Razumi kdor zmore, a to je le ena od posledic

Gibanje Osveščenih Prebivalcev Slovenije

Ruska ulica 2
1000     Ljubljana
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
spletna stran: www.gibanje-ops.com

Ministrstvo za promet
Gospod Patrick Vlačič
Langusova 4


1535 Ljubljana

Zadeva: LETNA VINJETA

Spoštovani gospod Vlačič, Minister za promet v Republiki Sloveniji!

Prosimo, če nam pojasnite, kako je možno, da na vseh prodajnih mestih prodajate letne vinjete za vožnjo po avtocestah po polni ceni, čeprav je njihova veljavnost samo do konca januarja 2011?!

Te dni je namreč hotel eden od naših članov, ki si je kupil drug avto, kupiti poleg vseh davščin, taks, cestnine, tablic, tehničnega pregleda, zavarovanja, tudi letno vinjeto, ki je samo drugo ime za cestnino po vaših avtocestah, ki so, čeprav končno zgrajene, ves čas v gradnji. Namesto da bi v te ceste vgradili resnično material, ki smo ga plačali davkoplačevalci, so gradili še vikende, hiše, vile in zasebna cestišča in še kaj drugega zraven.

To prakso poznamo in o njej že ptiči čivkajo po drevesih. Zato, ker je bil v te ceste vgrajen vprašljiv material in ga je bilo premalo, so ceste kar naprej v popravilu, med drugim pa so tudi močno poddimenzionirane in je zaradi samo dveh voznih pasov in velikega števila težkih tovornih vozil velikokrat možno peljati  s hitrostjo do največ 80 km/h. Še posebej so problematične ceste brez odstavnega pasu.

Kot rečeno, se je naš član ustavil na dveh prodajnih mestih in na obeh so mu svetovali, naj ne kupi letne vinjete, ker velja le do 31. januarja 2011. Ker se nova letna vinjeta lahko kupi od 1. decembra in bo najbrž veljala ponovno  do 31. januarja 2012, to pomeni, da je cena za 14 mesecev oz. 427 dni uporabe 95 evrov. Tako dobimo ceno za dan, ki znese 0,2224824 evra.

Logično bi bilo, ko bi letno vinjeto, ki velja zgolj do 31. 1. 2011 in bi jo kupili na primer danes, dobili za ceno 91 dni, kolikor je še ostalo dni veljavnosti x 0,2224824 = 20,24 evra.  Sprašujem se, kaj so mislili ljudje, ki so kupili letno vinjeto po na primer treh, petih, šestih mesecih po njenem izidu in so jo plačali enako kot tisti, ki jo je uporabljal od samega začetka? Se temu reče neenakost veljavnosti letne vinjete, ki jo kadarkoli v letu kupimo po isti ceni?

Možno bi bilo tudi, da bi imela možnost preščipniti datum, ko bi jo kupili, in potem bi se vedelo, da je neveljavna, ko preteče od nakupa 14 mesecev. In še tretja možnost je, da bi bil račun in datum na njem podlaga  za veljavnost letne vinjete. Vse od naštetega bi bilo boljše kot to, kar ste naredili, saj ste s tem povzročili tudi to, da letne vinjete po preteku nekaj mesecev od izida nihče več ne kupi.  Morajo pa kupovati druge, ki so dražje. Ste morda pri načrtovanju na to računali? Revno je potem to vaše načrtovanje.

Res težko razumemo, da ste lahko tako zelo slabo načrtovali ta projekt, a se po drugi strani ne čudimo, saj je vendar povsem jasno, da je takih in drugačnih anomalij v vseh resorjih naše države vse polno, kajti negativna kadrovska selekcija, ki se pri nas vleče že od leta 1942, ne more prinesti kaj drugega kot nestrokovnost, neprofesionalnost, malomarnost ter ogromno težav za davkoplačevalce in ostale uporabnike storitev države.

Zaradi takih anomalij v sistemu in oškodovanja davkoplačevalcev v normalnih državah odstopajo ministri in padajo vlade. Pri nas je kaj takega nemogoče pričakovati, toda res se je treba vprašati ali smo dolžni tukaj živeči ljudje vso to lumparijo in nesposobnost tolerirati in plačevati? Naše prepričanje je, da je bilo tega v teh 20-ih letih, odkar imamo svojo državo, preveč in že nekaj časa vse to odteka čez rob.

