Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

DOVOLJ LAŽI, MASKE DOL!

PREVARA VIROLOGIJE IN CEPIV - ZAKAJ KORONA VIRUS NI NALEZLJIV!

Izvirna študija z navedenimi viri za raziskovanje

V nadaljevanju pa prevod, ki morda potrebuje popravke. ?e kdo obvlada strokovne zdravstvene izraze, prosimo za pomo?, da prevede tekst in pošlje na naš naslov urejeno razli?ico na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript. .

Objavljeno na reddit.com, nekje v sredini marca 2020

Ta objava gre ?isto v bistvo virologije in cepljenja samega in v to, na ?emer cepljenja slonijo – celotna virologija in znanost cepiv je predvidena na eni stvari – da so virusi »nalezljivi agenti«, ki povzro?ajo bolezni. Brez te teorije cepiva ne bi bila »efektivna« oz. ne bi delovala v glavah ljudi. Brez virusne teorije bi se cepiva sesula kot hiša iz kart. Pokazal bom psevdoznanost za teorijami, ki podpirajo virologijo, in velike težave z njo.

Najprej, virusi niso živi organizmi ali živi mikrobi. Nimajo respiratornega sistema, nimajo jedra in nimajo prebavnega sistema. Virusi niso živi in so nenalezljivi. Strah pred Korona virusom, na primer, je popolnoma neupravi?en.

Pozabite vse, kar ste mislili, da veste o virusih in bakteriji – lagali so vam.

- Znanost o virologiji temelji na preu?evanju virusov, vendar resni?ni posnetki virusne aktivnosti ne obstajajo, razen za nedavno objavljene kratke posnetke virusa HIV (2018), ki kažejo le 20% procesa teorije virusov. Takšni posnetki so zgolj 3D animacija in modeli.

Znanstvena enciklopedija navaja, da so bili virusi pridobljeni za eksperimentiranje z izredno mo?nimi centrifugami, ki jih je treba posebej izdelati. Virusi so tako majhni, da povpre?no merijo približno 0,1 mikrona za tipi?en virus.

Opazovanje virusov je že samo po sebi prepovedano

Virusi so opazovani v celi?nih strukturah v okoljih petrijevk.
Celi?ne strukture so gojene v kontroliranih pogojih izven njihovega naravnega okolja, kjer celice umetno vzdržujejo s toksi?nimi teko?inami in škodijo celi?ni aktivnosti. V tako sterilnem okolju celice ne morejo uporabiti celotne palete svojih obi?ajnih na?inov ?iš?enja kot bi jih uporabile v ?loveškem telesu.

Ti procesi so:

- Fagocitoza (in vsi njeni procesi)
- Bakterijski
- Glivi?ni
- Parazitski
- Virusni

V procesih fagocitoze se celi?ni odpadki, odmrlo in odmirajo?e tkivo absorbirajo in zavržejo za izlo?itev iz telesa. To so bakterije, ki v prvi vrsti izvajajo ta postopek predvsem kot odstranjevalke. Glivice in paraziti so »poklicani«, ?e je potrebno, v posebnih primerih in v tem procesu v majhnih koli?inah kot pomo? vsem drugim procesom. Vsi ti procesi so živi, medtem ko virusi niso živi. V takem umetnem okolju, kjer vzdržujejo celice žive, a ne zdrave, v serumih, celice degenerirajo, in njihovi »virusni vratarji« postanejo vidni. Virusi se ne razmnožujejo sami od sebe. Ko se jih doda v petrijevke, ki vzdržujejo celi?no življenje, se ne pojavijo dodatne beljakovinske strukture. Šele ko so dodane celice, se množijo virusne beljakovinske strukture.

Vendar je to zato, ker petrijevke niso primerno ali zdravo okolje za celice, nastanejo virusni odpadki. Celice namre? morajo proizvajati viruse, da se v tako toksi?nem okolju o?istijo, saj ne morejo v popolnosti izkoristiti svojega ?istilnega procesa, kakršen bi se dogajal v telesu. Pokazal bom, zakaj.

Opomba: Virusi so potrebni za razgradnjo odmrlih in odmirajo?ih tkiv, kadar je tkivo tako strupeno, da se živi mikrobi ne morejo prehraniti in uni?iti tega tkiva, odpadkov in celi?nih naplavin, ne da bi bili zastrupljeni do smrti.

Kdaj bi virusna aktivnost postala vidna?

