https://www.youtube.com/watch?v=tfymkwmPTGI

Vse se sklada z vsebino naslednjega videa, ki smo ga tukaj že objavili.

https://www.youtube.com/watch?v=-qiP4CP2kQE

Zelo pomembne ugotovitve nemškega zdravnika, ki pojasni, kaj se dogaja tudi v Italiji.


https://www.youtube.com/watch?v=ycyuBJZ43m8

In še nujno si tole preberite:

Pandemija je lažna, razmišljanje Boštjana Pihlerja

Lani je v slovenskih bolnišnicah zaradi gripe do 12. februarja umrlo 29 ljudi (vir). Nih?e niti pomislil ni na kakšne drasti?ne ukrepe – in nato jih je do konca marca umrlo še 140, skupaj torej 169 (vir). Tudi zaradi pietete do teh (prezrtih) mrtvih bi se morali zamisliti nad histerijo, ki nas obkroža sedaj, ko je korona virus pokazal zgolj svojo šibkost.

Da so bili omenjeni lanski mrtvi zaradi gripe v Sloveniji z vidika (ne)ukrepanja zares prezrti oziroma zanemarjeni, dokazuje dejstvo, da je letos do 7. februarja zgolj v Univerzitetnem klini?nem centru (UKC) v Ljubljani zaradi gripe umrlo sedem ljudi (vir), ukrepov pa še vedno ni bilo (!). Pazite, strokovnjaki so takrat opozarjali, da take sezone gripe ne pomnijo in da smo v skoraj vojnem stanju. Ste v polnosti dojeli ta stavek? Torej, letos, tik pred izbruhom medijske histerije, imenovane korona virus, smo pri nas imeli epidemijo gripe, kakršne strokovnjaki ne pomnijo (se pravi hujšo kot lani, ko je bilo v prvih treh mesecih 160 mrtvih). Ljudje pa smo se (lahko) še naprej, še dober mesec dni, neomejeno družili, police v trgovinah so bile polne, krizna maskota Jelko Kacin je nekje nekaj po?el … skratka idila. Razen za tiste z gripo, seveda.

Tako kot ve?ina preostalega sveta se tudi sam zaradi gripe nisem obremenjeval in sem se sprijaznil z nujno žetvijo, ki si jo vsako leto privoš?im. Potem pa je v drugi polovici februarja prišlo do ?udnih premikov, ki so že od vsega za?etka kazali znake tipi?nega piarovskega rompompoma. Za?ela se je indoktrinacija s korona virusom, v podobi rogate krogle, ki neusmiljeno kosi med ljudmi, sicer zaenkrat še dale? stran, bo pa vsak ?as na našem pragu. O gripi kar naenkrat ni bilo slišati ni? ve?, ?eprav so strokovnjaki še malo prej opozarjali na izjemno obsežnost njene epidemije.

KORONA VIRUS UBIL GRIPO

Možno je seveda dvoje: prvi?, da je korona virus res ubil gripo, kar je povsem neživljenjsko, in drugi?, žrtve gripe se pripisujejo korona virusu. O tem drugem se v svetu precej naglas govori in nekateri omenjajo celo 80 % poneverbe. Korona virus je sicer ve? kot o?itno ubil gripo, ampak le v smislu medijskih objav.

Korona virus se v medijih pojavlja v obliki multirogate krogle, ki nas straši v ozadju vseh poro?il ali pa se celo vizualno vrti pred voditeljem informativne oddaje. V resnici pa bi nam ga morali pokazati v obliki brezzobega psa, ki glasno laja (no, zanj lajajo mediji), a bolj slabo grize. ?isto nikjer na svetu, pri nas pa sploh ne, korona virus ni naredil ni? takšnega, kar bi si zaslužilo ne vem kako veliko pozornost, kaj šele kakšne drasti?ne ukrepe, kaj šele samoizolacije …

O tem je seveda težko soditi kar tako, zato si vse skupaj najprej poglejmo skozi prizmo gripe. Ker je težko dobiti tozadevne ažurne podatke po posameznih državah, sem si pomagal z ameriškim Centrom za nadzor nad boleznimi (CDC), ki je objavil oceno števila umrlih zaradi gripe v ZDA v obdobju od 1. oktobra 2019 do 14. marca 2020 (vir). Vštet je torej tudi lanski jesenski ?as, kar moramo vzeti v obzir, ?eprav je res, da ve?ina bolnikov praviloma umre januarja in februarja. CDC je za omenjeno obdobje ocenil, da je za gripo v ZDA umrlo 22.000 do 59.000 ljudi, kar pomeni 7 do 18 mrtvih na 100.000 prebivalcev. Za primerjavo, v ZDA sta za korona virusom do danes (25. marec 2020) umrla 802 ?loveka.

