Gibanje OPS

Kdo je kriv za revščino 300 tisoč ljudi v Sloveniji, koga tožiti in kam vložiti tožbe za kršenje temeljnih človekovih pravic? Odgovor ustavnega sodnika, gospoda Ernesta Petriča in PIC SLO

SPOŠTOVANI! NUJNO VPRAŠANJE, KI GA NASLAVLJAMO IN NANJ IŠČEMO ODGOVOR, SE GLASI:

KDO JE V REPUBLIKI SLOVENIJI KRŠITELJ ČLOVEKOVIH TEMELJNIH PRAVIC V PRIMERU REVŠČINE, ki je nedvomno kršenje človekovih temeljnih pravic, diskriminacija, vzrok za socialno izključenost in hud poseg v človekovo dostojanstvo?  Ali je kršitelj  država, politika, politiki z imenom in priimkom,...kdo drug? Nekdo zagotovo mora biti odgovoren! Ali vi veste? Koga žrtve v tožbi navedemo kot kršitelja zoper kršenje naših / človekovih temeljnih pravic? Hvala za čimprejšnji odgovor, ker žrtve niti trenutka več ne vzdržimo te ponižujoče revščine, ki ubija!
Dragica Marešić, upok. dipl. socialna delavka, članica AI, članica OPS: OSVEŠČENI PREBIVALCI SLOVENIJE

ODGOVOR USTAVNEGA SODNIKA, gospoda Ernesta Petriča:

"Spoštovana,

Vsekakor je država (prvenstveno vlada in parlament) prva odgovorna za socialni položaj v državi, saj je v njunih rokah sociala, pa tudi gospodarska politika. Splošno rečeno pa gre za to, da se v naši državi slabo gospodari (zlasti z državnim premoženjem), da pravna država ne deluje dobro in gre za vrsto zlorab. Zato je "kolač", ki naj bi se delil, majhen, pa še pri tem je mnogo zlorab, "država" je predraga in premalo učinkovita, tudi pri socialni politiki. Predvsem pa bi bilo treba ljudem omogočiti, da z delom zagotavljajo svoj socialni položaj. Zmaga nad revščino je bogata družba in učinkovita, poštena država.

S spoštovanjem za vaše delo in prizadevanja zoper revščino,"ODGOVOR  PIC

"Spoštovani,
formalno gledano, torej v postopkih glede tega, je tožena stranka država saj mednarodni dokumenti in druge zaveze nalagajo odgovornost za preprečevanje kršitev človekovih pravic na države."

To je odgovor, ki sem ga prejela od naše pravnice.
Lepo vas pozdravljam,


Ana Repič, univ.dipl.soc.
vodja pisarne/office manager
Pravno - informacijski center nevladnih organizacij - PIC
Legal - Informational Center for NGO's
Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenia

*******************************************************************************

Ugotavljamo, kdo je kriv, zdaj pa potrebujemo še, kam vložiti tožbe za ustavitev prenehanja kršitev temeljnih človekovih pravic, kar revščina je. Je možno vložiti tožbe direktno na Ustavno sodišče? No, ta vprašanja bodo dobili odgovorni, kot tudi, ali kot toženo stranko navesti Republiko Slovenijo ali pa posamične odgovorne osebe na položajih kot so predsedniki Vlad, države, parlamenta in drugi?

Dogovarjamo se z dvema pravnikoma, ki sta izrazila pripravljenost za sodelovanje in verjamemo, da bo rezultat nekakšna univerzalna tožba, v katero bodo ljudje vnesli svoje osebne podatke in zahtevke v smislu premoženjske in nepremoženjske škode.

Če imate kakšne izkušnje, pobude ali ideje, se oglasite na naš e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali pa se oglasite na telefon 031 274 419.