Kot re?eno, virusi se pridružijo tem procesom v majhnih koli?inah. Vendar postanejo vidni, ko so vsi drugi množi?no onemogo?eni zaradi:

- toksi?nosti okolja
- onesnaženja
- kemi?nega vdora
- slabega zraka
- slabe vode
- slabe hrane
- prehranskega primanjkljaja
- napa?ne kombinacije ali izbire hrane
- medicinskega zdravljenja kot so antibiotiki in zdravila.

Ko ima telo visoko stopnjo toksi?nosti, se bakterije, ki se hranijo s to mrtvo strupeno snovjo in tkivom, zastrupijo do smrti. Kadar je telo na takšni to?ki sistemske toksi?nosti, ko se je raven bakterij in vseh živih mikrobov v telesu zaradi zgoraj navedenih razlogov zmanjšala ali izni?ila, bo telo poklicalo na pomo? viruse, da se bodo telesu pomagali o?istiti. Kadar telo ne more uporabiti blažjih metod kot je prehlad (ponavadi bakterijski), uporabi pomo? neživih proteinskih topil, poznanih kot virusi. Pokazal bom, zakaj je to edini logi?ni odgovor.

Virusi pomagajo uporabiti in razgraditi snovi v majhne delce, ki se izlo?ijo skozi sluznico, kožo ali ?revesje. Celice proizvajajo viruse, ko so tkiva tako toksi?na, da fagociti, paraziti, bakterije in glive ne morejo pomagati pri ?iš?enju, obnovi in regeneraciji tkiv ter teko?in. Znanost napa?no, nekorektno brez dokazov, navaja, da virusi izvirajo izven telesa, nato »ugrabijo« RNA ali DNK celice in se nato razmnožujejo, medtem ko napadejo celice brez razlikovanja. ?e bi bilo to res, bi se virusi neskon?no razmnoževali in s?asoma napadli vse zdrave celice, vendar tega ne storijo. Vemo, da protitelesa, vrsta belih krvnih celic, uravnavajo viruse. Nobenih video dokazov ni o tem, kako virusi ugrabijo celice, razen 3D upodabljanja in animacij, ki temeljijo na teoriji.

Resni?no ustvarjanje virusov (poenostavljen pogled)

Od leve proti desni in navzdol
Skica 1: Proteini, ki že obstajajo v celici gostiteljici, vstopijo v jedro, kjer celica proizvede virus.
Skica 2: Virus je proizveden v celici gostiteljici. Virus se nato sprosti iz jedra in lahko zapusti celico.
Skica 3: Virus se replicira na enak na?in kot prvotno.
Skica 4: Nastanejo novi virusni delci in se sprostijo v medceli?no teko?ino. Celica, ki med procesom ni odmrla, nadaljuje s proizvodnjo novega virusa.

Zgornja ilustracija prikazuje poenostavljene korake nastanka virusa. Znanost lažno trdi, da se virusi razmnožujejo. V resnici je celica tista, ki proizvaja virus. Opazite, kako virus proizvede zdrava celica, a je virus ne uni?i. RNA in / ali DNK daje gostiteljska celica za raztapljanje posebnih snovi v telesu. ?e ne bi bilo tako, bi virus uni?il celico, ki je virus ustvarila, vendar virus je ne uni?i. Virus se izlo?i, poškoduje del celice, ne uni?i pa ga v celoti. Celica se nato lahko pravo?asno obnovi. Celice so kot enota za ?iš?enje sebe in okolice, tako da lahko uspeva nova celi?na aktivnost. Ve?je virusne aktivnosti so v telesu prisotne, kadar telo zaradi sistemske zastrupljenosti tkiv ne more uporabiti blažjih metod mikrobnega razstrupljanja za ?iš?enje tkiv, ki zastrupljajo žive mikrobe.

Koraki za ustvarjanje virusa:

V delovanje se sprožijo virusni proteini, ki so del vsakega genoma živega telesa, ki dolo?a, katero vrsto beljakovin bo ustvarila celica.

V jedro celice vstopijo virusni proteini, ki obstajajo v celici. Virusi se proizvajajo v celotni obliki znotraj celice in zaporedno / kodirano prek direktiv o gostitelju RNA / DNK.

Virus zapusti jedro in se zadrži v celici, dokler ne zapusti celice.

Virus je izlo?en iz celice, poškoduje del celice, a je ne uni?i.

Virusi se spreminjajo vsakih 72 ur. Razmnoževanje virusa se nadaljuje in vsakih 72 ur se prvi sev iz?rpa, celice pa nato izdelajo povsem nov niz virusov, da nadaljujejo delo prejšnjega, dokler postopek ni kon?an.

