Akcije OPS Letne vinjete - to je možno samo v Butalah Razumi kdor zmore, a to je le ena od posledic

Razumi kdor zmore, a to je le ena od posledic

Gibanje Osveščenih Prebivalcev Slovenije

Ruska ulica 2
1000     Ljubljana
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
spletna stran: www.gibanje-ops.com

Ministrstvo za promet
Gospod Patrick Vlačič
Langusova 4


1535 Ljubljana

Zadeva: LETNA VINJETA

Spoštovani gospod Vlačič, Minister za promet v Republiki Sloveniji!

Prosimo, če nam pojasnite, kako je možno, da na vseh prodajnih mestih prodajate letne vinjete za vožnjo po avtocestah po polni ceni, čeprav je njihova veljavnost samo do konca januarja 2011?!

Te dni je namreč hotel eden od naših članov, ki si je kupil drug avto, kupiti poleg vseh davščin, taks, cestnine, tablic, tehničnega pregleda, zavarovanja, tudi letno vinjeto, ki je samo drugo ime za cestnino po vaših avtocestah, ki so, čeprav končno zgrajene, ves čas v gradnji. Namesto da bi v te ceste vgradili resnično material, ki smo ga plačali davkoplačevalci, so gradili še vikende, hiše, vile in zasebna cestišča in še kaj drugega zraven.

To prakso poznamo in o njej že ptiči čivkajo po drevesih. Zato, ker je bil v te ceste vgrajen vprašljiv material in ga je bilo premalo, so ceste kar naprej v popravilu, med drugim pa so tudi močno poddimenzionirane in je zaradi samo dveh voznih pasov in velikega števila težkih tovornih vozil velikokrat možno peljati  s hitrostjo do največ 80 km/h. Še posebej so problematične ceste brez odstavnega pasu.

Kot rečeno, se je naš član ustavil na dveh prodajnih mestih in na obeh so mu svetovali, naj ne kupi letne vinjete, ker velja le do 31. januarja 2011. Ker se nova letna vinjeta lahko kupi od 1. decembra in bo najbrž veljala ponovno  do 31. januarja 2012, to pomeni, da je cena za 14 mesecev oz. 427 dni uporabe 95 evrov. Tako dobimo ceno za dan, ki znese 0,2224824 evra.

Logično bi bilo, ko bi letno vinjeto, ki velja zgolj do 31. 1. 2011 in bi jo kupili na primer danes, dobili za ceno 91 dni, kolikor je še ostalo dni veljavnosti x 0,2224824 = 20,24 evra.  Sprašujem se, kaj so mislili ljudje, ki so kupili letno vinjeto po na primer treh, petih, šestih mesecih po njenem izidu in so jo plačali enako kot tisti, ki jo je uporabljal od samega začetka? Se temu reče neenakost veljavnosti letne vinjete, ki jo kadarkoli v letu kupimo po isti ceni?

Možno bi bilo tudi, da bi imela možnost preščipniti datum, ko bi jo kupili, in potem bi se vedelo, da je neveljavna, ko preteče od nakupa 14 mesecev. In še tretja možnost je, da bi bil račun in datum na njem podlaga  za veljavnost letne vinjete. Vse od naštetega bi bilo boljše kot to, kar ste naredili, saj ste s tem povzročili tudi to, da letne vinjete po preteku nekaj mesecev od izida nihče več ne kupi.  Morajo pa kupovati druge, ki so dražje. Ste morda pri načrtovanju na to računali? Revno je potem to vaše načrtovanje.

Res težko razumemo, da ste lahko tako zelo slabo načrtovali ta projekt, a se po drugi strani ne čudimo, saj je vendar povsem jasno, da je takih in drugačnih anomalij v vseh resorjih naše države vse polno, kajti negativna kadrovska selekcija, ki se pri nas vleče že od leta 1942, ne more prinesti kaj drugega kot nestrokovnost, neprofesionalnost, malomarnost ter ogromno težav za davkoplačevalce in ostale uporabnike storitev države.