?e te podatke, ob predpostavki, da ZDA ne odstopajo dale? navzgor ali navzdol, prenesemo na prebivalstvo nekaterih drugih držav, dobimo naslednje ocene števila umrlih zaradi gripe: Italija 4.100 do 10.500; Nem?ija 5.600 do 14.400; Avstrija 600 do 1.500; Slovenija 140 do 360 (za te in za nekatere druge države lahko podatke najdete v spodnji preglednici). Zgolj za grob ob?utek, da vemo, o ?em se pogovarjamo, ko govorimo o gripi – in o korona virusu. Kot vidimo, se korona virus le v najslabšem primeru (Italija – 6.820 mrtvih zaradi korona virusa; 25. marec 2020) lahko primerja z gripo.

Še to, za korona virusom je na celem svetu registriranih manj kot pol milijona bolnikov, umrlo pa jih je manj kot 20.000. Zgolj v ZDA pa ocenjujejo, da je za gripo zbolelo 38 do 54 milijonov ljudi (17 do 25 milijonov naj bi jih obiskalo zdravnika), od tega jih je po ocenah umrlo 23.000 do 59.000. Tukaj ima nekdo nekoga hudo za norca.

Naj na tem mestu izpostavim naslednji fenomen. Prva žrtev korona virusa v Italiji je zabeležena 21. februarja 2020 (vir) (torej celih štirinajst dni po tem, ko je bilo v Sloveniji le v UKC v Ljubljani sedem mrtvih zaradi gripe). Takrat se je pri nas indoktrinacija s korona virusom že dodobra razvila in strah je dobival vse ve?je o?i. Na obzorju so se že risali zametki prihajajo?e panike, ki je ?ez tri tedne polno zaživela. Jasno, ljudje pani?arijo oziroma oziroma kupujejo ve? kot potrebujejo oziroma nosijo maske oziroma se manj družijo oziroma ostajajo doma … takrat, ko sem jim to zapove, ne takrat, ko je to potrebno. Zapovedano pa jim je bilo sredi marca, ko ni bilo pri nas še nobene žrtve korona virusa (vprašanje, kako je z gripo), v Italiji pa zgolj dobrih tiso? – ta zgolj ima pojasnila v preglednicah tega besedila.

Zamislite si, da bi vam nekdo na novoletni zabavi rekel, da bodo ?ez dobra dva meseca zaprte vse šole in vrtci, vse gostilne in restavracije, vse trgovine razen živilskih, da se ljudje ne bodo smeli družiti, da bodo ljudje nosili zaš?itne maske in rokavice, da bomo imeli krizni štab, da se bo propagirala samoizolacija itd. ?e bi ga jemali resno, bi ga verjetno vprašali, s kom vse bomo v vojni ali pa, koliko milijonov ljudi bo ubila novodobna kuga.

Sedaj, ko to vojno stanje živimo, pa se je seveda moral zgoditi miselni preobrat, ki sem mu pri?a ob ve?ini pogovorov na to temo. Gre za zamenjavo vzrokov in posledic. Najprej ljudem nabiješ strah pred o?i, da za?no pani?ariti, potem pa sama panika postane upravi?enost za strah. V stilu “nekaj že mora biti na tem, saj druga?e ne bi bilo takšne panike” ali še bolje “nekaj že mora biti na tem, saj druga?e bi se že (masovno) družili“. Z drugimi besedami, za ve?ino ljudi je sedanje nenormalno stanje dokaz, da je zadeva resna. Kar seveda ni res, nenormalno stanje (panika, histerija ali kakorkoli pa? to stanje imenujete) ne dokazuje ni?esar, razen sebe. Torej, nenormalno stanje je zgolj dokaz za nenormalno stanje, ni pa dokaz za upravi?enost tega stanja.