Kako se virusi proizvajajo - resni?ni procesi virusa

Virusi ne okužijo zdravih stabilnih celic. Raztapljajo mrtve in razpadajo?e celice ter tkiva, raztapljajo pa jih tako, da lahko uspeva nova celi?na aktivnost. Dobra analogija: muhe se pojavljajo na mrtvi materiji, vendar niso vzrok za mrtvo snov. So ?istilci, ki razgrajujejo mrtvo snov. Na ta na?in v telesu delujejo enako natan?no virusi in bakterije. Brez ?istilcev na Zemlji za ?iš?enje odpadkov bi Zemljin zrak postal strupen.

Enaki procesi se izvajajo v telesu na mikroskopski makro ravni. Znanost pravi nasprotno od tistega, kar nam narekuje resni?nost skozi lastno opazovanje narave. To je nemogo?e, ker so naša telesa mikrokozmosi za na?in delovanja narave zunaj naših teles. Domnevamo, da je nasprotno od tega v nasprotju z našo opazljivo naravo in je neumno.

Kot re?eno, ko se normalne »vratarjeve« funkcije telesa zaradi sistemske zastrupljenosti na splošno zmanjšajo ali celo onemogo?ijo, se celice ne morejo ve? vzdrževati. Rde?e krvne celice se združijo kot celotna enota, da se rešijo in se zavežejo, da se o?istijo s proizvodnjo beljakovinskih konstrukcij (virusi), ki razstavijo in razgradijo mrtve ter umirajo?e celice, celi?ne odpadke, tkiva in tuje odpadke.

Celice proizvajajo viruse v celotni obliki celi?no. V tem postopku virusi nastanejo neposredno v celici z uporabo obstoje?ih virusnih beljakovin v celici in genomu in jih gostiteljska celica vgradi / kodira z RNA in / ali DNK. Celica izlo?i virus, ki ga prek tega kodiranja (protitelesa), ki nadzira procese virusa, uravnavajo bele krvne celice. To omogo?a pravilno nadzorovanje in reguliranje virusne aktivnosti.

Dejstva o virusih:

? Virusi ne morejo priti skozi kožo ali o?i. Takšni vektorji ne delujejo, ker sluznica in imunski sistem zavržeta majhne koli?ine tujih beljakovin, kot so virusi.

? Virusi ne morejo skozi rane, ker krvavimo navzven, ne navznoter.

? Virusi ne obstajajo zunaj okolja petrijevk ali živega telesa.

? Virusi ne morejo delovati brez gostiteljske celice, ki jih izdeluje in kodira, in ne morejo se replicirati brez gostiteljske celice.

? Virusi ne 'okužijo' ali 'napadejo' celic. V prvi vrsti niso živi. Virusi skoraj nikoli ne raztopijo živega tkiva, razen v posebnih okoliš?inah kot so polio (otroška paraliza) in degenerativne bolezni živ?nega sistema, kjer je prisotna toksi?nost zaradi kovin.

? Glavna funkcija virusov je razgradnja mrtve snovi.

? Celice proizvajajo razli?ne virusne seve, odvisno od stanja vpletenega tkiva.

? ?loveškemu telesu je zna?ilnih 320.000 sevov virusov in vsaka celica vsebuje sestavine virusnih beljakovin za proizvodnjo vsakega seva, ko telo to zahteva.

? Virusi se prek RNA / DNK sekvencirajo / kodirajo, da razgradijo specifi?no odmrlo tkivo in odpadke. Virusi so zelo specifi?ne strukture beljakovin.

? Kašljanje, kihanje in pljuvanje ni vektor za prenos virusov. Slina in sluznica razgradi vse take delce. Tudi koža ni vektor, ker virusi ne morejo prestopiti mrtvih plasti kože.

? Edini na?in za pridobitev virusa zunaj naravnih sredstev je z neposredno injekcijo (cepivo) ali transfuzijo krvi pacienta, ki ima virus. Vendar pa telo v takih primerih injicirano analizira le kot tuje tkivo, ki ga je treba izlo?iti. Ker virus ni izviral znotraj telesnega gostitelja, to telo ne ve, kdaj bo virus aktiven, niti nima klju?a, da bi ga dekodiral (RNA ali DNK, ki ga kodira celica) in ne more najti ?asa njegova dejavnost. Kot tak se analizira kot tuja snov, ki jo je treba izlo?iti. Proteinska topila (virusi) so izdelana z razli?no jakostjo, da te odpadke zavržejo, ?e jih živi mikrobi ne morejo odpraviti.