Zaradi takih anomalij v sistemu in oškodovanja davkoplačevalcev v normalnih državah odstopajo ministri in padajo vlade. Pri nas je kaj takega nemogoče pričakovati, toda res se je treba vprašati ali smo dolžni tukaj živeči ljudje vso to lumparijo in nesposobnost tolerirati in plačevati? Naše prepričanje je, da je bilo tega v teh 20-ih letih, odkar imamo svojo državo, preveč in že nekaj časa vse to odteka čez rob.

Prosimo, da nemudoma odgovorite, kaj boste ukrenili, da se neha s takšno sramoto (saj letno vinjeto kupujejo tudi tujci) in kako boste povrnili škodo vsem tistim, ki so kupili letno vinjeto že po nekaj dneh, tednih ali mesecih po prvem dnevu od izida in je njena 14 mesečna veljavnost še opravičevala njeno polno ceno.

Vsekakor pa je kljub vašemu naprezanju, ko se boste trudili  opravičevati to malomarnost vaših sodelavcev, potrebno naznaniti javnosti, da prevzemate odgovornost in najavljate svoj nepreklicni odstop.

Drugo naše trdno prepričanje pa je, da smo avtocestni križ vsaj trikratno preplačali in bi morala družba SCT in ostali, ki so se pasli na davkoplačevalskem denarju, te ceste vzdrževati na lastne stroške najmanj naslednjih 30 let in davkoplačevalci ne bi smeli plačevati nobenih dodatnih cestnin zanje, saj bodo še otroci naših otrok plačevali kredite, ki ste jih do sedaj vehementno najemali na naš račun in jih z malverzacijami in gledanjem vstran pomagali zbasati v zasebne žepe.

Hvala za takojšen odgovor in lepo pozdravljeni!

 
Gibanje OPS,

Ladislav Troha, predsednik                         
 

V Ljubljani, 2. 11. 2010

 

ODGOVOR MINISTRSTVA dne, 9.11.2010:

 

Spoštovani,

pri vinjetnem sistemu plačevanja cestnine gre za plačilo cestnine glede na določen čas uporabe cestninske ceste oz. pavšalno plačilo in ne za plačilo glede na prevoženo razdaljo, kar bi bilo edino pravično. Namreč, vsakršno pavšalno plačilo je nepravično za uporabnike, saj je takšen sistem ugoden za pogoste uporabnike cestninskega omrežja, medtem ko je za občasne uporabnike nepravičen.

Takšen sistem je bil uveden poleti leta 2008 kot prehodni sistem do uvedbe elektronskega cestninjenja v prostem prometnem toku, šele ta pa bo resnično pravičen sistem.

Zaradi uvedbe vinjetnega sistema cestninjenja je bil s strani Evropske komisije zoper Slovenijo sprožen tudi postopek, ker je bil sistem, ki je sprva poznal le letne in polletne vinjete, diskriminatoren do občasnih uporabnikov. Vlada je zato na pobudo ministra Vlačiča takoj po nastopu mandata, decembra 2008, imenovala medresorsko delovno skupino za pripravo predloga za financiranje avtocestnih in cestnih programov ter cestninjenje, katere glavna naloga je bila pripraviti predlog za financiranje avtocestnih in cestnih programov in ponovno ovrednotiti sistem cestninjenja v Republiki Sloveniji. Delovna skupina je pripravila poročilo, na podlagi katerega se je Republika Slovenija odločila za spremembo sistema in s prvim julijem 2009 uvedla poleg letnih še mesečne in tedenske vinjete, ter ukinila polletne. Evropska komisija je nov sistem sprejela kot zadovoljivo rešitev, ki pa je še vedno le prehodne narave do uvedbe cestninjenja v prostem prometnem toku. Naše aktivnosti so namreč na področju cestninjenja usmerjene v uvedbo elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku, ki bo skladno z vladnim akcijskim načrtom za tovorna vozila na voljo do konca leta 2012, kar je skladno tudi s t.i. Eurovignette direktivo, medtem, ko bo za osebna vozila dopuščeno, da se sistem uvede do konca leta 2014. Ta sistem bo temeljil na načelu "uporabnik plača",  torej bo vsak uporabnik plačal cestnino glede na dejansko prevoženo razdaljo po cestninskem omrežju.

