstva.

====

[VIDEO] Doktor pobornik cjepiva: “COVID cjepivo ne mogu više nikome preporu?iti !” – s prijevodom

U video snimci Jim Meehan, dr. med. u otvorenom “doktor s doktorom” razgovoru s akademikom, profesorom doktorom medicinskih znanosti, dr. Peterom McCulloughom, specijalistom interne i kardiologije, koji objašnjava zašto se predomislio u vezi preporuke COVID cijepiva svojim pacijentima, posebno ako su se ve? oporavili od COVIDA-19.

[VIDEO] “PRO-VACCINE” – Prof. dr. sc. Byram Bridle, virusni imunolog: U?inili smo veliku pogrešku, protein šiljka iz COVID cjepiva putuje s mjesta ubrizgavanja – s prijevodom

izuzetno važno:

Pri tome – prešu?uje se da se “mRNA ‘cjepiva’ “  – donedavno “službeno&’znanstveno’ ’”zvana “genska terapija”  primjenjuju pod “privremenim dozvolama” izdanim “zbog hitnosti” i da mRNA tehnologije koje se upravo primjenjuju nikada nisu prošle tzv- ‘tre?u fazu klini?kog ispitivanja’ dok postoje brojna cjepiva i tehnologije koja nisu prošla tre?u fazu klini?kog ispitivanja zbog izuzetno štetnih posljedica na ispitivanim životinjama)

Nadalje:

I slijede?e informacije tzv. “mainstream mediji”, zapravo CIA-koroprativno-fašisti?ka  propraganda – krije dok istovremeno manipulira ljudima nametanjem “osje?aja krivnje”, svjesno neistinitom, dakle lažnom propagadnom parolom: “misli na druge – cijepi se”

VIDEO: Prof. dr. sc. Goran Tešovi?, dr. med. specijalist infektologije i pedijatrijske infektologije: “ (…) to treba jasno re?i, dakle ako sam ja cijepljen, a vi ste necijepljeni, ?injenica da sam ja cijepljen vas ne?e zaštititi (dakle “stru?njaci” znaju da takozvano “cijepljenje” N-E štiti od zaraze kao niti od širenja zaraze dok se propagandno manipulira osje?ajem krivnje “obi?nih2 ljudi sa ponvaljnjem lažnog slogana: “misli na druge-cijepi se”.

ili link: cijeli webinar u organizaciji “Hrvatsko društvo za infektivne bolesti” i “Hrvatsko društvo obiteljskih doktora”

MOLIM Vas – INFORMIRAJTE LJUDE – dijelite ovakve informacija (i) privatnim emailom,. zbog cenzure “mainstream medija”/korporativno-fašisti?ke propagande i tzv. “duštvenih mreža”

(kao primjer zataškavanja od strane vlasti-oligarhije-“mainstream medija”-propragande)

Link baza podataka VAERS National Vaccine Information Center USA (vaccine adverse reaction/neželjene rekacije) – jedna od baza podataka u koju lije?nici prijavljuju “neželjene rekacije” na – – razna – cjepiva, uklu?uju?i I mRNa Covid-18 “cjepiva”

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php

i

Link: EudraVigilance baza podataka za prijavu neželjenih reakcija na cjepiva u Europskoj uniji

https://www.adrreports.eu/hr/

U EudraVigilance, europsku bazu podataka prijave sumnji neželjenih reakcija na lijekove, službene Europske (regulatorne) medicinske agencije EMA, do 5.5.2021. prijavljeno je 13 867 (trinaest tisu?a osamsto šesdeset sedam) smrtnih slu?aja i 525 907 (petsto dvadeset i pet tisu?a devetsto sedam) ozlije?enih ljudi kao reakcija na razli?ita mRNA “cjepiva” uvjetno odobrena za korištenje u EU.

Prema službenim podacima: do 11. 6. 2021. SAMO U Sjednjenim ameri?kim državama neželjene reakcije je doživjelo 358,379 ljudi od ?ega je teško ozlije?eno 29,871 lj-u-d-i raznim mRNA “cjepivima” od ?ega je do 11.6.2021. u-m-r-l-o 7295 lj-u-d-i a prema stru?njacima-statisti?arima lije?nici prijavljuju u sustav VAERS tek 1 posto od realnog broja doživljenih “neželjenih rekacija” na cjepiva.

ŠTO TEK JE SA VRLO VJEROJATNIM “ŠTETNIM POSLJEDICAMA NA ORGANIZAM ?OVJEKA, A KOJE SE UOP?E MOGU USTANOVITI NAKON PROMATRANJA OD GODINU, DVIJE, TRI…?

Pri tome – STOTINE TISU?A LJ-U-D-I – ŠIROM SVIJETA –  SU ONESPOSOBLJENI ZA RAD I NEMAJU PRAVU NA IKAKVO OBEŠTE?ENJE (NITI OD “PROIZVO?A?A” NITI OD ‘SVOJIH’ DRŽAVA) KAO NITI NAKNADU TROŠKOVA LIJE?ENJA.

… Nitko – od “politi?ara”, preko “znanstvenika”-koje-vidimo-u-medijima/propagandi do samih “novinara”-pla?enih propagandista – ove teme uop?e ne spominje!

– OVO JE TAKO?ER ZATAŠKANO, DOK “MAINSTREAM MEDIJI”-PROPAGANDA NAPADNO ISTI?E “SIGURNOST mRNA CJEPIVA”, DOK PRIKRIVA DA SE ?AK SLUŽBENO RADI O “EKSPERIMENTALNIM TEHNOLOGIJAMA” KOJA NISU PROŠLA SVA POTREBNA KLINI?KA ISTRAŽIVANJA – A PRIMJENA BEZ PROLASKA SVIH TESTOVA – ODOBRENA JE “ZBOG HITNOSTI”-“ ‘SMRTONOSNE’ P/L/ANDEMIJE.

ŠTO JE SA, GOTOVO SIGURNIM – DUGORO?NIM, A NEISTRAŽENIM (ili ‘nekima’ poznatim, a javno nepriznatim) – POSLJEDICAMA PRIMJENE mRNA TEHNOLOGIJA –?

VRHUNSKI STRU?NJACI (biolozi, virolozi, geneti?ari, epidemiolozi, lije?nici…) KOJI PROPITKUJU STVARNOST – U “MAINSTREAM MEDIJIMA”-KORPORATIVNO-FAŠISTI?KOJ PROPAGANDI SE CENZURIRAJU, ISMIJAVAJU, PREŠUTKUJU I MARGINALIZIRAJU (a nad mnogima se vrše I razli?iti oblici pritsaka, sve do otvorenog progona).

===

Nadalje:

Slijede brojne – relevante i provljerljive informacije – znanstveni – radovi koji odgovaraju na pitanja:

KAKVA SE DUGORO?NA POLITIKA I KAKVI DUGORO?NI CILJEVI – POLITI?KI, EKONOMSKI, DRUŠTVENI, TEHNOLOŠKI, VOJNI (…) –  ‘ZAPADNE’ OLIGARHIJE KRIJU IZA “KORONA P/L/ANDEMIJE”?

(‘zapadna’ oligarhija – plutokrati i dio tehnokrata = “vojnoindustrijski kompleks” – (su)vlasnici transnacionalnih korporacija i banaka uz dio korumpiranih ‘znanstvenika’ i korumpirane “politi?are” i top generale Pentagon-CIA)

===

Link: VIDEO – “Revolution will lead to a fusion of our physical, digital and biological identity” kaže KLAUS SCHWAB ex-?lan Bilderberga i predsjednik “Svjetski ekonomski forum” – privatne udruge ‘zapadnih’ koropracija i banaka gdje razni “Macroni”, “Plenkovi?-Milanovi?i”, Merkelice” i drugi nacionalni veleizdajnici odlaze na poklonenje i po instrukcije, 2019:

ili

https://odysee.com/$/search?q=Lead%20to%20a%20Fusion%20of%20Our%20Physical%2C%20Digital%20and%20Biological%20Identity%E2%80%9D

Klaus Schwab 2016  odgovara novinaru kako ?e u slijede?ih deset godina implantati koji ?e snimati misli biti uobi?ajeni

Klaus Schwab talking about Brain Implants, 2016: “BRAIN IMPLANTS CERTAIN WITHIN 10 YEARS”

https://odysee.com/@breakingthematrix:6/KlausSchwabImplants:1

i https://odysee.com/@SILVIEW.media:e/SCHWAB-IMPLANT-AUGUMENT:9

Takozvana propagandno nazvana “?etvrta industrijska revolucija” i TRANSHUMANIZAM-EUGENIKA – nasilno uvo?enje dugo razvijanih tehnologija u koji je “vojno-industrijki kompleks” uložio puno resursa (u stru?njacima/’znanstvenicima’, novcu, i vremenu) i provo?enje politi?kih PLANOVA – koje ?e, na razi?ite na?ine izazvati patnju i otpor mnogih “obi?nih ljudi”;

WEF: The Great Reset – Globalist Agenda

1.  “The fusion of our physical, our digital and our biological identities”
2.  MOTO:
“You Own Nothing and You will be happy”
https://odysee.com/@Illusion2Reality:b/The-Great-Reset-World-Economic-Forum-Sees-Pandemic-as-an-Opportunity:7

JAVNO IZRE?ENI PLANOVI “ZAPADNIH” PLUTOKRATA:

– PREZADUŽIVANJE DRŽAVA, SREDNJIH PODUZE?A I LJUDI-POjEDINACA, A POTOM ODUZIMANJE IMOVINE-HIPOTEKA I NAMETANJE “PRISTANKA” NA  – društvene, tehnološke, ekonomske, politi?ke i – biološke – PROMJENE U ZAMJENU ZA FINANCIJSKU POMO?”

Link: Vijest 6. mjesec 2021: Wall Street Journal: BlackStone Bets $6 Billion on Buying and Renting Homes (BlackStone podružnica BlackRocka otkupljuje stanove ood ljudi kako bi ih istima – iznajmljivala)

https://www.wsj.com/articles/blackstone-bets-6-billion-on-buying-and-renting-homes-11624359600

Link: Washington post: Wall Street – “Ameri?ki san” umire

https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/08/11/a-big-wall-street-firm-bets-the-american-dream-is-dying/
Link ?asopis FORBES: “WEF Welcome To 2030: I Own Nothing, Have No Privacy And Life Has Never Been Better”

https://www.forbes.com/sites/worldeconomicforum/2016/11/10/shopping-i-cant-really-remember-what-that-is-or-how-differently-well-live-in-2030/?sh=d3b9c8f17350

Tekst:
“ (…) Globalist Klaus Schwab made it clear that transhumanism is an integral part of “The Great Reset” when he said that the fourth industrial revolution would “lead to a fusion of our physical, digital and biological identity,” which in his book he clarifies is implantable microchips that can read your thoughts. (…) ”

VIDEO: WEF founder Klaus Schwab: Must prepare for an angrier world

Klaus Schwab: – “Onaj tko ne pristane na promjene, ne?e dobiti financijsku pomo?, a oni koje se odupiru promjenama završiti ?e u lokalnim ratovima i me?unacionalnim sukobima” (digresija – zbog vrlo mogu?e opasnosti poticanja lokalnih sukoba: SRBI I HRVATI SE NE MORAJU VOLJETI, ALI SE MORAJU NAU?ITI POŠTOVATI ME?USOBNO I NAU?ITI KOMUNICIRATI-RAZGOVARATI, UZ OBAVEZNO NA?ELO RECIPROCITETA – U SUPROTNOM ?E “TRE?I” – UZ POMO? LOKALNIH NACIONALNIH AGENATA-VELEIZDANIKA – UVIJEK LAKO ISKORIŠTAVATI NESUGLASICE KAO I POVIJESNE KOLEKTIVNE TRAUME, OBA NARODA I MANIPULACIJOM RASPIRUJU?I MRŽNJU – GURATI LJUDE U SUKOBE I RAT /a za što su i “obi?ni” ljudi sami-sebi odgovorn jer ne žele sami traiti informiracie, ne žele kriti?ki razmišljati, ve? propragandu uzimau ‘zdravo-za-gotovo’ i – daju se manipuliratii/)

zavadi pa vladaj”/”divide&conquer”, ‘ stare’, uvijek aktualne strategije ‘zapadne’ oligarhije koje, od XX stolje?a – širom svijeta – provode CIA I MI6, poti?u?i, uobi?ajene unutar-društvene I me?udržavne podjele preko granica sukoba i mržnje)

Klaus Schwab, koautor kniga: “COVID-19 Great Reset” i “?etvrta industrijska revolucija”, predsjednik WEF- privatnog sindikata ‘zapadnih’ korporacija i banaka, bivši ?lan Bilderberg grupe i prijatelj dobitnika Nobelove nagrade za mir, dr. Henry Kissingera za ?ijeg je mandata Vije?e za nacionalnu sigurnost usvojilo –

STRATEŠKI – dokument Vlade SAD-a (koji nikada nije opozvan)  – “National Security Study Memorandum NSSM 200 Implications of Worldwide Population Growth For U.S. Security and Overseas Interests (THE KISSINGER REPORT), 1974 “
(‘document can only be declassified by the White House’,
deklasificirano 1980.)