Ekipa OPS

 

 

 

Zadnjič posodobljeno (Petek, 05 Februar 2016 16:43)

 

Izjava za javnost št. 2 v zvezi z dogajanjem za vnovični zagon Peka

PETICIJA ZA VNOVIČNI ZAGON PEKA


Dne 04.02.2016 smo se predstavniki Gibanja OPS udeležili sestanka pri županu Občine Tržič, gospodu Borutu Sajovicu. Prisoten je bil tudi podžupan, g. Dušan Bodlaj, ki bo v nadaljevanju naš sogovornik v zvezi z vsem, kar bo aktualnega v zvezi z Pekom.

Predstavili smo namen Gibanja OPS in razloge, da smo se vključili s peticijo za vnovični zagon Peka, ki je eden in izključno ta, da nam ni vseeno, želimo, da se ohrani tradicija slovenske čevljarske industrije, da ne gre v pozabo, kar so ustvarile generacije. Z našo pobudo želimo zbrati vse znanje, ki obstaja v Peku, vse izkušnje tako v Peku kot izven, in na ruševinah Peka zgraditi novo uspešno zgodbo Peka. Skratka, uporabiti ves uporaben obstoječ material Peka, ki je ostal na pogorišču Peka, dodati dobre predloge novih akterjev, dodati znanje in izkušnje ljudi, ki imajo kaj pokazati v zvezi s čevljarstvom  in drugih, ki imajo tehnologije, ki jih je možno vgraditi v novo Pekovo zgodbo, da bi Peko postal napredno, tehnološko dovršeno, sodobno in predvsem racionalno družbeno koristno podjetje, v katerem bodo delali visoko motivirani in zadovoljni delavci.

Župan g. Sajovic je izrazil podporo ideji, opozoril je, da bo treba delati hitro, da se ljudje, ki so zdaj ostali brez zaposlitve, ne razbežijo, gre tudi za hčerinsko podjetje, ki deluje pozitivno in je treba ravnati tako, da se ohrani vse, kar je dobrega in še lahko nemoteno deluje. V namen konkretne podpre je Občina Tržič zmožna po obljubi župana g. Sajovica pomagati  v okviru zakonskih možnosti, saj so omejitve tudi s strani zakonodaje Evropske skupnosti, ki ne dovoljuje prekomerne pomoči podjetjem v težavah s strani države in lokalnih skupnosti.

Konkretno pomoč  je obljubil, kar se tiče oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, možnost zmanjšanja plačila komunalnega prispevka pri novih gradnjah objektov in delnega subvencioniranja pri nakupu novih tehnologij in strojev.

Opozoril pa je, da je se je treba zdaj v prvi vrsti obrniti na stečajno upraviteljico gospo Tadejo Tamše, ki bo razložila vsa dejstva, kar se tiče upniško dolžniških razmerji in vsega kar se tiče premoženja družbe Peko in seveda načrtov za izpeljavo stečaja. Ona ima pač zdaj po mnenju župana v rokah škarje in platno.

Povedali smo, da smo jo prosili z dopisom, da bi se kljub veliko dela udeležila vsaj uvodnega dela sestanka, da bi podala informacijo o trenutnem stanju in načrtih poteka stečaja, a se na to pobudo žal ni odzvala. Še prej pa nam je sporočila, da kakšnih 14 dni ne bo imela časa za pogovor z nami.

Pogovor pri županu Tržiča gospodu Sajovicu je bil po eni uri zaključen v pozitivnem vzdušju in namerami, da bo Občina Tržič sodelovala po svojih najboljših močeh in v okviru zakonskih možnosti. Nekako je bilo čutiti, da je tudi župan naklonjen ustanovitvi zadruge, a je to ena od možnosti. 

V nadaljevanju smo zbirali informacije od zaposlenih v Peku, ker si želimo ustvariti celotno sliko. Iz povedanega je razbrati, da je Peko kar nekaj let delal čevlje z izgubo, ključni razlog za to pa so bili:

1. Premajhna razlika v ceni glede na stroške;

2. Previsoki režijski stroški;

3. Prenizki dosežki prodaje;

4. Slaba pretočnost informacij od zgoraj navzdol in obratno in predvsem o tem, da nihče v vodstvu ni slišal nikogar, ki je želel dobro, kaj sporoča trg, kaj išče itd.