? Virusi so posledica notranje zastrupljenosti, ki jo povzro?a okolje. Virusi so cikli?ni pri živalih. Virusi se prehranjujejo z odpadnimi proizvodi v krvi in tkivu. Skozi vse leto, po letnih ?asih in podnebnih / temperaturnih spremembah, bo telo izlo?ilo množi?ne koli?ine toksinov v kri za odstranjevanje. Nekateri od teh strupov so po naravi tako strupeni, kot so živo srebro, formaldehid in drugi kemi?ni stranski proizvodi, da se živi mikrobi ne morejo z njimi prehraniti in jih izlo?ati, ne da bi propadli.

Nežive beljakovine nato proizvede vsaka celica na ustreznem mestu telesa, kjer je to ?iš?enje potrebno. Te strupene snovi virusi razstavijo in razgradijo, tako da jih telo lahko izlo?i in obnovi homeostazo. ? Edini na?in, da se virusi uporabljajo kot biološko orožje, je prek injekcije. Možno je, da so takšni umetni virusni sevi vklju?eni v obi?ajna obstoje?a cepiva, kar pa ne bi smelo biti izklju?eno kot možnost, vendar, kot je bilo že navedeno, virusni sevi zunaj telesa niso prepoznani. Vendar ?loveško ustvarjene substance, ki se injicirajo, so lahko ustvarjene zato, da izzovejo ekstremne reakcije v ljudeh preko razli?nih stopenj sterilizacije tkiv in dodatkov.

? Virusi ne morejo preko živali na ?loveka. ?lovek ne more razviti živalske gripe (A), ker virusi niso nalezljivi (B). Namre? živalska RNA / DNK ni združljiva s ?loveško RNA / DNK. Edini na?in, kako lahko živalsko tkivo opazimo v krvi, je z injiciranjem živalskih tkiv, ki se prebijejo v kri in obidejo prebavni trakt. Šele takrat se bo v telesu pojavilo praši?je tkivo ali pti?je tkivo ali kakršno koli takšno živalsko tkivo. Kadar ?lovek uživa meso, se ta pretvori v ?loveško tkivo. ?loveške celice ne morejo proizvajati živalskih celic ali virusov. ?e razvijemo viruse, so to ?loveški virusi. Tudi ?e živalski virusi "ugrabijo" ?loveške celice, ?loveške celice ne morejo proizvajati
živalskih virusov.

Tu bom prikazal pomembne razlike med tistim, kar je danes mo?no sprejeto v mainstream znanosti, ki je znano kot "teorija zarodka/seva", in teorijo Antoine-a Béchamp-a 'Teorijo terena':

Teorija klica/seva in Teorija terena

Razpredelnica g. Seun-a Ayoade-a. The Differences Between Germ Theory & Terrain Theory, JOJ Nurse Health Care. 2017; 4(2): 555631.

Koronavirus je respiratorni virus, ki ga proizvajajo celice v plju?ih in dihalih, da se o?istijo sistemske zastrupljenosti.

Tak prehladni virus se pojavi in deluje na naslednji na?in:

? Coronavirus MERS-CoV (2019-nCoV) je vrsta akutnega respiratornega sindroma (SARS) z blagimi, gripi podobnimi simptomi. SARS povzro?a ?loveško povzro?ena onesnaženost okolja > Kemi?no strupene snovi se usedejo na površino plju? in v z zrakom napolnjene vre?ke v plju?ih (alveole), kjer jih živi mikrobi zaradi toksi?nosti ne morejo odstraniti ali raztopiti > Celice v dihalnem sistemu proizvedejo posebne nežive strukture beljakovin (virusi), da razstavijo in razgradijo te snovi v plju?ih > To rezultira v blagi gripi podobne simptome, vklju?no s kašljem in vro?ino, kar sproži proces ?iš?enja in zdravljenja. Kašelj prinaša kri in hranila v dihala. Simptomi, povezani z njihovo odstranitvijo, so tisto, kar se pojavi med SARS.

Takšne strupene snovi v zraku povzro?ajo: gorenje plastike, formaldehid in tovarniško onesnažen zrak, ki zajema širok spekter zelo strupenih stranskih produktov. Starejši posamezniki z že oslabljenim imunskim sistemom so nagnjeni k naprednejšemu razstrupljanju virusov dihal in bodo povzro?ili ve?ino smrti. Ta bolezen se lahko pojavi med milijoni ljudi zaradi gostega prebivalstva, kot je Kitajska, ki vsak dan diha takšen zrak. To ne pomeni, da je nalezljivo - ni.