Prosimo, da nemudoma odgovorite, kaj boste ukrenili, da se neha s takšno sramoto (saj letno vinjeto kupujejo tudi tujci) in kako boste povrnili škodo vsem tistim, ki so kupili letno vinjeto že po nekaj dneh, tednih ali mesecih po prvem dnevu od izida in je njena 14 mesečna veljavnost še opravičevala njeno polno ceno.

Vsekakor pa je kljub vašemu naprezanju, ko se boste trudili  opravičevati to malomarnost vaših sodelavcev, potrebno naznaniti javnosti, da prevzemate odgovornost in najavljate svoj nepreklicni odstop.

Drugo naše trdno prepričanje pa je, da smo avtocestni križ vsaj trikratno preplačali in bi morala družba SCT in ostali, ki so se pasli na davkoplačevalskem denarju, te ceste vzdrževati na lastne stroške najmanj naslednjih 30 let in davkoplačevalci ne bi smeli plačevati nobenih dodatnih cestnin zanje, saj bodo še otroci naših otrok plačevali kredite, ki ste jih do sedaj vehementno najemali na naš račun in jih z malverzacijami in gledanjem vstran pomagali zbasati v zasebne žepe.

Hvala za takojšen odgovor in lepo pozdravljeni!

 
Gibanje OPS,

Ladislav Troha, predsednik                         
 

V Ljubljani, 2. 11. 2010

 

ODGOVOR MINISTRSTVA dne, 9.11.2010:

 

Spoštovani,

pri vinjetnem sistemu plačevanja cestnine gre za plačilo cestnine glede na določen čas uporabe cestninske ceste oz. pavšalno plačilo in ne za plačilo glede na prevoženo razdaljo, kar bi bilo edino pravično. Namreč, vsakršno pavšalno plačilo je nepravično za uporabnike, saj je takšen sistem ugoden za pogoste uporabnike cestninskega omrežja, medtem ko je za občasne uporabnike nepravičen.

Takšen sistem je bil uveden poleti leta 2008 kot prehodni sistem do uvedbe elektronskega cestninjenja v prostem prometnem toku, šele ta pa bo resnično pravičen sistem.

Zaradi uvedbe vinjetnega sistema cestninjenja je bil s strani Evropske komisije zoper Slovenijo sprožen tudi postopek, ker je bil sistem, ki je sprva poznal le letne in polletne vinjete, diskriminatoren do občasnih uporabnikov. Vlada je zato na pobudo ministra Vlačiča takoj po nastopu mandata, decembra 2008, imenovala medresorsko delovno skupino za pripravo predloga za financiranje avtocestnih in cestnih programov ter cestninjenje, katere glavna naloga je bila pripraviti predlog za financiranje avtocestnih in cestnih programov in ponovno ovrednotiti sistem cestninjenja v Republiki Sloveniji. Delovna skupina je pripravila poročilo, na podlagi katerega se je Republika Slovenija odločila za spremembo sistema in s prvim julijem 2009 uvedla poleg letnih še mesečne in tedenske vinjete, ter ukinila polletne. Evropska komisija je nov sistem sprejela kot zadovoljivo rešitev, ki pa je še vedno le prehodne narave do uvedbe cestninjenja v prostem prometnem toku. Naše aktivnosti so namreč na področju cestninjenja usmerjene v uvedbo elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku, ki bo skladno z vladnim akcijskim načrtom za tovorna vozila na voljo do konca leta 2012, kar je skladno tudi s t.i. Eurovignette direktivo, medtem, ko bo za osebna vozila dopuščeno, da se sistem uvede do konca leta 2014. Ta sistem bo temeljil na načelu "uporabnik plača",  torej bo vsak uporabnik plačal cestnino glede na dejansko prevoženo razdaljo po cestninskem omrežju.

Naj pa še pojasnimo, da imajo vse države, ki so uvedle vinjete kot sistem cestninjenja, za letne vinjete koledarsko leto veljavnosti. To je potrebno zaradi kontrole. Imajo pa uporabniki zato na voljo kratkotrajne vinjete za mesec ali teden dni, pri čemer je veljavnost vezana na dan nakupa.