5. Namerno slabo in celo škodljivo delovanje določenih vodstvenih delavcev, ki za svoje napačne ali škodljive odločitve v škodo Peka niso nikoli prevzeli nobene odgovornosti. Enako velja za nadzorne svete podjetja Peko.

6. Prepogoste menjave uprav in nadzornih svetov, ki so bili kadrovani mimo podlag stroke, morale in etike ter programov, ki bi bili v korist družbe;

7.  Nekompetentni ljudje na določenih položajih, ki so mesta zasedali zaradi vez in poznanstev in ne zaradi svoje strokovne usposobljenosti.


Pozanimali smo se o vodilnih ljudeh, ki so hoteli Peku dobro, pa niso mogli svojih načrtov uresničiti zaradi drugačnih interesov drugih, ki so imeli v podjetju moč in vpliv. V naslednjih dneh bomo poskušali tudi z njimi opraviti razgovore in jih povabiti k sodelovanju, da podajo svoje rešitve, ki jih bomo poskušali vtkati v novo vizijo in strategijo Peka.

V nadaljevanju smo se oglasili pri podjetniku, ki je bil iz Peka odstranjen kot nesposoben. Ustvaril je svoje podjetje, ki ga uspešno vodi in ne skriva zadovoljstva, ker mu je uspelo. Pripravljen je pomagati (ker mu ni vseeno), da bi Peko dobil nov zagon in bi morda on in drugi na dolgi rok lahko preko morda zadružništva zasledovali tudi svoj legitimen interes. Saj se zaveda, če se ustvarja skupno dobro, je posledično tudi za vse deležnike to lahko korist. Z gospodom smo si izmenjali kontakte in smo sklenili zavezništvo pri iskanju najboljših rešitev za Peko.

Da bi dobili povsem neposredne informacije, smo se v nadaljevanju oglasili v trgovini Peka, ki je v pritličju poslovne stavbe. Naleteli smo na (kljub tragediji) dve zelo prijazni prodajalki, ki sta nam povedali, da se čevelj proda, ko je na nogi. Sicer oči določijo, kateri bo preizkušen, in če se stranka že takoj počuti dobro v njem, je prodaja že skoraj zagotovljena.

Obe gospe sta zelo izkušeni, skrušeno pa sta priznali, da njune sugestije in pripombe ter informacije, kaj iščejo ljudje in kateri modeli ne gredo, ni nihče slišal nihče najmanj zadnjih 15 do 20 let. Na primer tudi to ne, da je Tržič v bližini gora, kjer se dnevno ustavi kar nekaj ljudi, ki bi si kupili gorske čevlje, da bi se preobuli in šli v hribe. Obe sta se spraševali, kako to, da že nekaj let ni bilo v nobenem mediju nobene reklame za kvalitetne čevlje Peka, ki bi jih lahko predstavili tako, da bi se ljudje zavedali pomembnosti nakupa kvalitetne obutve iz naravnih materialov, saj imamo ljudje vendar samo ene svoje noge v življenju, ki jih lahko s poceni in nekvalitetno obutvijo, izdelano celo iz strupenih cenenih materialov, celo hudo poškodujemo ali celo zaradi nje zbolimo.

Prijazne gospe so nas napotile v tržiški muzej, kjer smo naleteli na zelo prijazno osebje, za kratko razlago in pridobitev nekaterih posnetkov pa se jim še posebej zahvaljujemo. Ko smo razložili, kaj je naša namera, je bilo čutiti navdušenje in srčnost ter pripravljenost za pomoč, saj bi bilo dokončno uničenje Peka kot bi sami sebi porezali korenine. Čevljarska tradicija je dolga in bogata, smrten greh bi jo bilo prekiniti, so bile njihove besede.