Niti malo nimam zadržka zapisati, da prenekateremu to bedno stanje nadvse ustreza. Saj veste, dogaja se, smo del velike zgodbe (Dogodek v mestu Gogi). Ljudje tekmujejo v pravovernosti, narejeni humanosti, zavzetosti … Še posebej cvetijo estradniki (novinarji, športniki, glasbeniki …), ki nas s slabo odigrano zaskrbljenostjo rotijo … ostanite doma … telovadite … glejte TV … najbolje naš program. Spreminjajo nas v idealnega potrošnika. Res zanimivo, tako težka je sedanja situacija, in tako vseobsežna, a nikjer nisem zasledil resni?no zgroženega, tesnobnega, prestrašenega obraza. Kot da ljudje globoko v sebi ?utijo, da je vse skupaj dale? pretirano. To me v sedanji poplavi ?rednega nagona navdaja z optimizmom.

Zgornji odstavek sem v tem umetnem vzdušju enoumja dobesedno moral zapisati. Verjamem, da vas ve?ina meni druga?e. Spoštujem to in nikogar no?em posiljevati s svojim prav, kot tudi ne posiljujem soljudi z rokovanjem, objemi … Vse to po?nem z ljudmi, ki nimajo tovrstnih zadržkov, in nikomur ne zamerim kakršnokoli odklonitev – teh je bilo razveseljujo?e malo.

Za še boljši uvid v nesmiselnost stanja, ki ga živimo (moramo živeti), si poglejte naslednji dve preglednici. V?asih gole številke povedo ve? kot množica slik in filmskih posnetkov.

K zgornjima preglednicama dodajam tole. Države so po številu prebivalstva zelo razli?ne (npr. Italijanov je trideset krat ve? kot Slovencev), zato nam njihove primerjave z golim številom umrlih bolj malo povedo. Med seboj jih lahko primerjamo le s pomo?jo skupnega imenovalca. V tem primeru je skupni imenovalec število umrlih na 100.000 prebivalcev (zadnji stolpec). Kot vidimo, je stopnja umrljivosti zaradi korona virusa v Italiji (11 umrlih na 100.000 prebivalcev) šele pred kratkim, mislim, da pred štirimi dnevi, dosegla stopnjo umrljivosti zaradi gripe v Sloveniji v prvih treh mesecih lanskega leta (8 umrlih na 100.000 prebivalcev). Podobno pokaže primerjava Lombardije (42 umrlih na 100.000 prebivalcev) in Prekmurja (39 umrlih na 100.000 prebivalcev).

Hitro se bodo našli ljudje, ki bodo rekli, da Prekmurja ne moremo primerjati z Lombardijo, da manjša in manj naseljena obmo?ja hitro pokažejo vzor?ne anomalije ipd. Ampak potem tudi Slovenije ne moremo primerjati z Lombardijo, kajti slednja je le rahlo ve?ja od naše države, ima pa kar pet krat ve? prebivalcev. Ve?ja gostota prebivalstva je za razvoj kužnih bolezni ugodnejša, kar se ne odraža le v absolutnih številkah, temve? tudi v relativnih deležih. Prekmurje je resda majhno, a po drugi strani bi moralo biti toliko bolj zaskrbljujo?e, da je imela neka redko naseljena ruralna regija podobno stopnjo umrljivosti zaradi bolezni, kot jo ima danes gosto naseljena Lombardija. A to smo že zanemarili.

Za konec pa tole. Nekateri bodo od natega s korona virusom zagotovo imeli koristi – oziroma jih že imajo (npr. enormno pove?ana prodaja dolo?enih artiklov in storitev, ponekod celo selektivno povišanje pla? … slednjega ne razumem, kajti gozdarji smo ob žledolomu leta 2014 ter kasnejših nekajletnih izrednih razmerah zaradi smrekovih podlubnikov ostali na istih pla?ah). Follow the money, pravi rek, in ugotovil boš, kdo drži niti v rokah – slednje mislim predvsem planetarno in manj lokalno. Na drugi strani bodo seveda tisti, ki se bodo morali spoprijeti s škodo in jih bo ta potisnila na rob propada ali celo vanj. To bo tista masa, raja, ki velikih ne zanima. Prepri?an sem, da bo v Sloveniji veliko ve? ekonomskih kot bioloških žrtev.