Link na stranice agencije Vlade SAD-a ‘USAID’ – dokument “Memorandum NSSM200”:

Llink: National Security Council Study Memorandum 200 – NSSM 200 – Wikipedija

https://hr.wikipedia.org/wiki/NSSM_200

“ NSSM 200 (National Security Council Study Memorandum 200) je tajni maltuzijanski dokument kojega je objavio Henry Kissinger za vrijeme naftne krize, 16. listopada 1975., koji potvr?uje potrebu za “ameri?kom kontrolom nad pitanjima svjetske populacije”. (…) “

Uz to “nobelovac”, dr. Kissinger je višedesetljetni protégé – “Rothschilda” i “Rockefellera” i agent/zastupnik interesa istih –  a  “Nobelovu ‘nagradu za mir’ ” je  ‘zaslužio’ nakon ‘uspješnih’ “ ‘diplomatskih’ inicijativa” i osmišljavanja ‘strateških’ politi?kih planova koje su uklju?ivale ‘tepih-bombardiranja’ Vijetnama I Kamobodže sa desecima tisu?a mrtvih civila, ili primjerice svrgavanje demokratski izabrane socijalisti?ke vlade u ?ileu, uz asistenciju CIA instruktora, a sa tisu?ama odvedenih na stadione i ubijenih po prethodno napravljenim listama i asistenciju CIA instruktora, ili pak uvo?enje vojnih dikatatura u Brazilu i Argentini sa desecima tisu?a ubijenih civila od strane eskadrona smrti (ect. Itd. Itsl. ‘diplomatski’ ‘podvizi’ dr. Kissingera za ra?un razno-raznih interesa “Rockefellera” i “Rothschilda”)

Mr. dr. Kissinger je poznat i po kovanici “useless eaters” što CIA-Soros pla?eni “novinari”-‘fact-checkeri” ozna?avaju kao “fake-news”.

=====

Nadalje:

(relevantni, provjerljivi podaci) DUGO OSMIŠLJAVANA POLITIKA ZLA KOJA SU UPRAVO „IMPLEMENTIRA“ PRED NAŠIM O?IMA POD MASKOM „ ‘SMRTONOSNE’ KORONA P/L/ANDEMIJE“;

– „World Economic Forum“ i “HACKABLE HUMANS”  uz ciljano prezaduživanje država i prezaduživanje pojedinaca, potom oduzimanje imovine-hipoteka, nezaposlenost, “contact-tracing“, mRNA tvari – uz „spajanje digitalnog biološkog i fizi?kog identiteta“ – TKO PRISTANE DOBITI ?E POMO? – TKO NE PRISTANE NA “PROMJENE” OSU?EN JE NA PROPAST BILO KROZ
– UNIŠTENJE LOKALNIM ME?UNACIONALNIM SUKOBIMA i RATOVIMA BILO OD
– SIROMAŠTVA I GLADI

VIDEO: Klaus Schwab – WEF founder: Must prepare for an angrier world

Nadalje – relevantni – podaci prešu?ivani u „mainstream medijima“-propagandi koji govore o – dalekosežnim – politikama i planovima o kojima nije raspravljano u parlamentima niti su o tome obavještavani „obi?ni“ ljudi–gra?ani a „mainstream mediji“-osmišljena propaganda namjerno zataškava takva ekskluzivisti?ko-šovinisti?ka zbivanja i nedemokratske politike dok izvještava o raznoraznim „ugrožavanjima gra?anskih sloboda“ i drugome – i prikriveno, a propagandno-osmišljeno-ciljano i manipulativno svojim – „ure?iva?kim ‘politikama„ poti?e unutardruštvene razlike i me?udržavne sporove i traume iz nacionalnih povijesti – preko granica mržnje i sukoba – sprje?avaju?i protok ideja, i komunkaciju bez manipuliranje raznim nagonima i iemocijama (strah, mržanja, seksualni nagon…)

Link: Interaktivna mapa – World Economic Forum
– Strategic Intelligence

https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LHVfEAO?tab=publications

(Interaktivna mapa) Planovi ‘zapadne’ plukoracije (zbog kojih pate a tek ?e patiti milijuni ljudi)- KOJI SE VE? PROVODE BEZ IKAKVE DEMOKRATSKE RASPRAVE ILI DEMOKRATSKOG ODOBRENJA – GREAT RESET – Interaktivna mapa – izgradnje “boljeg društva, zapravo anti-ljudske plutokratske-kiberneti?ke totalitarne tehno-distopije. Transformacija društvenih odnosa – na?ina rada – obrazovanja – medicinskih usluga – društvenih odnosa – ljudskih interakcija – (…)

– KOJA JE CIJENA „IZGRADNJE ‘BOLJEG SVIJETA’ „ U NEZAPOSLENOSTI-ZDRAVLJU-LJUDSKIM ŽIVOTIMA – MILIJUNA LJUDI?

Moto sa teme-predavanja “WEF-a”: Leadershio Strategy: Welcome To 2030: I Own Nothing, Have No Privacy And Life Has Never Been Better”za koji današnji “fact-checkeri” na pla?i raznih a la “George Soros” financiranih ‘nevladinih udruga’ i CIA-e tvrde kako je to “fake news”, no izvještaj FORBESA koji se, zasad barem, još može prona?i na internetu dokazuje istinu:


Link ?asopis FORBES: “WEF Welcome To 2030: I Own Nothing, Have No Privacy And Life Has Never Been Better”

https://www.forbes.com/sites/worldeconomicforum/2016/11/10/shopping-i-cant-really-remember-what-that-is-or-how-differently-well-live-in-2030/?sh=d3b9c8f17350

REUTERS: Fact check: The World Economic Forum does not have a stated goal to have people own nothing by 2030

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-wef-idUSKBN2AP2T0

===

Linkovi:

Relevantni podaci – Izjave, Datumi, Video snimci (…):

– na ovom su linku u drugi zanimljivi linkovi sa  r-e-l-e-v-a-n-t-n-i-m podacima (o kakvim se šuti u „mainstream medijima“, zapravo korporativno-fašisti?koj propagandi)===

The ‘Great Reset’ meets the Internet of Bodies: manipulating human behavior with authoritarian surveillance

Tech arms race ‘will give corporations, governments the ability to hack human beings’: Yuval Harari at WEF

A timeline of the Great Reset agenda: from foundation to Event 201 and the pandemic of 2020

=====

Nadalje:

Što je – DOISTA –  “World Economic Forum”, kakva je njegova povijest, tko su osniva?i, što se skriva iza propagandnog “image-a” ove privatne udruge?.

Podaci:

James Corbett – Izuzetno obrazovan, informiran – relevantnim – informacijama, inteligentan, energi?an, duhovit aktivist-podcaster, Kana?anin sa magisterijem Trinity Collega, na radu u Japanu

Link VIDEO:Meet the World Economic Forum?  – (brojni, ne svi – relevatni i provjerljivi – dokumenti, na linku)

Link VIDEO: EMISIJA SA sa mnoštvom – provjerljivih podatakaYour Guide to The Great Convergence/Extinction of Human Species (Vaš vodi? za “veliko stjecanje” /biološkog, digitalnog I fizi?kog identiteta ?ovjeka)

=======
Nadalje:

Još jedna simulacija “World Economic Foruma” nalik EVENT 201 – simulacija –  ‘Cyber-Polygon’

– simulacija NASTUPAJU?E ‘false-flag’ obavještajne operacije prekidanja i ometanja rada interneta I ‘false flag’ CIA napadi na  komercijalne baze podataka i “ugrožavanje lanaca-opskrbe” kako bi se stvorio propagandni pretekst za  uvo?enje državnih kontrola pristupa internetu i državne kontrole digitalnih valuta (itsl.), uz mogu?u, prešutnu, podršku državnih struktura/vladaju?e klase Kine I Rusije kojima isto odgovara ve?a kontrola interneta i digitalnih valuta.

Detaljni – provjerljivi – podaci (za provjeru i razmišljanje) o toj mogu?nosti (i) u tekstu istraživa?ke novinarke Whitney Webb:

“World Economic Forum”

Link: From “Event 201” to “Cyber Polygon”: The WEF’s Simulation of a Coming “Cyber Pandemic”

I link: Cyber-Polygon – službena web-stranica

https://cyberpolygon.com/about/

Link: Tekst u kojem se iznose – relevantni i  provjerljivi – podaci o „upozorenjijma“ koje dolaze od „World Economic Forum“, ‘obavještajnih krugova’ i koji argumentirano upozorava na vrlo vjerojatnu ‘false-flag’ obavještajnu operaciju ometanja rada interneta sa prekidima lanaca opskrbe i prekidima opskrbe elektri?nom energijom – sa svrhom stvarana preteksta – kako bi se potom uspostavila –’?vrsta’ (nad)državna  kontrola interneta i digitalnih valuta:

Why Are ‘Conspiracy Theorists’ Worried About An Impending Power Grid Failure?

“On the eve of the World Economic Forum’s Cyber Polygon simulation of a cyberhack a number of independent journalists and their supporters are warning of a potential power grid failure. Is there reason to be concerned?”

===

Mi živimo u KORPORATIVNOM FAŠIZMU KOJI SE PROPAGADNO NAZIVA „DEMOKRACIJA“, a de facto JE PRIVID DEMOKRACIJE – pravi MATRIX (matrix, ne u smislu hologram (kao u poznatom filmu), ve? matrix satkan od lažnih i-ili prikrivenih i-ili izokrenutih informacija i-ili namjerno pogrešnih intepretacija podataka.

=====

Nadalje – provjerljive informacije:
DA LI STE ?ULI ZA “SVINJSKU GRIPU IZ 1976” (i posljedice)?