Naše mnenje je, da bi morali v družbi Peko opraviti celovite revizije v smislu ugotavljanja odgovornosti za nastalo situacijo. V preteklosti se je dogajalo marsikaj, kar kaže na to, da so bila storjena tudi kazniva dejanja. Če bi pregledali samo vse fakture, ki jih je Peko plačal raznoraznim subjektom, bi prišli do odgovora, zakaj je družba Peko imela prekomerne stroške. Revizija določenih poslovnih dogodkov pa bi razkrila, kakšne odločitve so sprejemali odgovorni v korist ali pa v škodo Peka.

Seveda pa to ta hip ne bi rešilo Peka, zato je naša usmeritev, da pripravimo, ko pridobimo vse potrebne podatke, tudi s strani stečajne upraviteljice, vse podlage za novo organizacijsko obliko, novo vizijo in povsem konkretne plane za oživitev proizvodnje ter celovit in kakovosten razvoj Peka. Za zdaj kažejo predlogi večine ljudi na to, da bi se bilo smotrno organizirati v zadrugo.

Tudi s tega mesta pozivamo vse, ki to berete, da se vključite v ekipo za pripravo temeljnih dokumentov, ki bodo podlaga za nadaljnje delo za vnovični zagon in razvoj tega slovenskega legendarnega podjetja.

Pišite na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali pa pokličite na telefon: O31 274 419
031 274 41
Prosimo vas tudi, da širite in spodbujate k podpisu peticije, saj s tem obveščamo in spodbujamo večji krog ljudi k sodelovanju, hkrati pa bo krog ljudi večji, ko bomo povabili vse za včlanitev v zadrugo, če se bomo za to obliko organizacije dokončno odločili.

Veseli nas, da je toliko srčnosti v zvezi s Pekom. S komer koli smo govorili v Tržiču mu ni vseeno. Prisrčna gospa je dejala, brez Peka ni Tržiča oz ni takega Tržiča, kot je Tržič s Pekom. Tole pa so letaki, ki jih je izdelal sin ene izmed prodajalk Peka, da jih delijo strankam, ki se oglasijo v industrijski projdalani Peka. Kliknite in podpišete peticijo. Hvala!

Ekipa OPS

p.s.

Je pa zanimivo, da tako plemenito delo vseh, ki se trudimo za to, da Peko ne bi izginil tudi iz podzavesti ljudi, ne zanima nobenega medija. Klicala je pred dnevi gospa Aljana Jocif iz nacionalnega radia 1 in je z navdušenjem pozdravila pobudo, obljubila je, da bo pripravila prispevek o tej ljudski iniciativi, a pri tem je tudi ostalo. Res bi bila pomembna pozitivna medijska podpora, da bi se vključilo še več pozitivnih ljudi in bi s skupnimi močmi zmogli narediti družbeno koristno delo. Morda napišete kakšnemu mediju, kaj počnemo, in morda koga spodbudite k obveščanju javnosti.


AKCIJSKI NAČRT ZA NOV ZAGON PEKA!

1. Analiza zatečenega stanja (sestanki z vsemi pomembnimi deležniki,  ki so do sedaj delali v Peku ali so imeli poslovne odnose s Pekom in so  trenutno  v odnosu s Pekom). Poročilo 10.02.2016.

2. Zbiranje ljudi doma in v tujini s potrebnimi znanji in izkušnjami, ki želijo kakorkoli pomagati k ohranitvi Peka in prispevati znanje in čas, da se  pride do prave poslovne strategije za sanacijo z novim zagonom in razvojem Peka.  Poročilo in sklic akcijske konference 20.02.2016.

3. Priprava novega poslovnega načrta VIZIJE in STRATEGIJE Peka s konkretnimi koraki in opredeljenimi kontrolnimi točkami za uresničitev s kratkoročnimi, srednjeročnimi in dolgoročnimi plani, opredeljenimi nosilci in odgovornimi za izvedbo načrta.  Predviden rok: 29.02.2016.