Štirje glavni koraki za nastanek koronavirusa:

- Kemi?no strupene snovi iz zraka se vdihavajo v plju?a in dihala.

- Strupeni delci pristanejo na površini plju? in v vre?kah, napolnjenih s teko?ino (alveole), kjer jih živi mikrobi zaradi svoje strupenosti in narave ne morejo razgraditi ali raztopiti.

- Nato celice v dihalnem sistemu proizvajajo specifi?ne strukture neživih beljakovin (virus), da te snovi razstavijo in razgradijo v plju?ih.

- Obi?ajno se pojavijo blagi gripi, vklju?no s kašljem in vro?ino, ki sprožijo proces ?iš?enja in zdravljenja.


Naslednje slike prikazujejo spremembe ravni onesnaženosti v preteklem mesecu, kar soupada s padcem števila virusnih primerov:

 Satelitske slike kažejo drasti?ne padce onesnaženja v zadnjem mesecu v Wuhanu. Zlahka opazite, kako mo?no onesnaževanje je bilo v Wuhanu in preostali Kitajski.

Zakaj virusi nastanejo v telesu (povzetek):

Kot smo že omenili, so procesi fagocitoze, glivi?ni, parazitski in bakterijski procesi, ki so vsi živi mikrobi, odgovorni za potrošnjo in odstranjevanje odmrlih celic, celi?nih odpadkov in tujih naplavin. Ko pa je tkivo tako strupeno, da se ti živi mikrobi ne morejo hraniti s temi snovmi in izlo?ati teh snovi, ne da bi jih zastrupile do smrti, se celice zarodijo, da se o?istijo, na na?in, da izdelajo specifi?na neživa topila, znana kot virusi, ki te snovi razgradijo in razstavijo na delce. Vse to se izlo?i skozi kožo, sluznice in ?revesje.

Virusi zapustijo celico in poškodujejo le del celice, a je ne uni?ijo. Ko izstopijo iz celice, jih uravnavajo protitelesa belih krvnih celic, da raztopijo specifi?na tkiva in naplavine, potrebne za obnovo relativne homeostaze. Virusi ne uni?ijo celice, v kateri se razmnožujejo, vendar znanost navaja, da okužijo druge celice in da uni?ujejo druge celice nepopisno, kar nima dokazov in nima logi?nega smisla. Takšna teorija je o?itno neresni?na, ker bi takrat virusi brez vzroka napadali vsako živo celico in vsakokrat ubili telo, vendar se to ne zgodi. Virusi v skoraj vseh okoliš?inah raztapljajo mrtve in umirajo?e odpadke.

Edini primer, ko se zdi, da virus lahko napada živo tkivo, je, ko se kovine vgradijo v tkivo, na primer otroška paraliza, ko se virusi morajo spraviti na obmo?ja hrbtenice in o?istiti tkivo. Ker je kovine težko odstraniti iz telesa, je naravno, da virusi razgradijo živo tkivo, da odstranijo te kovine, kar daje iluzijo, da virus nekako deluje proti telesu. V resnici virus poskuša zdraviti sistemsko zastrupljenost telesa in ga pozdraviti. Kovine se nabirajo v telesu iz številnih razli?nih virov, med katerimi so tudi DODATKI V CEPIVIH.

Zaklju?ek:

Druge razlage o tem, kako se ?loveško telo vzdržuje, NI. Je edini logi?ni odgovor. Resnico je znanost skrivala že skoraj 200 let, vendar jo je že zdavnaj v 1800-ih razkril znanstvenik kot je Antoine Béchamp, ki je v lastnih poskusih dokumentiral, da so virusi odvisni od okolja, nežive snovi, ki razgrajujejo odpadne snovi, prihajajo od znotraj, ne od zunaj. Virusi niso ni? drugega kot beljakovine, ki o?istijo.

Enako velja za raka. Rak je še en na?in, kako se telo poskuša ozdraviti, in sicer s prekrivanjem mrtvih celic v tumorju, katerega telo ne more pravilno odstraniti, da bi pozneje razpadel in bi o?istilo te celice iz telesa. Telo je ?udežno in najde na?ine za zdravljenje, ne glede na okoliš?ine. V ?asu težav ima na?ine za kratko usmerjanje in
bližnjice. Žalostno je, da je sodobna znanost toliko zmedla svoje razmišljanje glede lastnih teles in tega, kako deluje, da ne ustvarja ni?esar drugega kot strah in paniko, medtem ko žanje ogromne koli?ine denarja za oblast oz. farmacijo.