… lažno proglašenu za „smrtonosnu pandemiju“, a koja je umalo završila sa prinudnim cijepljenjem cijele populacije SAD-a, ali je psyop propao – kako je kasnije zaklju?eno u analizi harvardskog profesora Fineberga –  zbog nedovoljne kontrole medija koji u narušili narativ jer su po?eli iznositi podatke iz kojih je bilo jasno da je „ ‘smrtonosna’ svinjska gripa“ – sezonska gripa. Tako OLIGARHIJA NIJE USPJELA ODRŽATI “NARATIV”/INTERPRETACIJU STVARNOSTI POTREBAN ZA MASOVNU „PROIZVODNJU PRISTANKA“ (na prisilno cijepljenje).
VIDEO: TV emisija “Swine flu” ameri?kog CBS-a iz 1976, koja opisuje – PsyOp prijevaru-test-pokušaj uvo?enja obaveznog cijepljenja Amerikanaca https://www.bitchute.com/search/?query=swine%20flu&kind=video

Ili dodatni link:

ili dodatni link:

VIDEO: CBS-EMISIJA IZ 1976 „SWINE FLU HOAX“  – THE CDC SWINE FLU PSYOP OF THE 70’S (REVEALED ON 60 MINUTES) AND HOW RELEVANT IT IS TO COVID-19

https://odysee.com/$/search?q=swine%20flu%201976

Intervju na stranicama WHO-a: Prof. dr. Fineberg (“Harvard presidenit ‘itd.-itsl.-hrpa-titula’) ne pokazuje ni malo suosje?anja ili (samo)kriti?nosti zbog – o?igledno je – sasvim nepotrebnih žrtava (od kojih noge pate i danas).
– Naknada analiza prof. dr. Fineberga ne bavi se problemima ljudi kojima je teško ošte?eno zdravlje ili su umrli zbog „neželjenih rekacija“ na cjepivo, ve? naknadna analiza ovog profesora medicine i stru?njaka za „decision-making“  na podru?ju medicine – pokazuje da je pokušaj obmanjivanja javnosti i uvo?enja prislinog cijepljnja propao zbog “nedovoljne kontrole medija” – kako piše u izvještaju ZA “SVJETSKU ZDRAVSTVENU ORGANZACIJU” koju je napisao ovaj ” ‘ugledni’ znanstvenik”, a o pogreškama PIŠE “DA BI LJUDI BILI SPREMNI NA PRHVA?ANJE NUŽNIH ŽRTAVA PRISILNOG CIJEPLJENJA, DA SU BILI:

a) UVJERENI DA SE RADI O NUŽNOSTI ZBOG „ ‘SMRTONOSNE’ EPIDEMIJE” kao i DA
b) JE O?IGLEDNO POTREBNO ODLUKE MAKNUTI SA „POLITI?ARA“ KOJI OVISE O JAVNOSTI i da je potrebno
c) PROCES ODLU?IVANJA PRENIJETI NA (?esto lažni, op.) ‘AUTORITET’ „STRU?NJAKA“ (koji: a) nikome ne odgovaraju za svoje odluke b) koji su ?esto korumpriani, op.).

Link: bilten takozvane „Svjetske zdravstvene organizacije“ – “Swine flu of 1976: lessons from the past, an interview with Dr. Harvey V Fineberg“

https://www.who.int/bulletin/volumes/87/6/09-040609.pdf
ili archive is-website: https://archive.is/2eouQ

ili
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19565118/

U me?uvremenu u SAD (i širom svijeta pod utjecajem „filantropskih fondacija“ i korumpiranih „politi?ara“ /zapravo pukih administratora, odluka pluotkrata prethodno osmišljenih u brojnim ‘think-tankovima’/, „znanstvenika“ i „novinara“ /zapravo pla?enih propagandista/) promijenjeno zakonodavstvo i ukinuto je pravo na nov?anu naknadu žrtvama ovakvih zlo?ina.

“Dr Harvey V Fineberg is the president of the Institute of Medicine, Washington DC, United States of America (USA).

He has devoted most of his academic career to the fields of health policy and medical decision-making.
He co-authored’ The epidemic that never was’, an analysis of the controversial federal immunization programme against swine flu in 1976.
He earned his bachelor’s and doctoral degrees from Harvard University in psychology, medicine and public policy.”


No ipak, nakon po?etka propagadne ” ‘smrtonosne’ epidemije svinjske gripe” koja je ‘izbila’ u ameri?koj vojnoj bazi „Fort Dix“ “cijepljeno” je milijune Amerikanaca od kojih su mnogi umrli od iznenadnih sr?anih udara ili pak doživjeli trajne poreme?aje neurološkog sistema.

Odgovorni tada još nisu usavršili metode ‘PsyOp’ kao niti postigli potpunu kontrolu nad ‘maninstream medijma’ i nisu u nacionalna zakonodavstva implementirali ‘decision making’ protokole koji procese odlu?ivanja (i odgovornost) izmještaju od „politi?ara“ prema „stru?njacima“ (?esto korumpiranim i nikome odgovornim za svoje odluke), pa je propala ve? najavljena operacija PRISILNOG CIJEPLJENJA – KOMPLETNE POPULACIJA SAD-a, PRETHODNO NEPROVJERENIM CJEPIVIMA, a u emisiji je zanimljivo, ali ujedno i  mu?no gledati kako vladini ‘službenici’-‘znanstvenici’ bez trunke grižnje savjeti lažu u kameru suo?eni sa dokazima kao i bez ikakvog suosje?anja za žrtve pogroma takozvanim “cjepivima”. 


OLIGARHIJA (plutokracija i tehnokracija) KOJA SI JE NADJENULA PROPAGANDNI NAZIV „ELITA“ – JE O?IGLEDNO, OBZIROM NA TO KAKO SE “GLATKO” ODVIJA  “KORONA P/L/ANDEMIJA” – IZVUKLA I UVAŽILA POUKE (PsyOp i propagande i zauzimanja “klju?nih položaja u institucijama”)  – “OBI?NI” LJUDI – NISU.


==
Nadalje:

(naveden znastveni rad) „Informirani pristanak“ – kao primjer kršenja Zakona RH, me?unarodnih konvencija kao i etike od strane mnogih „lije?nika“ i „znanstvenika“ dok „politi?ari“, policija i tužilaštva šutnjom-prešutno odobravaju masovni zlo?in koji je u toku – Tek jedan primjer kršenja zakona i etike u primjeni mRNA tehnologija na ljudima:

Link:Znanstveni rad: Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID-19 vaccines worsening clinical disease

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113270/

Znanstveni rad koji upozorava na ADE-„Antibody-dependent enhancement„ – samo jednu od više poznatih (uz ‘bezbroj, zasad, nepoznatih-dugoro?nih) – mogu?ih ‘neželjenih posljedica’ ‘cijepljenja’ mRNA „cjepivima“ (genska terapija) kao i KRŠENJE ZAKONA I ETIKE OD STRANE BROJNIH (ne svih) LIJE?NIKA I DRUGOG OSOBLJA U SMISLU KRŠENJA OBAVEZE „INFORMIRANOG PRISTANKA“ (i) OBZIROM NA NUERNBERŠKI KODEKS“.
–
Antibody-dependent enhancement – efekt zbog kojega ?e možda, U BLISKOJ BUDU?NOSTI  LJUDI KOJI DOŽIVE ‘ADE’ – LAŽNO-PROPAGANDNO – BITI PROGLAŠAVANI ZA „LJUDE UMRLE ZBOG ‘SMRTONOSNE’ PANDEMIJE – ‘DELTA-I-DRUGIH-VARIJANTI‘ – ‘MUTIRANOG VIRUSA’ “

Antibody-dependent enhancement, ADE – Wiki

https://en.wikipedia.org/wiki/Antibody-dependent_enhancement

Mnoga ovakva mRNA „cjepiva“ u prethodnim testiranjima – koje su prethodile „Korona p/l/andemiji“ i „hitnim odobrenjima“ po  „izvanrednim procedurama“ i mimo predvi?enih sigurnosnih procedura –  n-i-s-u prošla – propisane – testove sigurnosti u prethodnim testiranjima, jer nikad nisu prošla fazu ispitivanja na životinjama obzirom da su „cijepljene“ pokusne životinje ?esto, pri naknadnom kontaktu sa virusom razvijale pretjeranu reakciju imunološkog sistema i jake upale, kao posljedicu „cijepljenja“ – što je ?esto uzrokovale i smrt pokusnih životinja–

mRNA „cjepiva“ ‘protiv korone’  se ‘danas’ koriste na ljudima a da prethodno NISU prošla redovitu tre?u fazu testiranja.

NIKADA DO SADA NITI JEDNO CJEPIVO NIJE PRIMIJENJENO NA LJUDIMA, A DA PRETHODNO NIJE PROŠLO REDOVITE FAZE KLINI?KOG ISPITIVANJA.

Postoje brojna cjepiva, za razne bolesti,  izra?ena primjenom razli?itih tehnika i tehnologija i razvijana i testirana godinama, proteklih desetlje?a, a da nikada nisu uspjela pro?i tre?u fazu klini?kog ispitivanja, pa se od mnogih istraživanja i odustalo zbog toga.

Sve navedeno i još više od toga  se namjerno prešu?uje u „mainstream medijima“-korporativno-fašisti?koj propagandi, a „politi?ari“ i korumpirani dio ‘znanstvenika’ i „oni koji ‘samo’ provode upute i naredbe’ „ – krše i zakon koji zabranjuje propagiranje-reklamiranje takvih tvari.

– Još jedan primjer – od brojnih, raznih – zataškavanja/laganja od strane (lažnih, na razli?ite na?ine nemoralnih, korumpiranih ili ‘ samo’ ‘konformiranih’ „stru?njaka“/“znanstvenika“/(lažnih) „autoriteta“ i „mainstream medija“-propragande:

– Službena obavijest 25.6.2021. o tome da Pfizer ‘cjepivo’ može izazvati miokarditis (upalu sr?anog miši?a), DOK KORPORATIVNO-FAŠISTI?KA PROPAGANDA, „POLITI?ARI“ I (korumpirani dio)  „ZNANSTVENICI“ GOVORE KAKO JE „CJEPIVO“ – „SIGURNO“ – istovremeno – PSIHOLOŠKI PRIPREMAJU?I JAVNOST NA UVO?ENJE OBAVEZNOG CIJEPLJENJA! (?!?!)

Link ‘screenshot’: https://www.covidvaxoption.com/

Safety Info | Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Info for Recipients & Caregivers (covidvaxoption.com)

Primjer ‘Pfizer-BioNTech’ mRNA „cjepiva“ koje nije prošlo redovite faze i provjere klini?kih ispitivanja, a redovito se u ‘manistream medijima’ i u nastupima „politi?ara“ i „znanstvenika“ name?e propagandni narativ/’zadani okvir stvarnosti’  o ‘sigurnom cjepivu’.

Pfizer–BioNTech COVID-19 vaccine – Wiki

https://en.wikipedia.org/wiki/Pfizer%E2%80%93BioNTech_COVID-19_vaccine

„ (…) The most common side effects include mild to moderate pain at the injection site, fatigue, and headaches.[38][39] Reports of serious side effects, such as allergic reactions, are very rare;[a] no long-term complications have been reported.[3][41] Monitoring of the primary outcomes from the trials will continue until August 2021, while monitoring of the secondary outcomes will continue until January 2023.[ (…) „

VIDEO: dr Robert Malone izumitelj mRNA tehnologija – koji je izbrisan iz jedinice Wikipedije o povijesti-razvoju mRNA TEHNOLOGIJA, nakon javnog nastupa u 6. mjesecu 2021.  – upozorava na – mogu?e, strašne posljedice primjene mRNA ‘cjepiva’.

Inventor of mRNA Vaccine: Some Covid Vaccines Make the Virus More Dangerous
https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/inventor-mrna-vaccine-covid-vaccines-make-virus-dangerous/

VIDEO: dr Robert Malone, izumitelj mRNA tehnologija – koji je izbrisan iz jedinice Wikipedije o povijesti-razvoju mRNA TEHNOLOGIJA, nakon javnog nastupa u 6. mjesecu 2021.  – upozorava na – mogu?e, strašne posljedice primjene mRNA ‘cjepiva’.

