Pravijo, da je gripa stanje oz. simptom toksi?nosti telesa, lahko re?emo tudi acidoze (zakisanosti) telesa zaradi napa?nega življenjskega sloga (nepravilna prehrana, premalo gibanja...). Virusi, s katerimi se organizem med tem “grozljivim“ stanjem soo?a, so plod telesa oz. celic samih in so ustvarjeni z namenom, da se te strupe ?imbolj uspešno izlo?i, tudi kontrolira nivo bakterij in drugih “patogenov“, komunicira med celicami pri njihovi obnovi in delovanju... in s tem ?imprej vzpostavi homeostazo (ravnovesje v telesu).

- da virusi nimajo metabolizma, kar pomeni, da se ne razmnožujejo, ampak nastajajo pri razli?nih biokemi?nih in fizioloških procesih v telesu samem. Vse to razlagajo strokovnjaki s podro?ja mikrobiologije, drugih podro?ij, kot tudi strokovnjaki iz medicinskih vrst. Da sam proces razstrupljanja dodatno lahko sprožijo tudi zunanji dejavniki kot so: zunanja temperatura ozra?ja, onesnaženje zraka in vode, pomanjkanje sonca, gibanja in pretiran stres. Poudariti je potrebno tudi, da so elektromagnetna sevanja dolo?enih frekvenc in seveda toksi?na cepiva polna vseh “?udes“, tudi lahko mo?an sprožilec.

- da proces povišane temperature je pri tem pomemben (potreben) faktor, saj le-ta pomaga pri potenju (izlo?anju) in raztapljanju toksinov. Potrebno je vedeti, da organizem za hidriranje potrebuje alkalno teko?ino, s tem se sluz, polna odpadnih snovi lažje izlo?a skozi sluznice. Z zadostno koli?ino alkalnih teko?in telo ne dehidrira in hkrati povišano temperaturo drži pod kontrolo.

- da hidracijo in alkalnost telesu ne zagotovimo z “mesno juhico ali mle?nim rižem" (kar strežejo v bolnišnicah) in z raznimi umetnimi substancami, ampak s takojšnjim uživanjem zadostne koli?ine sveže pripravljenih naravnih sadnih in zelenjavnih sokov in seveda žive rastlinske hrane, kar v našem telesu sproža bazi?no reakcijo in s tem nevtraliziranje kislin. To tudi telo oskrbi z energijo, prepotrebnimi vitamini, minerali in drugimi mikro in makro hranili.

- da je sam proces izlo?anja skozi respiratorne poti lahko mo?no nadležen in bole?, vendar žal nujen pri vzpostavitvi homeostaze telesa. ?e se ta proces na kakršenkoli na?in prekine, se vse to naslednji? manifestira mo?neje. da prehladna obolenja, gripe... primarno niso patološka stanja, ampak posledi?na stanja ?iš?enja telesa in le nakazujejo, da organizem želi preživeti. Seveda mo?no toksi?en, iz?rpan in poškodovan organizem pri tem predvsem zaradi napa?ne oskrbe lahko tudi podleže.

Nekaj videov za osveš?anje:

Zakaj naše telo izdeluje viruse:

https://www.youtube.com/watch?v=G6M1tmGmtLo

Cepiva so pravi vzrok sezonskih grip

https://www.youtube.com/watch?v=51Ed_KHqy2c


Kaj storiti ob prehladu ali gripi

https://www.youtube.com/watch?v=s1GYK2Coc84

Pleomorfizem v ?loveškem telesu

https://www.youtube.com/watch?v=I5KNSOtyugA

Ivo Kova?