12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Spodaj je seznam 12 strokovnjakov za zdravstvo, katerih mnenja o izbruhu koronavirusa nasprotujejo uradni zgodbi, ki nam jo prodajajo mainstream mediji ter razni memeji, ki trenutno dominirajo socialna omrežja.Dr. Sucharit Bhakdi je specialist za mikrobiologijo. Bil je profesor na Univerzi Johannes Gutenberg v Mainzu, trenutno pa je vodja Inštituta za medicinsko mikrobiologijo in higieno in je tudi eden najbolj pogosto citiranih raziskovalnih znanstvenikov v nemški zgodovini. Njegova izjava je slede?a:

"Strah nas je, da bo 1 milijon okužb z novim virusom pripeljalo do 30 smrti na dan v naslednjih 100 dneh. A ne zavedamo se, da 20, 30, 40 ali pa 100 pacientov, ki so pozitivni na obi?ajne koronaviruse, že umre vsak dan. Vladni anti-CoVid-19 ukrepi so groteskni, absurdni in zelo nevarni. Življenjsko pri?akovanje ve? milijonov ljudi se zaradi tega skrajšuje. Grozen vpliv na svetovno gospodarstvo ogroža eksistenco neskon?nega števila ljudi. Posledice na zdravstveno nego so ogromne. Že sedaj se storitve pacientom, ki jih potrebujejo, zmanjšuje, operacije se odpoveduje, ordinacije so prazne, manjša se število bolnišni?nega osebja. To bo mo?no vplivalo na našo celotno družbo. Vsi ti ukrepi vodijo do samo-uni?enja in kolektivnega samomora na osnovi ni?esar drugega kot strahu."Dr.Wolfgang Wodarg je nemški doktor, ki je specializiran za pulmologijo, je tudi politik in nekdanji predsednik parlamentarnega zbora Sveta Evrope. Leta 2009 je pozival k preiskavi konflikta interesov, ki je obkrožal odziv EU na pandemijo praši?je gripe. Njegova izjava je slede?a:

"Politikom dvorijo znanstveniki…znanstveniki, ki želijo biti pomembni, da bi dobili denar za svoje ustanove. Znanstveniki, ki samo plavajo v mainstreamu in ho?ejo svoj kos denarja. In kar tu pogrešamo, je racionalen pogled na stvari. Potrebno bi bilo zastavljati vprašanja kot so “kako ste ugotovili, da je ta virus tako nevaren?”, “kakšen je bil virus prej?”, “Ali nismo imeli isto zadevo že lansko leto?”, “Je to sploh kaj novega?”. Ta vprašanja manjkajo."Dr. Joel Kettner je profesor znanosti zdravstva skupnosti in operacij na Univerzi Manitoba v ZDA, nekdanji prvi zdravstveni uradnik province Manitoba, nekdanji zdravstveni direktor International Center for Infectious Diseases. Njegova izjava je slede?a:

"Nikoli nisem videl ni?esar podobnega, niti blizu tega. Ne govorim o pandemiji, ker sem jih videl 30 razli?nih, eno vsako leto. Imenuje se influenca ali gripa. Ter druge viruse respiratornih traktov, za katere ne vemo vedno, kaj sploh so. A takšnega odziva nisem videl še nikoli in poskušam razumeti, zakaj. Skrbi me sporo?ilo javnosti, sporo?ilo o strahu stika z drugimi ljudmi, biti v istem prostoru kot ostali ljudje, stiski rok, imeti sestanke z ljudmi. Skrbi me mnogo mnogo posledic, ki so povezane s tem projiciranim strahom. V Hubei mestu v provinci Hubei, kjer je bilo do sedaj najve? primerov okužb in smrti z naskokom, je dejansko število potrjenih primerov 1 od 1000 oseb resni?na stopnja smrti pa je potrjena pri 1 od 20.000,00. Torej morda bo to pomagalo postaviti stvari v perspektivo."