Takšen strah povzro?a nezaupanje v lastna telesa in samo naravo, zaradi ?esar se zdi, da smo nemo?ni; da je zunaj našega nadzora in samo zdravstvena ustanova nas lahko reši, preden to lahko naredimo sami. Kako lahko tistim, ki imajo mo?, koristi takšen kaos? Raziš?ite to misel. Ta zmeda je privedla do "izbruha" koronavirusa in do rezultirajo?ega strahu in kaosa, ki obdaja to proizvedeno in razpihnjeno dogajanje. Ta virus se uporablja za dolo?anje policijskih zakonov in ukrepov po vsem svetu, pove?al pa se bo le, ?e se ve?ina ne bo prebudila od laži, ki obkrožajo naravo virusov in bolezni.

Viri:

? The Poisoned Needle: Suppressed Facts About Vaccination, 1956, by Eleanor McBean M.D., N.D.(shows the many dangers of vaccinations, manipulated statistics throughout history, how polio arose, and the nature of virus and disease.)

? Béchamp Or Pasteur? A Lost Chapter in the History of Biology by E. Douglas Hume, 1923

? The Blood and Its Third Element by Antoine Béchamp, 1912

? Immunization: The Reality Behind the Myth, by Walene James, 1942 (discusses Béchamp's 'Terrain Theory' of bacteria and viruses.)

? The Dream & Lie of Louis Pasteur, R.B. Pearson, 1942 (First published in 1942 under the title 'Pasteur Plagiarist Imposter!-the Germ Theory Exploded'. Shows that Louis Pasteur plagiarized and distorted the work of professor Antoine Béchamp. The author propounds the viewpoint that bacteria in the body are a result, not a cause of disease, that vaccinations are harmful or at best, ineffective, and that Pasteur did not realize the consequences of the vaccines he and his followers created.)

"The microbe is nothing. The terrain is everything"; — Claude Bernard 1813-1878 (widely regarded to be the father of modern physiology).

“The primary cause of disease is in us, always in us” — Professor Pierre Antoine Bechamp, 1883.

ŠE SLOVENSKA ŠTUDIJA, DA BO VSE SAMO ŠE BOLJ RAZJASNJENO!

S klikom na sliko zgoraj si preberite celotno študio

"Resne bolezni so posledica stanj, v katerih skušajo mikrobi razgrajevati in odstranjevati najtežje strupe; rakotvorne razpadne produkte presnove, težke kovine (npr. aluminij, živo srebro, svinec), toksi?ne ostanke cepiv in zdravil, strupe iz zraka, izlužene strupe iz plasti?ne posode, kozmetike, obla?il, ?istil, pohištvene kemikalije, strupe iz otroških igra?, talnih oblog idr.. Nau?eni smo, da se teh snovi ne bojimo pretirano, so pa? del našega potrošniškega vsakdanjika. Bojimo pa se mikrobov, katerih naloga je, da te snovi odstranijo iz telesa."

"Morda bomo v bližnji prihodnosti odkrili, kar znanost po?asi že domneva: da so virusi v resnici sestavni del razgradnega procesa, ki ga sprožijo celice same, da bi se o?istile in obnovile dedni material."

"V primerih, ko imunski mehanizmi ne delujejo dobro, ali ko ni na voljo dovolj naravnih hranil, ali ko blokiramo simptome (denimo zbijamo vro?ino), bolezen pogosto ubere napa?no pot. Težave naraš?ajo, bolezen se ponavlja, postane kroni?na. Resni?no zdravljenje je tisto, pri katerem preobremenjeno telo z boleznijo odstrani odpadke in strupe ter ob podpori naravne polnovredne prehrane tvori nove celice, ki nadomestijo poškodovana in odmrla tkiva. Kadar telo v ?asu bolezni ne more u?inkovito odstranjevati strupov in tvoriti novih celic (zaradi prehranskih pomanjkanj, zavrtega imunskega sistema, dodatnega vnosa strupov iz zdravil, zaradi fizi?ne ali psihi?ne travme), zdravljenje ne uspe. Mogo?i so zapleti in v skrajnem primeru smrt."

VIR: Naravnaimunost.siEkipa OPS