Vseslovenska akcija zavračanja plačila položnic za osnovne dobrine zaradi vse večje revščine slovenskega naroda! Sodelujemo vsi, ki imamo manj kot 597,00 EUR neto osebnega dohodka, kar pomeni prag socialne izključenosti.

Zgornji dopis je v narejen obliki fotografije, ki jo kopirate in jo prenesete v wordov dokument, da potem dokument natisnete. Če kot oseba ne prejemate 597,00 EUR, ste socialno izključeni. To pa pomeni, da vam država - Vlada RS krši 2. člen Ustave RS, ki v omenjenem členu vsakemu državljanu jamči človeka vredno življenje, ki se v Sloveniji neha, ko nimate nad 597,00 EUR neto osebnega dohodka na mesec in za to niste odgovorni sami. Tudi samostojni podjetniki, ali podjetniki, ki si plačujete prispevke, ne ustvarjate pa dohodkov, da bi si izplačali vsaj minimalne plače v teh razmerah, za to niste krivi sami, saj je stanje v državi takšno, da večina ljudi nima denarja, da bi kupovali vaše izdelke ali uporabljali vaše storitve.

NE KRIVITE SEBE, NE DELAJTE SAMOMOROV, ČE NE MORETE PLAČATI, KER NISTE KRIVI SAMI, POLOŽNICE ZA PLAČILO OSNOVNIH DOBRIN VRNITE TISTIM, KI VAM JIH POŠILJAJO. OBLASTNIKE IN PRIVILEGIRANCE TER UNIČEVALCE NAŠEGA NARODA PA VPRAŠAJTE, ČE ZAMENJAMO POLOŽAJE IN KAJ BI ONI NAREDILI V VAŠI SITUACIJI.

NAREDIMO TO MNOŽIČNO, DA KOLAPSIRA SISTEM, KER ZARADI MNOŽIČNOSTI NE BODO MOGLI IZVRŠITI RUBEŽEV!

NE ODLAŠAJTE, NAREDITE TO TAKOJ!

VSAK SAM JE MOČAN, SKUPAJ SMO NEPREMAGLJIVI!

Po posvetovanju s pravniki tudi pravno ta ukrep vsakega, ki je socialno izključen, zdrži in bomo za pritožbo na morebitno zagroženo izvržbo pripravili univerzalni odgovor. Namreč, če bodo podjetja dala zahtevo za izvršbo na sodišče, bomo na zahtevo ugovarjali in bo prišlo do pravd v katerih bodo izgubili zaradi KRŠENJA USTAVNE KATEGORIJE, ki po 2. členu zagotavlja socialno vključenost, ta pa se začenja, ko ima posameznik 597,00 EUR in več dohodka.

Dajmo, da bo množično in se bodo sodišča zgubila v množici potrebnih pravd, kar bo fizično nemogoče speljati. Brez strahu in zadrege. Izpolnite obrazec, priložite neplačane položnice in pošljite po vrsti vsem, ki naj bi jim plačali osnovne dobrine. (stanarine, najemnine, elektrika, voda, komunala, plin/nafta za ogrevanje, stroški za šolanje osnovnošolcev, RTV prispevek)

Ekipa OPS

p.s.

Preberite odgovore veljakov, ko smo jih vprašali, kdo je kriv za našo vse večjo revščino, da boste prepričani, da to niste krivi vi, ki ste socialno izključeni.

Odgovor dekanje Fakultete za socialno delo na vprašanje, kdo je odgovoren za vse več revščine v Sloveniji

Amnesty international za revščino v Sloveniji okrivila državo, to je oblast!

Koga naj toži 290.000 naših ljudi, ki životarijo pod pragom revščine?

Politiki s povzročanjem revščine kršite temeljne človekove pravice in žalite človeško dostojanstvo! Odgovor ustavnega sodnika dr. Ernesta Petriča