– tek kao jedan od ‘bezbrojnih’ primjera kontrole informacija o prošlosti i sadašnjosti – realne – slike stvarnosti:

Link – web-arhiva „RNA vaccine“, Wikipedija, 14.6.2021: https://web.archive.org/web/20210614140319/https://en.wikipedia.org/wiki/RNA_vaccine

„ (…) mRNA Vaccine History: In 1989, Robert W. Malone, P. Felgner, et. al. developed a high-efficiency in-vitro and in-vivo RNA transfection system using cationic liposomes, which were used “to directly introduce RNA into whole tissues and embryos”, as well as various cells types. The term and idea of “RNA as a drug” is first described in this paper (…)“

—

– Nakon javnog nastupa u kojem upozorava na (samo neke od) opasnosti mRNA ‘cjepiva’ – dr. Robert W. Malone je – izbrisan sa stranica Wikipedije (i ‘službene’ povijesti razvoja mRNA ‘cjepiva’)  Link – web-arhiva „RNA vaccine“, Wikipedija, 16.6.2021:

https://web.archive.org/web/20210616161814/https://en.wikipedia.org/wiki/RNA_vaccine

– Dr Malone znanstvenik sa višedesetljetnim iskustvom rada u laboratorijima kao i višegodišnji savjetnik za biološku sigurnost ameri?ke vojske – znanstveno utemeljeno i argumentirano upozorava na opasnosti primjene mRNA tehnologija. „mainstream“-propragnda žestoko cenzurira, ‘do ju?er’ uvažavanog, dr. Malonea:

https://www.rwmalonemd.com/about-us

„ (…) Dr. Malone is the discoverer of in-vitro and in-vivo RNA transfection and the inventor of mRNA vaccines, while he was at the Salk Institute in 1988. (…) „

Link: dr. Robert Malone „The Spike Protein Is a Bioactive Cytotoxin“ i „Spike Protein Disseminates Throughout Your Body„

Link FOX News: Robert Malone mRNA vaccine inventor speaks out on ‘Tucker’ after YouTube deletes video of him discussing risks (dr. Malone otvoreno kaže da znanstvenici NEMAJU POTPUNI PRISTUP VAERS PODACIMA, PODACIMA O „NEŽELJENIM REKACIJAMA“)

https://www.foxnews.com/media/tucker-carlson-mrna-vaccine-inventor

Link VIDEO: dr Robet Malone „Spike protein is very dangerous and its cytotoxic“ i „dr Malone explains “Antibody-dependent enhancement” & how variants could trigger it”

ili

https://odysee.com/$/search?q=robert%20malone

=== Primjeri sprege  – ‘Silicon Valley’-high-tech kompanija-vojnoindustrijski kompleks-CIA-Pentagon – Tko je – doista – osnovao „FACEBOOK“ i „GOOGLE“ koji su OPISANI KAO „TROJAN HORSE CIVILIAN SYSTEM „ U DOKUMENTIMA VOJNIH I OBAVJEŠTAJNIH ‘THINK-TANKOVA’ SAD-a

Robet F. Kennedy Jr., ne?ak ubijenog John F Kennedy-a i sin ubijenog Robert F. Kennedy-a, razgovara sa –cenzuriranom-„zabranjenom“ novinarkom Whitney Webb, koja upri pisanju, redovito koristi relevantne reference, a o vezama Bill Gatesa sa zloglasnim Jeffrey Epsteinom, CIA-om i MOSSAD-om i osnivanju Microsofta/ tzv. ‘vojno-industrijskim kompleksom’ (banke-korporacije-CIA-Pentagon-‘politi?ari’-‘mainstream mediji’)

Link tekst: Coverup: Bill Gates-Jeffrey Epstein relationship

U nekim dokumentima agencija vlade SAD-a se servisi poput Facebook-a, Google-a nazivaju „social systems trojan horses“

Ili:

„The Militay Origins of Facebook“ / VOJNO PORIJEKLO FACEBOOK-a“ – istraživa?ki tekst Whitney Webb sa brojnim – provjerljivim podacima i poveznicama

DARPA LifeLog projekt WIKI: https://en.wikipedia.org/wiki/DARPA_LifeLog

PROJEKT DARPA-e, agencije Pentagona za razvoj naprednih vojnih tehnologija, o stvaranju sistema koji bi bilježio i spremao – sve – podatke, me?uljudske veze, kretanje, me?usobnu komunikaciju, životne navike, doga?aje svakog pojedinca. VONO-OBAVJEŠTAJNI PROJEKT JE UGAŠEN NA DAN POKRETANJA FACEBOOK-a

In-Q-Tel – TVRTKA U VLASNIŠTVU CIA-e KOJA i ‘danas’ INVESTIRA U RAZNO-RAZNE HIGH-TECH KOMERCIJALNE ‘START-UP-ove’ A DAJE I „KADROVE“ ZA RAD KOMERCIJALNIH HIGH-TECH TVRTKI.

Link – In-Q-Tel – WIKIPEDIA:

https://en.wikipedia.org/wiki/In-Q-Tel

Oligarsi-plutokrati, propagandno zvani „filantropi“ – Anthony Fauci (2001.) u društvu sa ‘zapadnim’ plutokratima, medijski prikrivenim – oligarsima/vladarima novca, resursa, politi?ara, ljudi, rata i mira (…) –  života i smrti; Bill Gates Sr.,  George Soros Ted Turner, Lady Astor (…) na primanju u Carnegie (lažno-propagandnih) ‘filantropa’:

‘Liberal’ CIA network financiers (‘filantrospke fondacije’ a la „Otvoreno društvo“, „Rockefeller Foundation“ razno-razne propagandno nazvane ‘nevladine udruge’ koje služe za: a) PRIKRIVENU destabilizaciju ‘neposlušnih’ Vlada (po potrebi) i-ili b) PRIKRIVENO razaranje društvene kohezije c) PRIKRIVENU ‘socijalnu kontrolu’/NAMETANJE ‘poželjnih’ vrijednosti i ponašanja kroz financiranje ‘poželjnih’ knjiga, sveu?ilišta/’profesora’, „ ‘znanstvenih’ istraživanja“, ‘nevladinih udruga’ (…) Ted Turner, Bill Gates Sr., George Soros, David Rockefeller (…)

Primjer:

List Of 32 ‘Elites’ That Support And Promote Depopulation

U tekstu su navedeni – ljudi, ‘znanstvenici’ i ‘politi?ari’, bogataši-„filantropi“ – redom, na utjecajnim i  mo?nim položajima – a koji otvoreno zagovaraj pseudo-znanstvene tvrdnje o prenapu?enosti Zemlje i godinama zagovaraju politiku „depopulacije“ ljudi.

Sami provjerite koliko ima istine u tome

Primjer – kako Pentagon-CIA upravlja ljudima, društvima i državama, za interese ‘zapadne’ oligarhije, transnacionalnih korporacija i banaka, a da toga ljudi nisu svjesni.

Project Camelot Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Camelot

Project Camelot Methods for Predicting and Influencing Social Change and Internal War Potential.– tajni vojni projekt Petnagona iz 60-ih godina XX stolje?a – kao jedan primjer kako – primjenom „znanstvenih“ saznanja i antropoloških, psiholoških, socioloških, komunikacijskih satznanja, tehnika i modela VLADATI LJUDIMA, DRAVAMA, DRUŠTVIMA – PO NA?ELU „ZAVADI (unutar društva, izme?u država…), PA VLADAJ“,

U doba kada je nastajao – Projekt Camelot u Pentagonu je smatran važnijim od svjedobnog  „Projekta Mahnattan“ (projekt izrade atomske bombe).

Niste toga svjesni – ali –

Ve?ina Vaših ideja, uvjerenja, vrijednosnih sustava, saznanja o svijetu, NAVIKA, na?ina komuniciranja, na?ina na koji gradite odnose sa drugim ljudima (…) – doslovce je – dizajnirana i (na razli?ite na?ine) implementirana u Vaš um, za korist interesa i vladanja ‘zapadne’ oligarhije, korporatista-i-tehnokrata-fašista.

ŽIVITE  MATRIXU, ALI NE U ‘HOLOGRAMU’ (kao u filmu ‘Matrix’) VE? U PRIVIDU IZGRA?ENOM OD NAMJERNO I PLANSKI DIZJANIRANIH: POGREŠNIH INFORMACIJA – LAŽNIH INFORMACIJA, POLUISTINITIH INFORMACIJA, ISKRIVLJENIH INTRPETACIJA INFORMACIJA – POGREŠNIH INTEPREPRETACIJA.

(dpk se pažnja ‘javnosti’ preokupira ‘redovnim’ aferama I “mudrim stratešim analizama”, “Vu?i?em”, “Plenkovi?em”, Biden-Trumpom”, Srbima-Hrvatima, Ustašama&?etnicima a taj ‘narativ’ preuzimaju svi, ljudi, mediji – “lijevi”. “desni”...)

TKO JE – DOISTA – BILL GATES?

Bill Gates – tek propagandni frontman „vojno-industrijskog kompleksa“

Provjerljive – ali prešu?ivane – informacije:

VEZE BILL GATES-a SA JEFFREY EPSTEINOM I VOJNO-INDUSTRIJSKIM KOMPLEKSOM, ALI I CIA-om i MOSSAD-om

The Cover-Up Continues: The Truth About Bill Gates, Microsoft, and Jeffrey Epstein,

tekst izuzetno inteligentne i profesionalne novinarke Whitney Webb koja u svojim tekstovima uvijek navodi relevatne i provljerljive reference-izvore podataka, a koja je cenzurirana na ‘zapadu’ do te mjere da joj je povrh ‘Facebook-a’ i ‘Google-a’, ?ak i ‘PayPal’, ukinuo ra?un, bez ikakvog pravne osnove, a kako bi sprije?ili financiranje i rad novinarke. (BUDU?A  OPOMENA ZA SVAKOG ?OVJEKA KOJI POŽELI MALO SLOBODE ILI RAZMIŠLJANJA)

Robert  F. Kennedy Jr. Interviews Investigative Journalist Whitney Webb on the ‘Deliberate Coverup’ of Bill Gates and Jeffrey Epstein’s Relationship + More

The Evening Standard Mystery(and Donald Trump, princ Andrew, Maxwell-MOSSAD, CIA), 2001.

TKO VAS SLUŠA, GLEDA I BILJEŽI – U „SKLADIŠTA PODATAKA“ – O-24h –  SVE ŠTO TIPKATE, KAKVE SADRŽAJE PRETRAŽUJETE, SA KIM KOMUNICIRATE I ŠTO KOMUNICIRATE?

TKO FORMIRA I UPRAVLJA VAŠIM NAVIKAMA, A DA TOGA NISTE SVJESNI?

Microsoft (sa stalnim priklju?enjem na internet i neporekidnim ‘back-upom’ Windows-a), Google, Facebook…

Bill Gates had a closer relationship with Jeffrey Epstein than he admitted, The New York Times reports

https://www.theverge.com/2019/10/12/20911488/bill-gates-foundation-jeffrey-epstein-meetings

(zataškano – crtice iz biografije)

TKO je – doista – Bill Gates?

Bill Gates samo propagadno ‘lice’-‘frontman’ ‘zapadnog’ vojnoindustrijskog kompleksa – ‘zapadnih’ koporatista-fašista inteligentni psihopat kojemu su, na osobnu molbu Gates-ove majke (koja je iz obitelji bankara, mahom ?lanova uprave Federalnih rezervi) predsjedniku uprave IBM-a za „pomo? sinu“ – inženjeri IBM-a „savjetima i tehni?kom pomo?i“ stvorili Windows operativni sistem – a potom je IBM sklopio ugovor sa Microsoftom koji je Gatesu omogu?io da isti operativni sistem instalira i u ra?unala koja NISU proizvedena u IBM-u te tako ‘zapadna oligarhija’ koja je uložila novac u Microsoft – uspostavi -svjetski – mononpol na operativne sisteme– ALI – i standarde aplikacija za ra?unala.


Naravno – sve su to financirali i „poslovno usmjeravali“/uvjetovali – „zapadni“ transnacionalni bankari i vojne agencije poput DARPA-e i obavještajne službe CIA, NSA (kao dio vojnoindustrijskog kompleksa).