4. Opredelitev, kakšna bo lastniška struktura Peka in sama oblika družbe (D.D. ali družbeniška zveza-zadruga) - 29.02.2016

5. Javna razgrnitev VIZIJE, STRATEGIJE in PLANOV osrednjih nosilcev projekta novi PEKO in povabilo ljudstvu za nakup atraktivne in kakovostne obutve v prednaročilu po prospektu za pridobitev sredstev za odkup Peka, zagonskih sredstev in možnost vložka za solastništvo - 9. marec 2015.

PREDVIDEN VNOVIČNI ZAGON PROIZVODNJE, 3.MAJ 2016

Zadnjič posodobljeno (Sobota, 06 Februar 2016 10:00)

 

IZJAVA ZA JAVNOST št. 1 V ZVEZI Z NAŠIM DELOVANJEM ZA PEKO

PETICIJA ZA VNOVIČNI ZAGON PEKA

Klik na fotografijo vstop na peticijo


Nekaj novic v zvezi z našim delom za vnovični zagon našega legendarnega podjetja Peko.

Pridružili so se nam v pomoč in sodelovanje ljudje z različnimi znanji in spodobnostmi, ki hočejo pomagati, da Peko ne gre v pozabo, ampak se na ruševinah zažene novo uspešno zgodbo.

Nekateri vodijo svoja podjetja, nekateri so jih, pa so bili preveč moteči za nekatero privilegirano konkurenco, navezali smo stike z ljudmi, ki so srčno vpeti v čevljarsko industrijo. Nekdanjimi delavci, tudi vodilnimi iz Peka, pravniki, računovodji in oblikovalci. Ideje padajo, zbira se pozitivna kritična masa.

Pozitivno se je na našo pobudo odzval župan Občine Tržič g. Borut Sajovic, sestanek imamo že v jutri v četrtek, 4. februarja 2016.

Pozitivno s pripisom, da pozdravlja pobudo, se je odzvala gospa magistra Tamše, ki je stečajna upraviteljica, upamo, da bo prisotna na tem pomembnem uvodnem sestanku. Kljub temu, da nam je napisala, da bi se lahko srečali čez cca 14 dni, smo jo prosili, da si vzame 15 minut časa in v četrtek poda uvodno analizo stanja in načrte, ki jih kot stečajna upraviteljica ima.

Prosili smo tudi za vpogled v obstoječo dokumentacijo v zvezi s stečajem Peka, da jo pregledajo sodelujoči pravni strokovnjaki.

Danes se bo oblikovala dokončna ekipa za sestanek, že danes pa zbiramo vsa vprašanja in pobude, ki jih lahko podate tudi vsi vi, da bo sestanek z županom in morebiti tudi z gospo stečajno ploden in bo dal najboljše odgovore in usmeritve, kako naprej. Pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali pokličite na telefon OO38631274419.

Sodelujmo za Peko. Tako, da delimo peticijo, da se pridružijo še drugi, saj je med njimi zagotovo še kdo, ki lahko primakne svojo opeko k novi gradnji Peka. Ko združimo vse moči in naredi vsak, kar mu srce veleva, se ne more zgoditi drugega kot ZMAGA PEKA, DELAVCEV, TRŽIČA IN SLOVENIJE.

Kdor lahko, naj pomaga, kdor noče, pa naj svoj gnev in neumesne pripombe prihrani za tam, kjer so prisotni tisti, ki ne gradijo, ampak skušajo rušiti vsako pametno idejo in pobudo.

Delujmo, delujmo in ukrepajmo. Ne odlašajmo, delimo in spodbujajmo takoj, ker bo to za naprej zelo pomembno.

Predlagajte sogovornike, dajte kakšno idejo, sugestijo, predlog.

Kmalu vas bomo tukaj vprašali, ali bi nosili novi model pekovega čevlja, ki ga nosi ena izmed zelo popularnih svetovnih medijskih zvezd.

KER DELAMO S SRCEM, NAS ZANIMA SAMO, KDO HOČE DOBRO, VSE SE PREPOZNA SAMO PO NJIHOVIH DEJANJIH ZA SKUPNO DOBRO!