Naj pa še pojasnimo, da imajo vse države, ki so uvedle vinjete kot sistem cestninjenja, za letne vinjete koledarsko leto veljavnosti. To je potrebno zaradi kontrole. Imajo pa uporabniki zato na voljo kratkotrajne vinjete za mesec ali teden dni, pri čemer je veljavnost vezana na dan nakupa.

Na koncu naj dodamo, da razumemo vaše nezadovoljstvo, saj plačevanje po pavšalu ni in ne more biti pravično; kot je večkrat v prispodobi poudaril tudi minister, si ne predstavljamo, da bi elektriko ali uporabo mobilnega telefona plačevali po pavšalu. Zato pa se zavezujemo, da bomo še naprej intenzivno delali na projektu uvedbe elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku, da čim prej odpravimo anomalije sedanjega vinjetnega sistema cestninjenja.

S spoštovanjem,


Liza Poljak
Ministrstvo za promet
odnosi z javnostmi
Langusova 4
1535 Ljubljana
tel.: 01/478-8414
faks: 01/478-8139
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

KOMENTAR OPS:

Najbrž niso dobro razumeli, kaj smo hoteli povedati. To je, da ni normalno kupiti letno vinjeto naprimer julija in ta potem velja samo do konca januarja naslednjega leta. Morala bi veljati do julija naslednjega leta do dne, na katerem bi imela nalepka označen datum. Kako imajo to urejeno drugje, niti ni bistveno, bistveno je, da imamo doma rešitve, ki so pametno oz. vsaj logično urejene.

Pojasnilo, kako imamo pač na voljo kratkotrajne vinjete je ob spozabi, da je cena mesečne vinjete 30 eur res odlična rešitev, ko stane letna 95 eur kar na letni ravni, če bi kupovali mesečno to znese 360 eur. Tedenske pa je cena 15 eur in najbolje bi bilo, ko bi namesto letne kupovali kar tedenske vinjete. Vsekakor pa ostaja problem, da letna vinjeta kupljena po datumu izida ne more stati več 95 evrov, kajti kupci, ki jo kupijo kasneje kot začne veljati so diskriminirani glede na kupce, ki so jo kupili pred ali pa na dan veljavnosti. To se menda da razumeti, če je človek vsaj napol funkcionalno pismen.  

Sistem elektronskega cestninjenja bo tudi ustavno sporen, saj bo imela država oz. njeni varuhi pod kontrolo vsakega, ki bo imel v avtomobilu napravo za sledenje. Še en nadzor, ki je nedopusten. Kakor bomo dopustili nadzor nad avtomobili, bo naslednji korak vgradnja čipov v telesa ljudi, da bomo vsi pod nazorom v smislu, kje in kdaj se gibamo.

Zelo težko beremo dopise o pravičnosti, ki jo imajo nameščenci nomenklature veš čas polna usta. Pravično bi bilo, da bi se državljani vozili po cestah brez dodatnih stroškov, saj smo vse že nekajkrat preplačali, ko je med gradbenimi deli denar odtekal po stranskih kanalih v hiše, vile in privatne žepe premetenih privilegirancev. Zato nikar o pravičnosti!

Pojasniti smo tudi želeli in dobiti odgovor o razbojniškem ravnanju z našim denarjem pri gradnji cest, ko je vsem jasno, da bi se lahko tako kot naprimer v Nemčiji po vseh avtocestah vozili na račun vloženega denarja pri gradnji, saj smo vsi financirali izgradnjo avtocest. Povsem nekaj drugega bi bilo, ko bi te avtoceste zgradili z zasebnim kapitalom in potem pobirali cestnine tako kot je to urejeno v nekaterih drugih državah.