Dr. John Ioannidis je profesor medicine, profesor zdravstvenega raziskovanja in politike in profesor biomedicinskih podatkovnih znanosti na Stanford University School of Medicine in profesor statistike na Stanford University School of Humanities and Sciences. Je direktor Stanford Prevention Research Center in so-direktor Meta-Research Innovation Center na Stanfordu, ZDA. Prav tako je glavni urednik European Journal of Clinical Investigation. Bil je ?lan Oddelka za higieno in epidemiologijo na Ioannina School of Medicine, kot tudi izredni profesor na Tufts in avtor je prispeval k zdravstvu temeljenem na dokazih, epidemiologiji, podatkovni znanosti in klini?nim raziskavam. Dodatno pa je še pionir podro?ja meta-raziskav. Dokazal je, da ve?ina objavljenih raziskav ne odgovarja dobrim znanstvenim dokaznim standardom. Njegova izjava je slede?a:

"Paciente, ki se jih je testiralo na SARS-CoV-2, so nesorazmerno pretežno tisti, ki imajo mo?ne simptome in slabe izide. Ker ima ve?ina zdravstvenih sistemov omejeno kapaciteto testiranj, bo pristranskost pri testiranjih najverjetneje v bližnji prihodnosti še hujša. Edina situacija, kjer se je testiralo celotno zaprto populacijo, je bil primer Diamond Princess potniške križarke in njenih potnikov, ki so bili v karanteni. Stopnja smrtnosti tam je bila 1%, a šlo je za ve?inoma starejšo populacijo na ladji, pri kateri je stopnja smrtnosti zaradi CoVid-19 veliko višja. Bi lahko bila CoVid-19 stopnja smrtnosti tako nizka? Ne, trdijo nekateri in pokažejo na visoko stopnjo smrtnosti pri starejših ljudeh. Ampak celo nekateri takoimenovani blagi ali pa obi?ajni koronavirusi prehlada, ki so nam znani že desetletja, lahko imajo stopnjo smrtnosti tudi 8%, ko okužijo ostarele ljudi v domovih za ostarele. ?e ne bi vedeli o novem virusu tam zunaj in ne bi testirali posameznikov z PCR testi, bi se število smrti zaradi “influenci podobni bolezni” v najboljšem primeru morda smatralo za “sezona gripe je malce hujša kot pa obi?ajno”. Fiasko v delu? Ko se je pandemija koronavirusa prijela, sprejemamo odlo?itve brez zanesljivih podatkov."


Dr. Yoram Lass je izraelski doktor, politik in nekdanji vrhovni direktor izraelskega Ministrstva za zdravstvo. Prav tako je delal kot sodekan zdravstvene šole na Univerzi Tel Aviv med 1980-timi pa je bil voditelj televizijske oddaje za znanost Tatzpit. Njegova izjava je slede?a:

Italija je poznana po svojih ogromnih kroni?no obolelih in respiratorno obolelih ve? kot trikratnik katerekoli druge evropske države. V ZDA umre približno 40.000,00 ljudi v normalni sezoni gripe, do sedaj pa je 40 do 50 ljudi umrlo zaradi koronavirusa, ve?ina v domu za ostarele v Kirklandu v Washingtonu. V vsaki državi ve? ljudi umre zaradi gripe kot pa zaradi koronavirusa. Pozabljamo na dober primer: praši?ja gripa 2009. To je bil virus, ki je prišel v svet preko Mehike in do danes ni nobenega cepiva proti njej. In kaj? Takrat ni bilo nobenega facebooka ali pa je takrat morda že bil, ampak je bil v porodni fazi. Koronavirus za primerjavo je virus z lastnim odnosom z javnostjo. Kdorkoli misli, da vlade uni?ijo viruse, se moti.

– INTERVJU V GLOBES, 22.3.2020 –Dr. Pietro Vernazza je švicarski doktor, specialist za nalezljive bolezni v kantonski bolnišnici St.Gallen in profesor zdravstvene politike. Njegova izjava je slede?a:

"Imamo zanesljive številke iz Italije in delo epidemiologov, ki je bilo objavljeno v priznani reviji za znanost Science in je raziskalo širjenje na Kitajskem. Ugotovili so, da je 85 odstotkov vseh okužb minilo, ne da bi kdorkoli opazil okužbo. 90% mrtvih pacientov je potrjeno staro preko 70, 50 odstotkov jih je starejših od 80 let. V Italiji umre eden od desetih diagnosticiranih, sode? po ugotovitvah objavljenega dela v reviji Science, to je statisti?no eden na 1000 okuženih. Vsak posamezen primer je tragi?en, ampak pogosto – podobno, kot v sezoni gripe – vpliva ve?inoma na ljudi, ki so pri koncu svojih življenj. ?e zapremo šole, bomo prepre?ili, da bi otroci hitro postali imuni. Bolje, da integriramo znanstvena dejstva v politi?no odlo?anje."