Pošljite to peticijo na čim več naslovov, lahko pa všečkate in delite na naši facebook strani.

TUKAJ

Ekipa OPS

Zadnjič posodobljeno (Četrtek, 04 Februar 2016 22:22)

 
OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali privoščite uspeh uspešnemu podjetniku g. Ivu Boscarolu, ki izdeluje v svojem podjetju PIPISTREL letala in ali ste proti vsakršni lopovščini?
 
Trenutno je na strani
Prisotni 71 gostov .
AKTUALNO

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Podpišite, če želite živeti v najkrajšem možnem času najkasneje pa v 10-ih letih v taki državi Sloveniji!
****************************
****************************

KNJIGA, KI BO SLOVENCEM VREMENA RAZJASNILA! Sodelujte pri njenem nastanku!

Sprenevedanje oblastnika in novinarke, odlika takih ljudi je, da kar jim ne ustreza preprosto ignorirajo

ZASUJMO OBLASTNIKE Z VPRAŠANJI - POBUDA ZA MNOŽIČNO AKCIJO LJUDSTVA!

Človeški pohlep ne pozna meja, če nimate dobrih želodcev ne glejte raje!

Nagovor "MATERE NARAVE" za 2016


Slovenci smo obstali, ker smo Knjige pisali in jih brali!

Kazenska prijava zoper osumljenega g. Mira Cerarja

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 25-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Poročilo s 1. konference Gibanja OPS - PRIHODNOST SLOVENIJE in SLOVENSKEGA NARODA

Osveščeni Prebivalci Sveta za SVET BREZ OROŽJA - Poziv vsem političnim in verskim voditeljem!

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Začnite RAZMIŠLJATI in DELOVATI!

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Po petnajstih letih aktivnega delovanja se Gibanje OPS prvič predstavi na RTV SLO


Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

Skupinsko iskanje pravice na Ministrstvu za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti - DRUGI POSKUS!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Zaseben pogovor z gospodom tovarišem Borisom Štefanecom, kdo je v resnici, si boste iz te korespondence vtis ustvarili sami

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

NEZASLIŠANO: Eden od elementov podtalnega genocida nad slovenskim narodom je tudi dvojno obdavčevanje slovenskih delovnih migrantov v Avstrijo!

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Skupinsko iskanje pravice na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti - VSAK SAM JE MOČAN, SKUPAJ SMO NEPREMAGLJIVI!

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

BRUTALNA TIRANIJA NAD DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE, KOT BI BILI KRIMINALCI

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA - MAFIJI, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

Od RTV Slovenija bomo zahtevali najmanj 600 evrov povrnitve že plačanega RTV prispevka + obresti + odškodnino!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Voz je boljševikom ušel po bregu!

Karakterne lastnosti BOLJŠEVIKOV

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Vse poteka v skladu z VIZIJO za Slovenijo do leta 2024!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Ustavimo mučenje gospe Milene Tanko!

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

IZJAVA ZA JAVNOST

1. dan gladovne stavke+DNEVNIK nadaljevanja

Ladislav Troha o svojem "incidentu" na RTV SLO, stavkovnih zahtevah in pričakovanih novih poizkusih diskreditacij režimskih medijskih trobil in udbovskih plačancev

Kratka kronologijaZAHTEVAMO ODGOVORNOST OD LETA 1990 DO DANES - GLADOVNA STAVKA DO UVELJAVITVE ZAHTEV LADISLAVA TROHE

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

ZBOR SLOVENSKEGA NARODA ZA OSVOBODITEV RTV SLO

Združimo vse zdrave sile v Sloveniji in naše ljudi iz tujine v KOALICIJI KARANTANIJA

Bo Slovenija vstala od mrtvih?

slovenija na kriu1.bmp - 1.60 Mb

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

PETICIJA - REKLAMACIJA ZA ZAVRNITEV PLAČEVANJA VSILJENEGA RTV PRISPEVKA

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

Kaj storiti, da pridemo Slovenci iz te blodnje v temi, razlaga prvega in drugega koraka za uresničitev VIZIJE za Slovenijo do leta 2024

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Bo Ivan Janez Janša odšel v zapor?