Po poznani razbojniški praksi se nam zna že kmalu zgoditi privatizacija še DARS-a, po možnosti z novimi tajkunskimi krediti ali pa slamnatimi kupci iz tujine, ki bodo tako skušali oprati nakraden slovenski denar in bomo potem preko elektronskega cestninjenja plačevali enormne vsote za prevoz po teh že zdaj uničenih avtocestah, ki so kar naprej v obnovi, da o lokalnih cestah, ki so vse bolj podobne kolovozom sploh ne govorimo.  

Skratka ni pravično in pošteno oderuštvo, ki se dogaja ne samo na področju cestninjenja. Dejstvo je, da bi glede na že vloženo v izgradnjo in preplačano morali po avtocestah voziti domači ljudje brezplačno, tujci z vinjetami kot je to v Avstriji, tovorna vozila pa bi morala potovati po železnici, saj bi tako preprečevali uničevanje avtocest, ki so tudi poddimenzionirane za to količino vozil ter absolutno zastrašujoče onesnaževanje narave ob preobremenjenih avtocestah.

Hvala, ker delujete za boljšo Slovenijo!

 

 

 

 

 

 
OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali ste za to, da se ukine prisilno plačevanje RTV dajatve, ker RTV SLO dokazano ne deluje v skladu z zakoni in USTAVO RS
 
Trenutno je na strani
Prisotni 77 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Podpišite, če želite živeti v najkrajšem možnem času najkasneje pa v 10-ih letih v taki državi Sloveniji!
****************************
****************************

Sprenevedanje oblastnika in novinarke, odlika takih ljudi je, da kar jim ne ustreza preprosto ignorirajo

Kazenska prijava zoper osumljenega g. Mira Cerarja

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 25-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Začnite RAZMIŠLJATI in DELOVATI!

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Po petnajstih letih aktivnega delovanja se Gibanje OPS prvič predstavi na RTV SLO


Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Zaseben pogovor z gospodom tovarišem Borisom Štefanecom, kdo je v resnici, si boste iz te korespondence vtis ustvarili sami

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

NEZASLIŠANO: Eden od elementov podtalnega genocida nad slovenskim narodom je tudi dvojno obdavčevanje slovenskih delovnih migrantov v Avstrijo!

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

BRUTALNA TIRANIJA NAD DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE, KOT BI BILI KRIMINALCI

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Voz je boljševikom ušel po bregu!

Karakterne lastnosti BOLJŠEVIKOV

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Ustavimo mučenje gospe Milene Tanko!

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

IZJAVA ZA JAVNOST

1. dan gladovne stavke+DNEVNIK nadaljevanja

Ladislav Troha o svojem "incidentu" na RTV SLO, stavkovnih zahtevah in pričakovanih novih poizkusih diskreditacij režimskih medijskih trobil in udbovskih plačancev

Kratka kronologija

ZAHTEVAMO ODGOVORNOST OD LETA 1990 DO DANES - GLADOVNA STAVKA DO UVELJAVITVE ZAHTEV LADISLAVA TROHE

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

ZBOR SLOVENSKEGA NARODA ZA OSVOBODITEV RTV SLO

Združimo vse zdrave sile v Sloveniji in naše ljudi iz tujine v KOALICIJI KARANTANIJA

Bo Slovenija vstala od mrtvih?

slovenija na kriu1.bmp - 1.60 Mb

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

PETICIJA - REKLAMACIJA ZA ZAVRNITEV PLAČEVANJA VSILJENEGA RTV PRISPEVKA

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

Kaj storiti, da pridemo Slovenci iz te blodnje v temi, razlaga prvega in drugega koraka za uresničitev VIZIJE za Slovenijo do leta 2024

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Bo Ivan Janez Janša odšel v zapor?