INTERVJU V ST. GALLER TAGBLATT, 22.3.2020


Dr. Frank Ulrich Montgomery je nemški radiolog, nekdanji predsednik Nemškega zdravstvenega združenja in namestnik predsedujo?ega Svetovnega zdravniškega združenja. Njegova izjava je slede?a:

"Nisem prijatelj karanten. Kdorkoli uvede kaj takšnega, mora prav tako navesti, kdaj in kako jo bo odpravil. Ker moramo predpostavljati, da bo virus z nami dolgo ?asa, se sprašujem, ?e se bomo sploh kdaj vrnili v normalo? Ne morete imeti zaprtih šol in centrov za dnevno oskrbo zaprtih do konca leta. Ker bo trajalo vsaj toliko ?asa do izdelave cepiva. Italija je uvedla karanteno in ima kontra u?inek. Hitro so dosegli meje svojih kapacitet, a to ni ustavilo širjenja virusa med karanteno."

INTERVJU V GENERAL ANZEIGER, 18.3.2020


Prof. Hendrik Streck je nemški raziskovalec HIV, epidemiolog in klini?ni preizkuševalec. Je profesor virologije in direktor Inštituta za virologijo in HIV raziskave na Univerzi Bonn. Njegova izjava je naslednja:

"Novi patogen ni tako nevaren, je celo manj nevaren kot SARS-1. Posebnost je ta, da se SARS-CoV-2 replicira v zgornjem predelu grla in je zato veliko bolj nalezljiv, ker virus ska?e iz grla na grlo takoreko?. Ampak to je tudi prednost: Ker se SARS-1 replicira v globokih plju?ih, ni tako nalezljiv, a definitivno se loti plju?, kar ga naredi bolj nevarnega. V obzir je potrebno vzeti, da so v Nem?iji smrti zaradi SARS-CoV-2 povezane izklju?no s starimi osebami. V Heinsbergu naprimer je 78 letni moški z zgodovino bolezni umrl zaradi odpovedi srca in to brez SARS-2 vpliva na plju?a. Ker je bil okužen, se nato seveda pojavi v CoVid-19 statistiki. A vprašanje je, ali bi umrl prav tako, tudi brez SARS-2."

-INTERVJU V FRANKFURTER ALLGEMEINE, 16.3.2020-


Dr. Yanis Roussel et.al. – ekipa raziskovalcev iz Inštituta hospitalo-universitaire Mediterranee Infection, Marseille in Institut de Recherche pour le Développement, Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, ki je izvedla študijo, ki je bila že pregledana s strani stroke glede smrtnosti koronavirusa. Študijo so izvedli za francosko vlado v okviru “naložbe v prihodnost” programa. Njihova izjava je slede?a:

"Problem SARS-CoV-2 je najverjetneje precenjen, saj 2.6 mio ljudi umre zaradi respiratornih okužb vsako leto v primerjavi z manj kot 4000 smrtnimi primeri SARS-CoV-2 v ?asu pisanja. Ta študija je primerjala stopnjo smrtnosti zaradi SARS-CoV-2 v državah OECD (1.3%) s stopnjo smrtnosti obi?ajnih koronavirusov, identificiranih v pacientih z AP-HM (0.8%) v obdobju od 1.1.2013 do 2.3.2020. Opravljen je bil test chi-kvadrat in P vrednost je bila 0.11 (nepomembna). Potrebno je opozoriti, da so sistemske študije drugih koronavirusov (ampak ne še za SARS-CoV-2) odkrile, da je odstotek asimptomati?nih prenašalcev enak ali pa celo višji kot odstotek simptomati?nih pacientov. Isti podatki bodo kmalu na voljo za SARS-CoV-2, kar bo še dodatno znižalo relativno tveganje, ki je povezano s to specifi?no patologijo."