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

Drugačne in boljše Slovenije ne moremo graditi brez vas

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

IZSTAVITE ZAHTEVO ZA POVRAČILO STROŠKOV VODSTVU GEODETSKE "URAVE" REPUBLIKE SLOVENIJE

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

OPS srečanje v Mariboru

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

OBRAČAMO SE NA VAS, KER VEMO, DA BOSTE RAZUMELI IN BOSTE POMAGALI, ZAUPAMO VAM IN VAS SPOŠTUJEMO

Bili smo na srečanju OPS z odločnimi Ljudmi v Luciji pri Portorožu

O dobrodelnosti na slovenskem

DELAMO ZA SLOVENIJO, NAŠO ŠIRŠO DRUŽINO, KATERE ČLANI IN ČLANICE STE TUDI VI!

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

RESNICA NAS BO OSVOBODILA! PREDLOG DELOVANJA DOBRIH LJUDI ZA VNOVIČNO ZDRUŽITEV SLOVENSKEGA NARODA!

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Osvoboditev, Očiščenje, Preporod Slovenije!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

Ali ti veliki Čas je prešinil srce in razum, ali stoletni tvoj strah je izginil, prevzel te pogum?

Fotografija: Spoštovani! V izjemno čast nam je bilo včeraj, 11. januarja, se srečati s plemenitimi in dobrimi ljudmi, ki se zavedajo svoje odgovornosti do naše skupne domovine - naše širše družine Slovenije.  Na dogovorjeno srečanje je prišlo 21 ljudi, ki so potrdili prihod nekaj dni prej in so dano besedo tudi držali. Pred osebne obveznosti so postavili skupno obveznost za iskanje najboljših rešitev za rešitev Slovenije. Vsa čast: zavedanje, da je delo za skupno dobro tisto, ki bo posledično prineslo koristi za vsakega posameznika v skupnosti, je plemenito razmišljanje.  STOPIMO SKUPAJ ZA SPREJETJE ZAKONA OPS, ki je prvi konkreten korak SLOVENSKEGA LJUDSTVA za uresničitev VIZIJE do leta 2024.  Hvala vsem, ki ste včeraj prišli, še enkrat in spodbuda, da podobna srečanja organizirate v svojem kraju. Dajte pobudo, povabite ljudi, ki stokajo in jamrajo, da se usedemo tudi z njimi in jim predstavimo to, kar smo včeraj vam. Sporočite nekaj dni prej, da se uskladimo, in z veseljem bomo sestavili ekipo, da pride v vaš kraj na prijetno koristno druženje.  Imamo skupni imenovalec, zaradi katerega se bo ZNOVA ZDRUŽILO SLOVENSKO LJUDSTVO.  Poglejte v povezavo, preberite, premislite in povejte naprej. Vsak dan, ko še ne stopamo po tej jasno začrtani poti, je zamujen. Namenoma puščamo te datume, da ne bo kdo rekel, zakaj tega nismo predlagali že prej.  http://www.gibanje-ops.com/prispevki-razlicnih-avtorjev/41-prispevki-razlicnih-avtorjev/484-vizija-za-slovenijo-2013-2023 Za prvi korak za vas pa tukaj:  http://www.pravapeticija.com/sprejem_zakona_ops_-_zakon_za_odpravo_vseh_privilegijev_v_rs  Vse dobro in na snidenje!  Ekipa OPS

Srečanje za dogovor KAJ STORITI

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

TRETJI - ZADNJI POZIV LJUDEM NA POLOŽAJIH, DA PRESTOPIJO NA STRAN NEPRIVILEGIRANEGA DELA SLO LJUDSTVA - seznam nekaterih oseb in privilegijev

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

DRUGI - PREDZADNJI POZIV LJUDEM NA POLOŽAJIH, DA PRESTOPIJO NA STRAN NE-PRIVILEGIRANEGA DELA LJUDSTVA

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

ZAKAJ MORA UPOKOJENI ŠVICARSKI PODJETNIK DR. ČANŽEK PRI SVOJIH 85 LETIH DEŽURATI NA INTERNETU IN BLATITI VSAKOGAR, KI JE TRN V PETI UDBO-KOMUNISTIČNI NOMENKLATURI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

PRVI POZIV ZA PRESTOP NA STRAN NEPRIVILEGIRANEGA DELA SLOVENSKEGA LJUDSTVA!