Na koncu naj dodamo, da razumemo vaše nezadovoljstvo, saj plačevanje po pavšalu ni in ne more biti pravično; kot je večkrat v prispodobi poudaril tudi minister, si ne predstavljamo, da bi elektriko ali uporabo mobilnega telefona plačevali po pavšalu. Zato pa se zavezujemo, da bomo še naprej intenzivno delali na projektu uvedbe elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku, da čim prej odpravimo anomalije sedanjega vinjetnega sistema cestninjenja.

S spoštovanjem,


Liza Poljak
Ministrstvo za promet
odnosi z javnostmi
Langusova 4
1535 Ljubljana
tel.: 01/478-8414
faks: 01/478-8139
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

KOMENTAR OPS:

Najbrž niso dobro razumeli, kaj smo hoteli povedati. To je, da ni normalno kupiti letno vinjeto naprimer julija in ta potem velja samo do konca januarja naslednjega leta. Morala bi veljati do julija naslednjega leta do dne, na katerem bi imela nalepka označen datum. Kako imajo to urejeno drugje, niti ni bistveno, bistveno je, da imamo doma rešitve, ki so pametno oz. vsaj logično urejene.

Pojasnilo, kako imamo pač na voljo kratkotrajne vinjete je ob spozabi, da je cena mesečne vinjete 30 eur res odlična rešitev, ko stane letna 95 eur kar na letni ravni, če bi kupovali mesečno to znese 360 eur. Tedenske pa je cena 15 eur in najbolje bi bilo, ko bi namesto letne kupovali kar tedenske vinjete. Vsekakor pa ostaja problem, da letna vinjeta kupljena po datumu izida ne more stati več 95 evrov, kajti kupci, ki jo kupijo kasneje kot začne veljati so diskriminirani glede na kupce, ki so jo kupili pred ali pa na dan veljavnosti. To se menda da razumeti, če je človek vsaj napol funkcionalno pismen.  

Sistem elektronskega cestninjenja bo tudi ustavno sporen, saj bo imela država oz. njeni varuhi pod kontrolo vsakega, ki bo imel v avtomobilu napravo za sledenje. Še en nadzor, ki je nedopusten. Kakor bomo dopustili nadzor nad avtomobili, bo naslednji korak vgradnja čipov v telesa ljudi, da bomo vsi pod nazorom v smislu, kje in kdaj se gibamo.

Zelo težko beremo dopise o pravičnosti, ki jo imajo nameščenci nomenklature veš čas polna usta. Pravično bi bilo, da bi se državljani vozili po cestah brez dodatnih stroškov, saj smo vse že nekajkrat preplačali, ko je med gradbenimi deli denar odtekal po stranskih kanalih v hiše, vile in privatne žepe premetenih privilegirancev. Zato nikar o pravičnosti!

Pojasniti smo tudi želeli in dobiti odgovor o razbojniškem ravnanju z našim denarjem pri gradnji cest, ko je vsem jasno, da bi se lahko tako kot naprimer v Nemčiji po vseh avtocestah vozili na račun vloženega denarja pri gradnji, saj smo vsi financirali izgradnjo avtocest. Povsem nekaj drugega bi bilo, ko bi te avtoceste zgradili z zasebnim kapitalom in potem pobirali cestnine tako kot je to urejeno v nekaterih drugih državah.

Po poznani razbojniški praksi se nam zna že kmalu zgoditi privatizacija še DARS-a, po možnosti z novimi tajkunskimi krediti ali pa slamnatimi kupci iz tujine, ki bodo tako skušali oprati nakraden slovenski denar in bomo potem preko elektronskega cestninjenja plačevali enormne vsote za prevoz po teh že zdaj uničenih avtocestah, ki so kar naprej v obnovi, da o lokalnih cestah, ki so vse bolj podobne kolovozom sploh ne govorimo.  

Skratka ni pravično in pošteno oderuštvo, ki se dogaja ne samo na področju cestninjenja. Dejstvo je, da bi glede na že vloženo v izgradnjo in preplačano morali po avtocestah voziti domači ljudje brezplačno, tujci z vinjetami kot je to v Avstriji, tovorna vozila pa bi morala potovati po železnici, saj bi tako preprečevali uničevanje avtocest, ki so tudi poddimenzionirane za to količino vozil ter absolutno zastrašujoče onesnaževanje narave ob preobremenjenih avtocestah.

Hvala, ker delujete za boljšo Slovenijo!

 

 

 

 

 

 
OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali razumete, da je corona plan-demija največji zločin zoper človeštvo
 
Trenutno je na strani
Prisotni 254 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?