-INTERVJU ZA ?LANEK SARS-COV-2: STRAH PROTI PODATKOM, INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS, 19.3.2020-


Dr. David Katz je ameriški doktor in ustanovni direktor Prevention Research Center na Univerzi Yale. Njegova izjava je slede?a:

"Globoko sem zaskrbljen, da bodo družbene, gospodarske in javno-zdravstvene posledice tega skoraj popolnega sesutja obi?ajnega življenja – šole in podjetja zaprte, zbiranja prepovedana – dolgotrajne in težke, najverjetneje bolj grozne kot direkten vpliv virusa samega. Delniški trg se bo s?asoma popravil, a mnogo podjetij se ne bo nikoli ve? pobralo. Nezaposlenost, osiromašenje in obup, ki bo nastal, bo tegoba javnega zdravstva prve kategorije."

-INTERVJU ZA ?LANEK JE NAŠ BOJ PROTI KORONAVIRUSU HUJŠI, KOT BOLEZEN?, NEW YORK TIMES 20.3.2020-Dr. Michael T. Osterholm je samostojni profesor in direktor raziskovalnih politik za CDC na Univerzi Mnnesota. Njegova izjava je slede?a:

"Pomislite na u?inke zapiranja pisarn, šol, transportnih sistemov, restavracij, hotelov, trgovin, gledališ?, koncertnih hal, športnih dogodkov in drugih prizoriš? za nedolo?en ?as in posledi?no nezaposlenost vseh delavcev in na stroških davkopla?evalcev. Verjeten rezultat ne bi bila samo gospodarska depresija, ampak popoln gospodarski zlom z neskon?no trajno izgubljenimi službami, dolgo pred samo izdelavo cepiva ali pa naravno imunostjo. Najboljša alternativa je najverjetneje ta, da se nizko rizi?ne osebe pusti nadaljevati z delom, da se pusti podjetja in proizvodnjo, da deluje in “poganja” družbo, hkrati pa se visoko-rizi?nim posameznikom omogo?i zaš?ito s fizi?no distanco in hkrati se tudi okrepi (agresivno, kolikor se le da) naše zmogljivosti za zdravstveno nego. S tem bojnim na?rtom bi lahko s?asoma zgradili imunost, ne da bi uni?ili finan?no strukturo, na kateri temeljijo naša življenja."

-INTERVJU ZA ?LANEK SOO?ANJE Z COVID-19 REALNOSTJO: ZAPIRANJE DRŽAVE NI ZDRAVILO, WASHINGTON POST 21.3.2020-


Dr. Peter Goetzsche je profesor na?rtovanja klini?nih raziskav in analize na Univerzi Copenhagen in je ustanovitelj Cochrane Medical Collaboration. Napisal je ve? knjig o korupciji na podro?ju zdravstva in o mo?i velikih farmacevtskih podjetij. Njegova izjava je slede?a:

"Naša glavna težava je ta, da nih?e ne bo odgovarjal za težave, v katere nas spravljajo ukrepi, ki so preve? drakonski. V težave bodo zašli samo, ?e bodo storili premalo. Tako naši politiki in tisti, ki delajo z javnim zdravstvom, delajo veliko ve? kot bi smeli. Nobenih podobnih drakonskih ukrepov se ni sprejemalo med pandemijo influenze leta 2009 in o?itno se takšnih ukrepov ne more sprejemati vsako zimo, kar je v bistvu celotno leto, saj je vedno nekje zima. Celotnega sveta za vedno ne moramo zapreti. V kolikor se bo izkazalo, da pandemija popuš?a, bo nastala vrsta ljudi, ki si bodo lastili zasluge za to. In lahko smo prekleto prepri?ani, da bodo drakonski ukrepi uporabljeni ponovno ob naslednjem primeru. Ampak spomnite se šale o tigrih: “Zakaj trobiš v rog? Da se nam tigri ne bodo približali. Ampak tu ni tigrov? Vidiš, deluje.”

-INTERVJU ZA ?LANEK KORONA: EPIDEMIJA ALI MNOŽI?NA PANIKA OBJAVLJEN KOT BLOG PRISPEVEK NA DEADLY MEDICINES, 21.3.2020-


Vir: newscats.org

Ekipa OPS