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

Drugačne in boljše Slovenije ne moremo graditi brez vas

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

OPS srečanje v Mariboru

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

OBRAČAMO SE NA VAS, KER VEMO, DA BOSTE RAZUMELI IN BOSTE POMAGALI, ZAUPAMO VAM IN VAS SPOŠTUJEMO

Bili smo na srečanju OPS z odločnimi Ljudmi v Luciji pri Portorožu

O dobrodelnosti na slovenskem

DELAMO ZA SLOVENIJO, NAŠO ŠIRŠO DRUŽINO, KATERE ČLANI IN ČLANICE STE TUDI VI!

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

RESNICA NAS BO OSVOBODILA! PREDLOG DELOVANJA ODLOČNIH LJUDI ZA VNOVIČNO ZDRUŽITEV SLOVENSKEGA NARODA!

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Osvoboditev, Očiščenje, Preporod Slovenije!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

Ali ti veliki Čas je prešinil srce in razum, ali stoletni tvoj strah je izginil, prevzel te pogum?

Srečanje za dogovor KAJ STORITI

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

ZAKAJ MORA UPOKOJENI ŠVICARSKI PODJETNIK DR. ČANŽEK PRI SVOJIH 85 LETIH DEŽURATI NA INTERNETU IN BLATITI VSAKOGAR, KI JE TRN V PETI UDBO-KOMUNISTIČNI NOMENKLATURI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

OBVESTILO IN OPRAVIČILO!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 100 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

KOALICIJA KARANTANIJA OPERIRA Z LAŽNIMI PODATKI PRAVIJO NEKATERI, KI SE BOJIJO, DA BI SLOVENSKI NAROD SPREGLEDAL IN ZMAGAL!

LADISLAV TROHA POJASNI KAKO SE JE UGRABIL SAM

PRIHAJA ČAS ZA TRDNO, NEOMAJNO IN ODLOČNO ALTERNATIVO VSEM OBSTOJEČIM LEVO DESNO ANGAŽIRANIM STRANKAM, KI SO V 22 LETIH DELOVANJA SPRAVILE SLOVENIJO IN SLOVENSKI NAROD V GROZLJIV POLOŽAJ

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

POZIV ZA ORGANIZACIJO PREDSTAVITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA NASLEDNJE DESETLETNO OBDOBJE! 2013 - 2023

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Nov poizkus diskreditacije iz obupa, lakaji uničevalcev Slovenije pisarijo ostudne pamflete

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024

korak 1 - 27.paril.jpg - 50.40 Kb

KORAK ŠTEVILKA 1 ZA URESNIČITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 2014 - 2024


KORAK ŠTEVILKA 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024, KORAK ZA URESNIČITEV ŠT. 2 - DODATNA ARGUMENTACIJA IN OPIS


KORAK ŠTEVILKA 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE, ONEMOGOČANJE PRAVIH TATOV, VRAČANJE POKRADNEGA, ODPRAVA KRIVIC


KORAK ŠTEVILKA 4 - UVEDBA VSE BOLJ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - VLADAVINE LJUDSTVA


korak t. 5.jpg - 30.37 Kb

KORAK ŠTEVILKA 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

KORAK ŠTEVILKA 6 - PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST IN ČISTEJŠE OKOLJE

KORAK ŠTEVILKA 7 - DUHOVNI, ETIČNI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE

opslogo.jpg - 5.00 Kb

cirk1.jpg - 3.18 Kb

Z nakupom izjemno zanimive knjige za razumevanje sedanjosti, pomagate delovanju Gibanja OPS

Intervju Ladislava Trohe za internetni kanal "ZDAJ PA DOST!"

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

KOALICIJA KARANTANIJA ZA ZMAGO NA PARLAMENTARNIH VOLITVAH

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA udbofašistoidna prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Stare igralce je treba umakniti, nastaviti pa mlade-"nove obraze", a sistem bo šel naprej svojo pot kot do sedaj...?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Vlado RS nove revolucionarne tehnologije za izboljšanje kakovosti življenja ne zanimajo

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili


Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Radio LASER iz Slovenj gradca podira slovenski medijski zid

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?