KOJI SU (i) PREKO MICROSOFTA (kao i /su/osnivanjem drugih ‘privatnih’ kompanija poput Google-a ili Facebooka) OSTVARILI I OSTVARUJU BROJNE – – FINANCIJSKE.,POLITI?KE I VOJNE INTERESE. (kontrola, upravljanje, profit…)

Ve?ina ljudi – pod utjecajem ‘zabavnih’ filmova-serija, ‘medijskih napisa’/propagande, naravno – smatra da je „Bill Gates, sa dva ‘frenda’ napisao operativni sistem ‘u garaži’ I ‘prodao ga cijelom svijetu/ „spontano“ utjecao-promijenio na?in rada, na?in proizvodnje, trgovine i na?in komuniciranja, interakcija sa svijetom i sa ljudima – (‘kao’) spontano promijenio na?in življenja svakog pojedinca i ljudsko društvo (eugenika-transhumanizam + vrlo pametni, izuzetno sposobni, pametni, i zli – pripadnici ‘zapadne’ oligarhije koji SE SLUŽE ZNANOŠ?U,  NAPRETKOM TEHNOLOGIJE, ZNANJEM OP?ENITO U (kompas, barut, navigacija, brodogradnja, A-bomba, informatika, psihologija, nano-znanost…) u vladanju svijetom, ORGANIZIRANOM i OSMIŠLJENOM i PLANIRANOM PLJA?KANJU I UBIJANJU STOTINA MILIJUNA LJUDI posljednjih cca 500 godina (XV-XIX. St.: J. Amerika, Kina, Indija, Afrika, potom XXst.: 1. svjetski rat, 2. svjetski rat, Bliski istok, Vijetnam, Koreja, ?ile, XXI st.: Venezuela, Ukrajina, Rusija, Kina, Brazil, Irak, Libija, Sirija, Egipat, zemlje Balkana (…)“.

Otac Bill Gatesa, William Gates Sr., bio je advokat, bankar i  dugogodišnji je ?lan uprave „Planned Parenhood“ organizacije koju je osnovala eugeni?arka i rasist Margaret Sanger koja je (me?u ostalim) promovirala – „dopštenu kontrola ra?anja i politika planiranja obitelji u SAD-u“ – a u praksi „klinike za besplatne poba?aje“ me?u crna?kom zajednicom i-ili u Indiji ect itd itsl.

think!

Link: „William Gates Sr. worked with ‘Planned Parenthood’ and the Rockefeller-financed eugenics movement in America“ (više nego zanimljive podatke iz teksta možete sami, neovisno, provjeriti u razli?itim povijesnim izvorima)

– 25 citata o depopulaciji koji odražavaju preokupacije oligarhije – Kissinger, Bill Gates, princ Phillip, Ted Turner, David Rockefeller, Bertrand Russell (…) https://www.azquotes.com/quotes/topics/depopulation.html

Link: Podaci: kako je majka Bill Gatesa sa svojim plutokratskim porijeklom i vezama sa korporacijama, „vojnoindustrijskim komplekom“/bankama-‘Federalnim rezervama’ SAD-a potpomogla ‘uspjeh’ sina:

How Bill Gates’ mom helped Microsoft get a deal with IBM in 1980 – and it propelled the company’s huge success

https://www.cnbc.com/2020/08/05/how-bill-gates-mother-influenced-the-success-of-microsoft.html

„(…)

Bill Gates dropped out of Harvard University in 1975 to start Microsoft, the software company that would make him a billionaire by age 31.

According to Gates, part of his success is due to his parents – in fact, his late mother, Mary Gates, was said to be instrumental in a deal that helped propel Microsoft into the big leagues.

Mary was a respected businesswoman with many responsibilities, including her membership on the board of nonprofit organization United Way of King County. There, she met the late John Opel, then-chairman of IBM, who also was a member of the United Way board. In 1980, Microsoft was a small, five-year-old firm and Mary saw an opportunity to help her son’s fledgling company by speaking with Opel, according to The New York Times. (…)“

Bill Gates – Help from Mom

https://www.biography.com/video/bill-gates-help-from-mom-2080036377
Mary Gates played a big part early on in the success of her son Bill and Microsoft. Being on the board of United Way, she met the CEO of IBM, who was eventually introduced to Bill Gates. This encounter eventually led to Microsoft and IBM striking the software deal. Mary Gates was a well respected and influential woman who eventually helped to launch Microsoft.

… LJUDSKO DRUŠTVO, LJUDSKA POVIJEST, PRIRODA (…)  U-O-P-?-E, NIJE  –  MJESTO KAKVO MISLITE DA JEST (OBRAZOVANI STE/OBLIKOVANI DA TAKO MISLITE.

Molim Vas – INFORMIRAJTE SE!

Molim Vas – RAZMIŠLJAJTE!

Knjiga u prilogu: IZUZETNI – PROVJERLJIVI  – PODACI

NACIZAM – ‘ZAPADNA’ OLIGARHIJA ZATAŠKANA POVIJEST – STVARNI DOGA?AJI – SAKRIVENA POLITIKA

Link: knjiga u ‘pdf’ formatu – znanstvena studija – primjer o zataškanoj povijesti (koja se ponavlja) –„Wall Street and Rise of Hitler“, prof. dr. Antony Sutton, Stanford

Knjiga ne “teoreti?ara zavjere” ve? uglednog profesora ekonomije i povijesti sa Stanford University ujedno istraživa?a sa “Hoover Institution for War and Peace” koji je – dokumentima – pokazao i dokazao kako su (su)vlasnici ameri?kih i britanskih transnacionalnih korporacija i banaka i njihovi agenti/zastpupnici  unutar državnog aparata SAD-a i Velike Britanije – financijski pomogle dolazak Hitlera na vlast i potom – inženjerima, tehnologijom, patentima podigle vojnu industriju nacisti?ke Njema?ke.

– OBZIROM DA JE – ZBOG PROFESIONALNOSTI I PRILOŽENIH REFERENCI I POVIJESNIH DOKUMENATA BILO NEMOGU?E OPOVRGNUTI ILI DENUNCIRATI IZRAZOM “TEORIJA ZAVJERE” ZNANSTVENA OTKRI?A PROFESORA SUTTONA – ON JE  DOBIO OTKAZ, I “IZBRISAN” JE IZ UDŽBENIKA I – STVARNOSTI

Na primjer:

– osobni ra?un Heinrich Himmlera na koji su ameri?ke korporacije upla?ivale novac za financiranje nacisti?ke stranke

– John Foster Dulles poslijeratni ministar vanjskih poslova, uo?i 2 svjetskog rata partner u odvjetni?koj tvrtki koja je zastupala interese korporacija u Njema?koj

– John Foster Dulles director of GAF Company (American I.G.) until 1934.

– 1933: On January 4, 1933, (dokazana povijesna ?inejnica koju „nije-uputno-spominjati-javno“) Hitler was invited to the „Schroeder Bank“ by a group of industrialists. The industrialists gave Hitler the money to overcome his financial problems in turn for a pledge to break the trade unions. Present at this meeting were two Americans John Foster Dulles and Allen Dulles

(Allen Dulles tokom 2 Svjetskog rata šef OSS-a u Švicarskoj i budu?i direktor CIA-e)

– Samo neki – ZATAŠKANI/’ZABORAVLJENI’ – doga?aji i veze ‘zapadne’ oligarhije i njema?kog nacizma:

– J.P. Morgan u upravnom odboru njema?ke centralne banke – Reichsbanke

– Bank of England je oprostom prethodnih dugova de facto financirala nacisti?ku Njema?ku;

– General Electric i Krupp, ali i Osram i sa tungsten carbide

– Ford Co. i Opel (u vlasništvu General Motorsa) je priskrbila patente i tehnologiju za (motore tenkova. vojnih kamiona itd.)

– ITT je kupio German telephone monopoly –

– IBM

– Rockefeller Standrard Oil je dala njema?kom koncernu I.G.Farben patente za oboga?ivanja goriva bez kojeg nacisti?ka vojna avijacija ne bi mogla letjeti. Uz to opskrba Njema?ke naftom, ?ak i tokom rata putem re-exporta i podružnica u Venezueli preko „neutralne“ Španjolske sa fašisti?kom vojnom huntom generala Franca na vlasti)

– u njema?kom konzorciju industrije ?elika – proizvo?a?ima oružja – „Thyssen“ najve?a ulaganja došla su od ameri?ke korporacije „U.S. Steel“, a nejve?i ulaga?i Rockefeller i J.P. Morgan

NEKI OD RAZLOGA I MOTIVA ZA NAVEDENU POLITIKU DOVO?ENJA NACISTA NA VLAST, OD STRANE ‘ZAPADNE’ TRANSNACIONALNE PLUTKORACIJE-OLIGARHIJE;

– zaduživanje država za potrebe ratnih troškova i industirije i posljedi?no, porezno kamatarenje gra?ana

– nametanje novih tehnologija

– promjena životnih navika

. promjena na?ina prozvodnje

– izgradnja industrijskih kapaciteta

– korištenje novih tehnologija-patenata i

– stvaranje potražnje za industrijske kapacitete (kemijsku industriju, ?eli?ane, brodogradnju, motornu industriju)

– pove?avanje potražnje-održavanje konjunkture

i- jedan od najvažnijih motiva-razloga organiziranja tzv. 2. svjetskog rata –

– me?usobno uništavanje suparnika plutokrata anglo-amerikanaca i nekih bankara-cionista: industrijkih i vojnih sila – rusije i njema?ke

K tome – vrlo bitan motiv za organiziranje 2. svjetskog rata od strane transnacionalne oligarhije-plutokracije:

– ME?USOBNO UNIŠTAVANJE – „pobunjenih“ radnika i “obi?nih” ljudi KOJI SU TRAŽILI PRAVEDNIJU PRERASPODJELU NACIONALNOG DOHOTKA i BOLJE UVJETE RADA – kao suprotstavljenih “nacionalnih” vojnika (a za što su „obi?ni“ ljudi sami odogovrni jer se daju manipulirati) – i – skretanje pažnje – obzirom da su se “obi?ni” ljudi po?eli uspješno – politi?ki – organizirati i prijetili su da preuzmu vlast parlamentarnim putem i promjenom zakona, pravednije preraspodjele – nacionalne dohotke i politi?ki razvlaste mo?ne plutokrate-oligarhiju;

– u trenutku dolaska nacista na vlast dvije tre?ine glasa?a glasalo je za socijalno ‘lijeve’ parlamentarne stanke.

– u Španjolskoj su po?etkom tridesetih godina socijalisti na vlast došli demokratskim putem – prije nego što su svrgnuti u krvavom gra?anskom ratu koji su potakli i finacnirali plutokrati.

– u Francuskoj je ja?anje lijevih stranaka “prijetilo” da preuzme vlast, parlamentarnim putem

– u SAD je bilo mnoštvo štrajkova u kojima su radnici tražili socijalna prava –  koje je oligarhija nasilno slamala, a vojska je neke štrajkove “slamala” i mitraljezima i minobaca?ima

ect itd itsl.

dodatni, povijesni i provjerljivi podaci:

Timeline of Treason: The Bush Family Connections To The Nazis

KRONOLOGIJA – Obitelj Bush ameri?ki gra?anski rat, 2. svjetski rat i Prescott Bush i bankarska obitelj Harriman, obitelj Rockefeller, bra?a Dulles – nacizam i ‘nakon nacizma’:
– Bra?a Dulles su nakon WW1 sudjelovali u Pariškoj mirovnoj konferenciji kada su Njema?koj – od strane tranancionalnih bankara –  nametnute reparacije/plja?ka – potom izme?u WW1 i WW2 su kao Wall Street ‘odjvetnici’/agenti ‘zapadne’ plutokracije zastupali interese anglo-ameri?kih korporacija u Njeme?koj i sudjelovali u financiranju i usponu nacista – potom – tokom WW2 Allen Dulles bio je jedan od najvažnijih šefova OSS-a /prete?a CIA-e/ sa boravištem u Švicarskoj, a nakon WW2 – Allen Dulles postao je direktor CIA-e, a John Foster Dulles ministar vanjskih poslova SAD-a, 50-ih i 60-ih godiina XX stolje?a (svrgavanje legalnih, demokratski izabranih vlada u Gvatemali, Iranu ect.).
– John F. Kennedy je ubijen nakon smjenijvanja Allen Dullesa sa  mjesta direktora CIA-e. Allen Dulles bio je ?lan tzv. Warrenove komisije koju je osnovao predsjednik Lyndon Johnson, a koja je „utvrdila“ – zataškavaju?i/prešutkuju?i brojne d-o-k-a-z-e i imenovane s-v-j-e-d-o-k-e sa zaklju?kom da je „John Kennedy-a ubio ‘usmaljeni atentator’/nepovezan sa ikim“)

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/50750

http://rochester.indymedia.org/node/800

alternativni link – knjiga: „Wall Street and the Rise of Hitler, prof. dr. Antony Sutton“

https://archive.org/details/pdfy-lwUqPAGSzT-3bnd3

prof dr Antony Sutton, Stanford – Biografija – WIKI

https://en.wikipedia.org/wiki/Antony_C._Sutton

Antony C. Sutton was born in London studied at the universities of London, Göttingen, and California and received his D.Sc. from the University of Southampton. Sutton then received an economics professorship at California State University, Los Angeles and a research fellowship at Stanford University’s Hoover Institution on War, Revolution, and Peace from 1968 to 1973.