Sedanja borba proti korona virusu je torej votla. Vojna je dobljena že v naprej. A tisti, ki je za?el z indoktrinacijo, jo bo tudi zaklju?il. Zato ne dvomim, da bo na koncu v družbi prevladal ob?utek, kako zelo uspešno smo premagali nevarnega sovražnika. No, to je pa tudi nekaj.

Na svidenje kmalu v naslednji vojni.

Boštjan Pihler

 

Pripis OPS

Še 15 do 20 dni bodo angažirani ugrabljeni mediji zganjali histerijo in strašili ljudi. Zdaj so, pravijo, tempirane bombe domovi za starostnike, saj vedo, da tam vsak dan ljudje umirajo in bodo lahko te številke umrlih prikazovali kot posledico korona prevare. Sprejeli bodo še nove ukrepe kot je prepoved gibanja iz ob?ine v ob?ino.

Potem bodo razglasili postopen konec ukrepov in veliko zmago, da so nas znova rešili pred gotovo smrtjo, saj so sprejeli vse potrebne ukrepe, da smo z relativno malo žrtvami prišli spet v normalno življenje. Tako se utrjuje oblast in popularnost naših "rešiteljev". Ko vam še naslednjih 30 let na kraj pameti ne bo prišlo, da bi jih kdo lahko zamenjal na prestolu. Se pa vsake toliko zamenjajo na sedežnem redu okoli oblastniškega korita. Glede na potrebe in glede na prihajajo?e dogodke.

Spremljajte pozorno in boste videli, da bo tako kot smo zapisali. Za finan?ni kolaps in vse slabše socialno stanje ve?ine naroda, ko bo treba znova zategniti pasove, bo žal kriv KORONA VIRUS. Seveda pa jim na ?elu mediji, ko nam bodo to razlagali, ne bodo napisali, KORONA VIRUS sem jaz. Bog se usmili tega na?rtno poneumljenega naroda.

Ekipa OPS, ki je vsa imuna na KORONA NOROST

 

 

  

Komentarjev 

 
#5 homepage 23:32 27-09-2022
An interesting discussion is definitely worth comment. I do believe that
you should pubkish more onn this subject, it mayy not be a taboo matter but typically people do not talk
about these issues. To the next! Kind regards!!
How to train muscles homepage: https://www.xn--jj0bn3viuefqbv6k.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=23494 train muscles
Citat
 
 
#4 webpage 12:52 26-09-2022
My spouse and I absolutely love your blog and find most of your post's to be just whazt I'm looking
for. can you offer guest writers to write content for you personally?
I wouldn't mind creating a post or elaborating on a number of the subjectts you wrtite regarding here.
Again, awesome site!
CĂłmo bombear la prensa webpage: https://subvert.pw/f/viewtopic.php?id=42214 calidad
Citat
 
 
#3 homepage 04:15 26-09-2022
Hello! Someone in my Facebook griup shared his site
with us sso I came to look it over. I'm definitely loving the information. I'm book-marking and will be
tweeting this to my followers! Wonderful blog and
fantastic style and design.
How to train muschles homepage: https://elearning.21.training/blog/index.php?entryid=38154 bodybuilder
training
Citat
 
 
#2 homepage 21:41 21-09-2022
Hey! I'm at work browsing your blog from myy new iphone! Just wanted to
say I love reading your blog andd look forward to all your posts!

Carry on tthe superrb work!
homepage: https://sexuallyfrustratedpineapple.com/index.php/%C3%90%C2%A1%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%9A%C3%91%C5%92%C3%91_N13_%C3%90%C5%BE_18_%C3%90%CB%9C%C3%91%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BB%C3%91%C5%BD%C3%91%E2%80%A1%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BB%C3%91%C5%92%C3%90%C2%BD%C3%91%E2%80%B9%C3%90%C2%B9_%C3%90%E2%80%9D%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B9%C3%90%C2%BD_%C3%90%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B1-%C3%91%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B9%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B0_%C3%90%C5%A1%C3%90%C2%B0%C3%90%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE_%C3%90%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%80%A6%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%91_2020_-_ColorLib
Citat
 
 
#1 homepage 18:58 20-09-2022
I love lookng through an article that can make pwople think.
Also, thank you for permitting me to comment!

homepage: https://www.gudu.gg/%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0-n53-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%bd-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b1%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d1%81/
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 279 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?