OBVESTILO IN OPRAVIČILO!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 100 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

KOALICIJA KARANTANIJA OPERIRA Z LAŽNIMI PODATKI PRAVIJO NEKATERI, KI SE BOJIJO, DA BI SLOVENSKI NAROD SPREGLEDAL IN ZMAGAL!

LADISLAV TROHA POJASNI KAKO SE JE UGRABIL SAM

PRIHAJA ČAS ZA TRDNO, NEOMAJNO IN ODLOČNO ALTERNATIVO VSEM OBSTOJEČIM LEVO DESNO ANGAŽIRANIM STRANKAM, KI SO V 22 LETIH DELOVANJA SPRAVILE SLOVENIJO IN SLOVENSKI NAROD V GROZLJIV POLOŽAJ

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

POZIV ZA ORGANIZACIJO PREDSTAVITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA NASLEDNJE DESETLETNO OBDOBJE! 2013 - 2023

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Nov poizkus diskreditacije iz obupa, lakaji uničevalcev Slovenije pisarijo ostudne pamflete

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024

korak 1 - 27.paril.jpg - 50.40 Kb

KORAK ŠTEVILKA 1 ZA URESNIČITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 2014 - 2024


KORAK ŠTEVILKA 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024, KORAK ZA URESNIČITEV ŠT. 2 - DODATNA ARGUMENTACIJA IN OPIS


KORAK ŠTEVILKA 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE, ONEMOGOČANJE PRAVIH TATOV, VRAČANJE POKRADNEGA, ODPRAVA KRIVIC


KORAK ŠTEVILKA 4 - UVEDBA VSE BOLJ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - VLADAVINE LJUDSTVA


korak t. 5.jpg - 30.37 Kb

KORAK ŠTEVILKA 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

KORAK ŠTEVILKA 6 - PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST IN ČISTEJŠE OKOLJE

KORAK ŠTEVILKA 7 - DUHOVNI, ETIČNI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE

opslogo.jpg - 5.00 Kb

cirk1.jpg - 3.18 Kb

Z nakupom izjemno zanimive knjige za razumevanje sedanjosti, pomagate delovanju Gibanja OPS

Intervju Ladislava Trohe za internetni kanal "ZDAJ PA DOST!"

ZAOBLJUBA

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

JAVNE KAZENSKE OVADBE IN POZIV VSEM JAVNIM USLUŽBENCEM V JAVNI IN DRUGIH UPRAVAH, KI SE TIČEJO DRŽAVE IN NARODA ZA PRESTOP NA STRAN LJUDSTVA!

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

KOALICIJA KARANTANIJA ZA ZMAGO NA PARLAMENTARNIH VOLITVAH

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA udbofašistoidna prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Stare igralce je treba umakniti, nastaviti pa mlade-"nove obraze", a sistem bo šel naprej svojo pot kot do sedaj...?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Vlado RS nove revolucionarne tehnologije za izboljšanje kakovosti življenja ne zanimajo

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili


Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Radio LASER iz Slovenj gradca podira slovenski medijski zid

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

PSIHIATRIČNA IN SODNIŠKA KVAZI STROKA Z ROKO V ROKI UMORILI 26. LETNEGA USTVARJALCA IN UPORNIKA Z RAZLOGOM, G. DANIJELA SPASOJEVIĆA?

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Spremstvo h kandidaturi

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

POSTANITE PONOSNI SOLASTNIK NOVE OPS-TV (Ogledalo Prebivalcev Slovenije)

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?