… A “OBI?NI” LJUDI – RUSI, NIJEMCI, BRITANCI, HRVATI, SRBI, UKRAJINCI, FRNACUZI, KINEZI, JAPANCI, AFRIKANCI (…) SU SE – SA PLANSKI i PROPAGANDNO INDUCIRANOM MRŽNJOM – ME?USOBNO KLALI I UBIJALI i KOLJU SE I UBIJAJU ŠIROM SVIJETA U DESECIMA MILIJUNIMA. (?!?!)

MI, LJUDI, SVATKO ZA SEBE – JE SAM ODGOVORAN ZA TO, NE ‘SAMO’ OLIGARHIJA

=

Za ‘kraj’…:

Tek usputan primjer KAKVI LJUDI UPRAVLJAJU HRVATSKOM (SRBIJOM, NJEMA?KOM, FRANCUSKOM, SAD-om, BRITANIJOM) – za ilustraciju – DUGORO?NIH  ZLO?INA?KIH – PLANOVA I POLITIKA OLIGARHIJE –  kako državne vlasti uz obavještajne službe vrše masovne zlo?ine sa stotinama tisu?a ubijenih ljudi-civila A O ?EMU „POLITI?ARI“, „AKTIVISTI“, MEDIJI“ ŠUTE ILI SPOMINJU „USPUT“, A „OBI?NI“ GRA?ANI ŠUTE I SVE  PRIHVA?AJU, a zbog ?ega su (i) ljudi u Hrvatskoj izloženi raznim rizicima i opasnostima;

VIDEO: „Wes Clark, general – America’s Foreign Policy “Coup” – PENTAGON PLAN: Razoriti 7 zemalja u 5 godina

Umirovljeni general Wesley Clark, ex-zapovjednik NATO-a, kao kandidat demokratske stranke 2007. svjedo?i o tome kako su mu 2001. – kada je kao umirovljenik posjetio, doju?erašnje kolege generale u Pentagonu,  – pokazani planovi Pentagona – nikad raspravljani u Kongresu o – budu?em – razaranju Libije, Egipta, Sirije, Iraka (…) – i o tome kako mu je general u Pentagonu rekao kako su to suludi planovi nekih politi?ara
VIDEO: general Wesley Clark svjedo?i:

ili

https://odysee.com/@ErwachenMitMarcus:c/Plans-for-Middle-East—U.S.-Army-Gen.-Wesley-Clark:c

U nadolaze?im godinama te su države razorene, a društva uništena i stotine tisu?a lj-u-d-i, ve?inom civila ubijene, ranjene i raseljene  – u  naoko kaoti?nim i spontanim’ politi?kim procesima.

Nadalje:

Nekoliko vijesti – za ilustraciju, a kao odgovor na pitanje – KAKVI su doista – LJUDI KOJI „SJEDE U INSTITUCIJAMA“ I KOJI „DEMOKRATSKI“ UPRAVLJAJU (i) HRVATSKOM, ZALAŽU?I SE ZA „LJUDSKA PRAVA“ (i) U NAŠE IME, DOK SE MI, „GRA?ANI“ PRAVIMO DA TO NE VIDIMO (dok netko, individualno, ne osjeti zlo na svojoj koži)?

VIjest web-portal INDEX: Imamo fotografije aviona koji je s Krka prevozio srpsko oružje za Siriju 2019

https://www.index.hr/vijesti/clanak/imamo-fotografije-aviona-koji-je-s-krka-prevozio-srpsko-oruzje-za-siriju/2121078.aspx

UPOZORENJE: obzirom na moral savjest, ali i zakonske obaveze (ne)djelovanja;

– dugogodišnje naoružavanje CIA-proxy vojski-terorista u Siriji i Libiji koji SU POBILI STOTINE TISU?A CIVILA – a koje aktivno sprovode (i) brojne hrvatske Vlade – koje reprezentiraju hrvatske gra?ane i hrvatsku državu a što financiraju i gra?ani-porezni obveznici Republike Hrvatske (makar proporcionalno malim udjelom), a u ?emu koordiniramo VOJNE l OBAVJEŠTAJNE, LOGISTI?KE aktivnosti sa SRBIJOM kao Madžarskom, Bugarskom (…)

https://en.wikipedia.org/wiki/Timber_Sycamore

link Wikipedija – CIA –Timber Sycamore

(navodno završena –  operacija naoružavanja sirijskih terorista od strane Hrvatske, Srbije, Bugarske, Saudijske Arabije u organizaciji CIA-Pentagona)- premda,kako sramežljivo izjveštavaju „mainstream mediji“ – bez ikakve reakcije javnosti, a osobito bez rekacije propagandno-dušebrižni?kih „nelvadinih udruga“ –  oružje i ‘danas’– izme?u ostalog i iz srpskih tvornica oružja, a preko Hrvatske i dalje odlazi na Bliski istok, u organizaciji CIA-e – dok se (i) na Balkanu skupljaju preživjeli, stradali lj-u-d-i kao i doju?erašnji vojnici-„pobunjenici“ – „migranti“ – o ?emu „mainstream mediji“-korporativno fašisti?ka propaganda gotovo ne izvještava ili pak izokre?e sliku stvarnosti po mjeri vlasti-oligarhije dok – propagandno – ‘brine’, k tome ‘vrlo&naglašeno su?utno’ – „o sudbinama migranata“. … Skrivaju?i da su upravo ‘zapadna’ oligarhija – suvlasnici medija i banaka kao i „politi?ari“/puki administratori – izravno odgovorni zbog toga jer su planski izazvani i organizirani ratovi u kojima su migrantima-lj-u-d-i-m-a pobijeni ?lanovi obitelji i razoreni domovi.

Zbog toga su danas “migranti” (i) u Hrvatskoj.

– Kakav ?e posao raditi “migranti”

– Koliko ?e se migranata okrenuti kriminalu jer ne?e mo?i prihodovati (kupovati tenisice, hranu, kupiti auto…)

– Koliko ?e se “migranata” okrenuti terorizmu zbog toga jer ?e optužiti ‘zapad’ da im je razorio domove, pobio ?lanove obitelji, razorio društva (…)?

I VI I VAŠA DJECA ?E – NA OVAJ ILI ONAJ NA?IN – BITI ŽRTVA OVAKVIH POLITIKA I POSTUPAKA (i) VLADA HRVATSKE (I drugih ‘zapadnih’ država) – KAO DIO STANOVNIKA I DRUŠTVA HRVATSKE (i ‘Europljana’)

Jutrarnji list 2013

TAJNA LETOVA JORDANSKIH AVIONA S PLESA Sirijski pobunjenici dobivaju oružje preko Zagreba!

https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/tajna-letova-jordanskih-aviona-s-plesa-sirijski-pobunjenici-dobivaju-oruzje-preko-zagreba-1202351

New York Times: Behind the Sudden Death of a $1 Billion Secret C.I.A. War, 2017

Express 24 sata: Vu?i?ev švercer preko Rijeke slao oružje za Al-Qaidu2019

https://express.24sata.hr/top-news/vucicev-svercer-preko-rijeke-slao-oruzje-za-al-qaidu-23915

ETH Zurich: How the US Ends Up Training al-Qaeda and ISIS Collaborators2016

https://css.ethz.ch/en/services/digital-library/publications/publication.html/2d521050-b535-4828-b740-b11939ac2f85

VIDEO: JUTARNJI OTKRIVA U 4 mjeseca za Siriju sa zagreba?kog aerodroma Pleso otišlo 75 aviona sa 3000 tona oružja!2013

https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/tajna-letova-jordanskih-aviona-s-plesa-sirijski-pobunjenici-dobivaju-oruzje-preko-zagreba-1202351

Jutarnji list: ‘VELIKA POŠILJKA STIGLA JE IZ HRVATSKE, A U TAJNU OPERACIJU BILA JE UMIJEŠANA I CIA’ NY Times o oružju za Siriju 2013

https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/tajna-letova-jordanskih-aviona-s-plesa-sirijski-pobunjenici-dobivaju-oruzje-preko-zagreba-1202351

Express 24 sata: S Krka polije?u avioni s oružjem za Siriju i Irak, 2017

https://express.24sata.hr/top-news/s-krka-polijecu-avioni-s-oruzjem-za-siriju-i-irak-12468

Ve?ernji list 2019: Kako je oružje iz Srbije, preko Grobnika i Krka, završilo u rukama Al-Nusre u Siriji Preko aerodroma na Krku prevozile su se minobaca?ke granate od 60, 80 i 120 mm, vrijedne milijune dolara

https://www.vecernji.hr/vijesti/kako-je-oruzje-iz-srbije-preko-grobnika-i-krka-zavrsilo-u-rukama-al-nusre-u-siriji-1343787

Glas Slavonije:

LOGISTI?KA BAZA PENTAGONA Umjesto iz Njema?ke, oružje za pobunjenike leti s Krka 2017

http://www.glas-slavonije.hr/344704/1/Umjesto-iz-Njemacke-oruzje-za-pobunjenike-leti-s-Krka

Radio Slobodna Evropa: Proizvedeno u Kragujevcu, ubija u Siriji 2017

https://www.slobodnaevropa.org/a/srbija-izvoz-oruzje/28478978.html

==

Tek kao jedan ilustrativan primjer – kako funckonira korporativni-fašizam, propagandno nazvan “liberalna ‘demokracija’” a ?ega “obi?ni” ljudi/gra?ani/’glasa?i’ nisu svjesni:

Link ?asopis WIRED 2018: tekst opisuje jedinicu kakve imaju vojske i obavještajne službe SVIH DRŽAVA –  a služe za kontrolu, plasiranje i usmjeravanje infrormacija na internetu (I POSLJEDI?NO USMJERAVANJE MIŠLJENJA I PONAŠANJA “OBI?NIH” LJUDI):

“Inside the British Army’s secret information warfare machine They are soldiers, but the 77th Brigade edit videos, record podcasts and write viral posts. Welcome to the age of information warfare”

https://www.wired.co.uk/article/inside-the-77th-brigade-britains-information-warfare-military

Link – ministarstvo obrane Ujedinjenog kraljevstva “77 Brigada – Utjecaj i doseg”

https://www.army.mod.uk/who-we-are/formations-divisions-brigades/6th-united-kingdom-division/77-brigade/

Na koncu još jednom Vas molim i apeliram na Vas – “dijelite” (i) ove informacije, ovu datoteku putem privatnog emaila, zbog sveop?e cenzure takozvanih “mainstream-medija”, zapravo korporativno-fašisti?ke propagande i “društvenih mreža” (“social system trojan horses”, kako je društvene mreže opisala DARPA.)

INFORMIRAJTE – SEBE I DRUGE –  R-E-L-E-V-A-N-T-N-I-M- i P-R-O-V-J-E-R-LJ-I-V-I-M- INFORMACIJAMA KAKO BI ZNALI i MOGLI RAZUMJETI ŠTO SE i ZAŠTO DOGA?AKAKO BI SE LJUDI MOGLI I ZNALI POLITI?KI  ORGANIZIRATI (premda je možda ve? prekasno za takvo što).

– Molim Vas OBRAZUJTE LJUDE R-E-L-E-V-A-N-T-N-I-M- i P-R-O-V-J-E-R-LJ-I-V-I-M- INFORMACIJAMA KAKO BI ZNALI i MOGLI RAZUMJETI ŠTO IM SE DOGA?A i KAKO BI SE ZNALI i MOGLI  POLITI?KI ORGANIZIRATI.

– Molim Vas POTI?ITE LJUDE NA RAZMIŠLJANJE.

– Molim Vas Poti?ite druge na razgovor i razmjenu mišljenja.

– “Kada su odvodili druge, šutio sam  kada su došli po mene – više nije nikog bilo da digne glas za mene” – Martin Niemöller, preživjela žrtva nacisti?kih progona

Hvala.

Dodatak:

Relevantni i  provjerljivi podaci i d-o-k-a-z-i – i kao primjer;
– poveznice politi?kih i financijskih interesa kao i biografije i karakter/’osobnost’/(ne)moral (tek nekih od) ljudi koji su isplanirali recnentni plutokratski tehno-fašisti?ki udar na ?ovje?anstvo (kao i – relevantne i provljerljive –  poveznice sa idejama pseudoznanosti – eugenike kao i nacizma):

Tko su ?lanovi WEF-a? (neki od (su)vlasnika korporacija, top-managera, nacionalnih „politi?ara“/zapravo nacionalnih izdajnika za ra?un plutokrata – poput raznoraznih „politi?ara“, zapravo korumpiranih administratora korporatisti?ko-fašitsi?kih politika, uz to propagandnih dobro-pla?enih klaunova  plutokrata/korporatista-fašista – „Macrona“, „Merkelica“, „Plenkovi?-Milanovi?a“, “Vu?i?-?ilasa“, „Bidena“ (…) – potom  brojni  „’ugledni’ tehnokrati-„znanstvenici“ (…) )

“World Economic Forum”, je privatni sindikat ‘zapadnih’ transnacionalnih korporacija i banaka i svojevrstan “hub” – ?vorište, odabrano od strane ‘zapadne’ oligarhije za ovaj trenutak – za implementiranje korporatisti?ko-fašisti?kih planova i politika u druptva, ekonomije, države – ljude, kako takve.

Neki od ?lanova „World Economic Forum“, privatne nevladine udruge registrirane u Švicarskoj:

– Laurence Douglas Fink (born November 2, 1952) is an American billionaire businessman. He is the chairman and CEO of BlackRock, an American multinational investment management corporation.

BlackRock is the largest money-management firm in the world with more than $8.6 trillion in assets under management 8 TISU?A MILIJARDI DOLARA (podatak od prije inflatorne ‘korona-p/l/andemije) možete li zamisliti kolika je to  – svaka vrsta – (ovo)svjetovne mo?i?) Svoje interese u ‘BlackRocku’ ostvaruje (i) klan Rothschild.

(pri tome: predsjednik ‘investicijskog instituta BlackRocka’ je Tom Donilon bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjednika Baracka Obame, dok je  njegov brat Mike Donilon viši savjetnik Joe Bidena, supruga Tom Donilona – Catherine Russell je direktorica osoblja Bijele ku?e, a k?er Sarah Donilon radi u Vije?u za nacionalnu sigurnost Bijele ku?e. Savjetnik za nacionalnu sigurnost je ujedno predsjednik vije?a za nacionalnu sigurnost, tijelo koje je nadležno za politi?ko upravljanje CIA-om, NSA…)

– Da li mislite da – doista  – “ameri?ki predsjednik“-‘Merkel“-„Macron“-„Plenkovi?-Milanovi?’-„Vu?i?-?ilas“ (…)  donose – ikakve – politi?ke odluke i

– Tko – i kako – doista  odlu?uje o našim-vašim životima-sudbinama; kolika ?e biti vaša pla?a, uvjeti zaposlenja-radnog ugovora, cijena mesa na tržištu, cijena žitarica-kruha, povr?a ili primjerice kolika ?e biti kamata na ratu vašeg kredita, koliko ?e biti (ne)dostupna zdravstvena usluga ili školovanje … Ho?e li vaša zemlja-vaša obitelj-vi – biti zahva?ena „spontano“ izbijenim ratom (zbog nekog resursa, strateške sirovine, strateškog plovnog ili cestovnog puta, itenerera nekog plinovoda-naftovoda iitsl.) – TKO – doista – UPRAVLJA VAŠIM-NAŠIM SUDBINAMA, A SAKRIVENO JE POD SLOJEVIMA PROPAGANDE I INDOKTRINACIJE (od školskih programa, preko izdavaštva knjiga, nadalje)?

… dalje: još neki ?lanovi ‘utjecajnog’ „World Economic Foruma“ gdje raznorazni  „Macroni“-„Merkelice“-„Plenkovi?-Milanovi?i“-„Vu?i?-?ilasi“ odlaze po instrukcije i ‘na poklonjenje’;

– George M. Church prof dr Harvard – koji je izumio metode prekrajanja gena CRISPR/Cas9,  Director, Lipper Center for Computational Genetics, Harvard Medical School, ?ija je istraživanja milijunima dolara financirao (samo)ubijeni pedofil, eugeni?ar – Jeffreey Epstein (koji je za izvršitelj oporuke imenovao Boris Nikolic-a, a koji je bio „glavni znanstveni savjetnik“ „Bill and Melinda Gates Foundation“

– Kristalina Georgieva – International Monetary Fund

– Christine Lagarde  President of the European Central Bank, prethodno predsjednica Me?unarodnog monetarnog fonda-MMF

– George Soros – korporatist-fašist propagandno prikazivan kao „filantrop“ i „demokrat“ ?iji su financijske spekulacije – doslovno – pobile, ostavile bez posla-primanja-hrane (…) milijune lj-u-d-i u Aziji, Africi, J Americi (…) Kao primjer jednog takvog „posla“ „filantropa“&“demokrata“, zapravo korporatista-fašista – Georg Sorosa: Azijska financijska kriza 1997, link:   https://en.wikipedia.org/wiki/1997_Asian_financial_crisis – Wiki)

– Jeffrey Epstein – (navodno) mrtav&(samo)ubijeni pedofil, CIA-MOSSAD agent i upravlja? multimiijunskih fondova (tko su vlasnici novca?), ?lan nadzornog odbora Rockefeller University, potom „Vije?a za me?unarodne odnose“ ?iji su ?lanovi bivši i budu?i predsjednici SAD-a, ‘ugledni’ ‘znanstvenici’ direktori CIA-e, ?lanovi nadzornih odbora ‘zapadnih’ transnacionalnih korporacija (itd. itsl), a koji je za izvršitelja oporuke imenovao Boris Nikolica nekad ‘glavnog znanstvenog savjetnika’ „Bill and Melinda Gates Foundation kojega je sa Biill Gatesom povezala nekadašnja zaposlenica Jeffrey Epsteina dok nije diplomirala – a nakon diplomiranja je promijenila ‘posao’ i postala savjetnica „Bill and Melinda Gates Foundaton“ kao i ?lanica „World Economic Forum“ – nuroznanstvenica Melanie Walker.

– Bill Clinton ex-predsjednik SAD-a i osniva? „filantropske“ „Clinton Foundation“ koja služi za primjenu poreznih olakšica kao i financiranje i promoviranje raznoraznih plutokratskih politika i ciljeva pod propragandnom maskom „filantropije“

– John Kerry – Special Presidential Envoy for Climate, National Security Council (NSC), „Word Economic Forum – Agenda contributor“

– Al Gore – dugogodišnji propagandni promoter pseudo-znanosti „Globalnog zatopljenja“ koja treba poslužiti kao propagandni izgovor za namtanje raznih poreznih optre?enja, boga?enje (su)vlasnika i ‘manager-a’ privatnih financijskih institucija kao i – nametanje novih  – patentiranih – tehnologija i –  promjene životnih navika milijardi ljudi na Zemlji (od konzumirana „umjetnog ‘mesa’ „ nadalje dok se oligarhija i dalje vozi privatnim lear-jatovima, jede „pravo ‘meso’ „ ect itd. itsl.

– Melanie Walker – neuroznanstvenica, koja je karijeru po?ela kao ”model’ i osobna savjetnica (samo)ubijenog Jeffrey Epsteina na ?iju je preporuku došla u „Bill and Melda Gates Foundation“ – „MD clinically specialized in Endovascular Neurosurgery and Vascular Neurology, with post-doctoral studies in computational neuroscience. Formerly: Neurotechnology and brain science adviser to William H Gates III at bgC3; Director, World Bank Group; Deputy Director for Global Development, Bill & Melinda Gates Foundation; Adviser for Macroeconomics and Health, World Health Organization; practitioner in the developing world. Currently: Rockefeller Fellow and Clinical Associate Professor, University of Washington School of Medicine“

– Susan Hockfield – President Emerita and Professor of Neuroscience, Massachusetts Institute of Technology (MIT)

– Mukesh Ambani Stanford University (drop-out) Occupation: Chairman and MD, Reliance Industries Net worth US$85.8 an Indian billionaire businessman, largest shareholder of Reliance Industries Ltd. (RIL), a Fortune Global 500 company and India’s most valuable company by market value.

Ili primjerice ?lan „World Economic Forum“ ‘obi?an’ „public service“/„službenik javnih-državnih institucija“:

– Mark Joseph Carney Canadian economist and banker. He is Vice Chairman and Head of Impact Investing at Brookfield Asset Management as of October 2020.[2] He served as the Governor of the Bank of Canada from 2008 until 2013 and the Governor of the Bank of England from 2013 to 2020. He holds Canadian, British and Irish citizenship and was Chairman of the Financial Stability Board from 2011 to 2018.[3] Prior to his governorships, Carney worked at Goldman Sachs as well as the Canadian Department of Finance. i UN SPECIAL ENVOY FOR CLIMATE ACTION(„Globalno zatopljenje“ pseudo-znanost kao propagandni izgovor za – nametanje tehnologija ‘zapadnih’ transnacionalnih korporacija/p-a-t-e-n-a-t-a uz ograni?enje potrošnje energije&smanjenje standarda življenja za „obi?ne“ ljude, uklju?ivo i unos kalorija i kvalitetu namirnica)

(retori?ko pitanje) Kada su „mainstream mediji“ prenijeli mišljenje nekog znanstvenika ili ekonomista koji – argumentirano – upozoravaju na pravu pozadinu i motive onih koji se kriju iza propagande „globalnog zatopljenja“, tematizirano na „ekonomski“ i „fizikalan-prirodoslovni“ na?in“ i sa  sugovornicima koji otkrivaju – prave  -od „široke“ javnosti sakrivene – interese koji se kriju iza propagandne etikete „global warming“?

Video: WEF, Davos Agenda – Carbon Markets: A Conversation with Bill Gates, Mark Carney, Annette Nazareth and Bill Winters

ili

Link UN:

Mr. Mark Joseph Carney of Canada – Special Envoy on Climate Action and Finance

https://www.un.org/sg/en/content/sg/personnel-appointments/2019-12-01/mr-mark-joseph-carney-of-canada-special-envoy-climate-action-and-finance

i

https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/sessions/scaling-climate-action

ili

– Yuval Harari – Izraelac, povjesni?ar, antropolog, politi?kim uvjerenjima cionist i otvoreni EUGENI?AR-TRANSHUMANIST, muškarac oženjen za supruga – i velika „intelektualna ‘zvijezda’„ znanstvene zajednice i miljenik „mainstream medija“-propagande na ‘zapadu’.

VIDEO:  Yuval Harari – poznat po kovanici „hackable humans“ i „human animal“

https://www.youtube.com/results?search_query=hackable+humans

– Chelsea Clinton

– José Ángel Gurría – Mexican Secretary of Foreign Affairs (1994–1997) ] negotiated the North American Free Trade Agreement (NAFTA) and requested financial aid during the 1994 crisis. was the secretary-general of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

– Peter Maurer (born 1956) is a Swiss diplomat who has been serving as the President of the International Committee of the Red Cross

– André Hoffmann – „Swiss businessman, environmentalist and philanthropist (???). The great-grandson of Fritz Hoffmann-La Roche who founded the drug company Roche Holding in 1896 as a philanthropist, he has been an advocate for sustainability and environmental protection,[5] serving as International Vice-President of the World Wide Fund for Nature (WWF) from 2007 to 2017

– „World Wide Fund for Nature“ – WWF (sa logom simpati?ne pande) eugeni?ku privatnu udrugu – a pod propagandom „zaštite prirode“ osnovao je – Prince Bernhard of Lippe-Biesterfeld, suprug nizozemske kraljice i ofcicir SS-a do 1934. kada je pronašao novo zanimanje – suprug nizozemske kraljice.

Isto tako – WWF je osnovan na idejni poticaj samo-proklamiranog eugeni?ara-transhumanista Julian Huxley-a (predsjednika „Eugeni?kog društva“ do 1944. i kasnije UNESCO-a) i Prince Philip, Duke of Edinburgh-a, preminulog supruga engleske kraljice koji je javno izjavljivao da bi se, u slu?aju reinkarnacije „želio vratiti kao virus da riješi pitanje prenapu?enosti Zemlje“ –
Link – Prince_Bernhard of Lippe-Biesterfeld – Biografija, Wiki

https://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Bernhard_of_Lippe-Biesterfeld

„Prince Bernhard was a member of the “Reiter-SS”, a mounted unit of the SS and had joined the Nazi party before the war“ Bernhard joined the Nazi Party. He also enrolled in the Sturmabteilung (SA), which he left in December 1934 when he graduated and went to work for IG Farben. Obzirom da se uspio „ogrepsti“ za posao supruga nizozemske kraljicu, napustio je Njema?ku i SS i postao „borac protiv nacizma“.

Prinz Bernard je i inicijator osnivanja privatne oligarhijske udruge poznate pod nazivom hotela u kojemu je održan prvi sastanak 1954.-te „Skupina Bilderberg“.

The idea for the European Union, first proposed by Robert Schuman on 9 May 1950, was encouraged at Bilderberg.

?LANOVI ‘neformalne’ „SKUPINE BILDERBERG“ SU RAZNI „ROCKEFELLERI“, „ROTHSCHILDI“, KAO I HENRY KISSINGER, ALI I – PRIMJERICE – –  ERIC SCHMIDT NEKAD CEO „GOOGLE-a“, A DANAS SAVJETNIK PENTAGONA I CIA-e ZA IMPLEMENTACIJU  I RAZLI?ITE PRIMJENE TEHNOLOGIJA tzv. „UMJETNE INTELIGENCIJE“, A NA PREPORUKU HENRY KISSINGERA

Uz osobno poznanstvo Prinz Bernard-a sa Adolf Hitlerom – „Friendships and international connections included Nelson Mandela, David Rockefeller, Mohammad Reza Pahlavi, Ian Fleming, and Walter Bedell Smith CIA’s first director,“

(digresija – informacije nepoznate široj javnoti, a da bi se bolje razumjela stvarnost:)

Dokumenti otkrivaju kako je današnju Europsku uniju koja se propagandno predstavlja kao „rapsodija demokracije“ i „plod ‘europske kulutre’ „ , ‘iz pozadine’ osnovala CIA-MI6, a za ra?un uskih interesa ‘zapadnih’ plutokrata, korporatista i pod utjecajem bivšeg advokata sa Wall Streeta, pla?enog zastupnika interesa ‘zapadnih’ transncaionalnih korporacija i investiscijskih banaka, te tokom WW2 šefa ameri?ke obavještajne službe OSS-a (od 1948. CIA) –  ‘generala’ William Donovana.

Link: Documents: United States of Europe: EU was created by the CIA

https://www.sott.net/article/268442-United-States-of-Europe-EU-was-created-by-the-CIA

„Documents confirm suspicions voiced at the time that America was working aggressively behind the scenes to push Britain into a European state. One memorandum, dated July 26, 1950, gives instructions for a campaign to promote a fully fledged European parliament. It is signed by Gen William J Donovan, head of the American wartime Office of Strategic Services, precursor of the CIA.

Documents were found by Joshua Paul, a researcher at Georgetown University in Washington. They include files released by the US National Archives. Washington’s main tool for shaping the European agenda was the American Committee for a United Europe, created in 1948. The chairman was Donovan, ostensibly a private lawyer by then.

(…) American sponsors. The US role was handled as a covert operation. ACUE’s funding came from the Ford and Rockefeller foundations as well as business groups with close ties to the US government. The head of the Ford Foundation, ex-OSS officer Paul Hoffman, doubled as head of ACUE in the late Fifties. The State Department also played a role. A memo from the European section, dated June 11, 1965, advises the vice-president of the European Economic Community, Robert Marjolin, to pursue monetary union by stealth

Primjer biografije politi?ki izuzetno utjecajne javne osobe, a o kojoj se gotovo ne u?i u „mainstream“-propragandno „brain-washing“ tzv. „školskim ‘udžbenicima’  o kojim doga?ajima i akterima ve?ina „obi?nih“ ljudi-pripadnika ‘plebsa’ nikad nije ?ula i zbog toga nije svjesna realne stvarnosti (motiva, interesa, ideja, ljudi /…/) – a zbog ?ega redovito kao i „danas“ – na razli?ite na?ine – stradavaju milijuni ljudi:
link: Józef Retinger – Wiki

https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Retinger

„ (…) Freemason with a reputation as a grey eminence, after World War II he went on to cofound the European Movement, which led to the establishment of the European Union, and was instrumental in forming the secretive Bilderberg Group. In 1958, he was nominated for the Nobel Peace Prize (tragikomi?no, poput nagra?ivanja istom – Henry Kissingera, Barack Obame idr.).

„(…) According to the oration of Sir Edward Beddington-Behrens,Retinger not only had special access to 10 Downing Street but also to the White House. (…)“

„ (…) Original Bilderberg group which met in the eponymous Dutch hotel in 1954 was gathered by Retinger and included David Rockefeller (?iji je „Standard Oil (Exxon)„ tokom WW2 preko podružnice u Venezueli i Argentini i brodskih luka ‘neutralne’ Španjolske sa fašisti?kim režimom generala Franca –  opskrbljivao nacisti?ki vojni stroj sa gorivom potrebnim za pokretanje tenkova, aviona, kamiona, mornarice, kako se navodi (i) u knjizi – „A People’s History of the United States“ prof. dr. Howard Zinn –  kniiga koja – nije – dio obrazovnih programa/iz koje – ne – u?e brojni studenti u SAD; web-site ‘Masachusets Institute of Technology’ http://web.mit.edu/thistle/www/v13/3/oil.html ili dugo, sve do pojave interneta zataškavana povijesna, dokumentirana studija „Wall Street and The Rise of Hitler“ prof. dr. Antony Sutton, poglavlje 4 – ‘Standard Oil Fuels World War II’ https://www.reformation.org/wall-st-ch4.html – ), Denis Healey with Prince Bernhard of the Netherlands, as chairman (vojnici – doju?erašnji „obi?ni“ ljudi, mahom radnici i o?evi –  SAD-a, Njema?ke, Francuske, Britanije, Rusije, Poljske (…) su se propagandno-izmanuplirano-motivirano i ‘poslušno’ sa mržnjom ubijali i ginuli – za što sami snose dio odgovornosti). (…) „

Link: American Committee on United Europe osnovan 1948. – Wiki

https://en.wikipedia.org/wiki/American_Committee_on_United_Europe

Princ Bernard bio je prisiljen dati ostavku na mjesto „glavnog inspektora Nizozemskih vojnih snaga“ nakon što je 1976. javnost saznala za primanje mita od strane ameri?ke korporacije „Lockheed Martin“ pri nabavci vojnih aviona za nizozemsku vojsku.

Ovo je navedeno  tek kao primjer jednog od brojnih povijesnih doga?aja, a obzirom na to da je PRINZ BERNARD po potrebi nacist, po potrebi „ ‘liberalni’ demokrat“ (kao i brojni plutokrati oligarsi), uz osnivanje „WWF-a“ i inicijator osnivanja privatne oligarhijske udruge „Skupina Bilderberg“ kao i da je princ 1973. u Davosu, sudjelovao u inicijativi osnivanja današnjeg “World economic foruma“.

OBZIROM NA TE ?INJENICE:

– Da li se – doista – “povijesni doga?aji” i “društvene promjene” i  „razvoj tehnologija“ (bar što se posljednjih 300-njak godina ti?e) zbivaju “spontano” ili su posljedica dugoro?nog planiranja u „open conspiracy“ formi gdje se puno toga odvija javno, ali se prešutkuje od strane propagande – kao i da li su politi?ki doga?aju i društvene promjene posljedica upravljanja ‘iz pozadine’ mo?nih – me?usobno povezanih – pojedinaca, interesnih klanova i institucija … dok „obi?ni“ ljudi, širom svijeta, u milijunima ginu i-ili stradavaju na razne na?ine, zbog toga?

Na koncu još jednom Vas molim:

–  ‘dijelite’ ove i ovakve – provjerljive i relevantne – podatke i informacije privatnim emailom, zbog cenzure ‘društvenih mreža’.

– Molim Vas OBRAZUJTE LJUDE R-E-L-E-V-A-N-T-N-I-M- i P-R-O-V-J-E-R-LJ-I-V-I-M- INFORMACIJAMA KAKO BI ZNALI i MOGLI RAZUMJETI ŠTO IM SE DOGA?A i KAKO BI SE ZNALI i MOGLI  POLITI?KI ORGANIZIRATI.

– Molim Vas POTI?ITE LJUDE NA RAZMIŠLJANJE.

– Molim Vas Poti?ite druge na razgovor i razmjenu mišljenja.

– “Kada su odvodili druge, šutio sam  kada su došli po mene – više nije nikog bilo da digne glas za mene” – Martin Niemöller, preživjela žrtva nacisti?kih progona

Post scriptum:

Pitanje za ozbiljno promišljanje –

ZAŠTO-ZBOG ?EGA ‘vojnoindustrijski kompleks’ (‘zapadne’ transnacionalne korporacije, banke, Vlada SAD-a i Pentagon-CIA-MI6 kao ‘udarna šaka’ za ostvarivanje interesa) – dakle,zašto masovne ubojice i plja?kaši ulažu toliki novac i usmjeravaju ogromne znanstvene resurse – u stru?njacima, novcu i vremenu – u razvoj u propagandu takvih tehnologija? Da li “zbog vašeg zdravlja” ili „samo“ zbog profita?

… Ili (i) zbog:

– a) kontrole svakog ?ovjeka (države i tvrtke – društva) na planeti zemlji (od potrošnje kalorija, do kontrole informacija kao i misli)

– b) prepotentnog pokušaja da – odre?ene grupe i klase ljudi, sa svojim, specifi?nim – interesima – upravljaju evolucijom (uklju?ivo i /de/populacijom)

– Sve vrvi od dokaza da nije rije? o „teoriji zavjere“ ve? – politi?koj zavjeri zapadne transnacionalne oligarhije (koja te?e), na djelu, koja se provodi pod propagandnom maskom „smrtonosne korona pandemije“

(primjerice “EVENT 201” i Avrile Haines, održan 2019.)

Mi živimo u KORPORATIVNOM FAŠIZMU KOJI SE PROPAGADNO NAZIVA „DEMOKRACIJA“, a de facto JE PRIVID DEMOKRACIJE – pravi MATRIX (matrix, ne u smislu hologram (kao u poznatom filmu), ve? matrix satkan od lažnih i-ili prikrivenih i-ili izokrenutih informacija i-ili namjerno pogrešnih intepretacija podataka.