Gibanje OPS

ZAKON O JAVNI VARNOSTI, KI RAZGLAŠA COVID UKREPE ZA ZLOČIN ZOPER ČLOVEŠTVO!

Nacionalna skupščina svobodnih ljudi Slovenije - edini zakoniti zakonodajalec in Nacionalno ljudsko sodišče naravnega prava, ki je ustanovljeno s strani svobodnih ljudi Slovenije, je 28. novembra 2020 v LJUBLJANI sprejelo:

ZAKON

NLSNP številka - 1128/1/2020

O JAVNI VARNOSTI, KI PREPOVEDUJE COVID UKREPE

 

I. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA IN GLAVNI POUDARKI ZAKONA - PREAMBULA

Predpisi v Sloveniji, ki omejujejo prosto gibanje in združevanje, svobodo govora, pravico do dela, pravico do takojšnjega zdravljenja ter uvajajo obvezne karantene, socialno distanciranje, policijsko uro, obvezno testiranje in cepljenje ter nošenje mask, so nezakoniti ukrepi in protiustavni, saj jih ni določilo nobeno sodišče ali ljudstvo v konsenznem soglasju kot edini  legitimni in legalni zakonodajalec, dokler je parlament ugrabljen s strani svetovne in slovenske organizirane hudodelske združbe; medicinsko neutemeljene zahteve, ker ni nobenega znanstvenega dokaza, da naravni virus CORONA obstaja, diagnostika medicinske "stroke" pa temelji na 93% nezansljivih PCR testih; ogrožajo in napadajo temeljne svoboščine, zdravje in socialno varnost vseh državljanov ter kršijo mednarodno priznano pravno pravico do svobodnega in informiranega soglasja, ki ureja vse zdravstvene postopke (Nürnberški zakonik, 1947).

Zato sta NACIONALNA SKUPŠČINA SVOBODNIH LJUDI SLOVENIJE IN NACIONALNO LJUDSKO SODIŠČE NARAVNEGA PRAVA UKAZALA  kot glas  in zagovornik vseh svobodnih prebivalcev Slovenije in v odsotnosti zakonite in odgovorne vlade, da:

a) Nihče ni dolžan spoštovati in upoštevati nobenih COVID predpisov, ne glede na to, katera  oblast ali posameznik jim ukazuje ali jih v to prisiljuje;

b) se lahko kdorkoli dejavno upira in ne upošteva COVID predpise ter na kakršenkoli potreben način zagovarja svoje naravne svoboščine brez strahu pred pravnimi posledicami.

UKAZU NACIONALNE SKUPŠČINE SVOBODNIH LJUDI SLEDI TUDI, da katerikoli posameznik,  uradnik, korporacija ali njihov zastopnik, ki v Sloveniji zahteva ali naloži kateregakoli od COVID predpisov, sodeluje  v zločinski zaroti zoper življenja, dobrega počutja ljudi in zoper svobodo državljanov in zato krši določbe tega zakona. Tisti, ki je vpleten v kaznivo dejanje zaradi kršitve tega zakona, bo javno obsojen s strani Nacionalnega ljudskega sodišča naravnega prava, ki ga je ustanovila Nacionalna skupščina svobodnih ljudi Slovenije. Ta zakon o javni varnosti, ki prepoveduje covid ukrepe NLSNP št. 1128/1/2020, je  28. novembra 2020 predala v soglasje in verifikacijo svobodnim ljudem NACIONALNA SKUPŠČINA SVOBODNIH LJUDI SLOVENIJE, ki ga verificirajo s svojim elektronskim vpisom pod ta zakon na on-line peticiji: https://www.peticija.online/ali fizično na pripravljenih obrazcih s strani NACIONALNE SKUPŠČINE SVOBODNIH LJUDI SLOVENIJE. S soglasjem in verifikacijo svobodnih ljudi citirani zakon stopi v veljavo takoj, ko ga verificira 1/5 volilnih upravičencev od 1.620.000 vseh.  Ko je presežena verifikacija s strani 1/5 od vseh volilnih upravičencev, je ljudska volja izražena in zakon začne veljati. Ta pravni akt NACIONALNEGA LJUDSKEGA SODIŠČA NARAVNEGA PRAVA ima potem polni učinek in veljavo zakona kjerkoli v Sloveniji. Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona imajo pravico izvajati vsi svobodni ljudje v Sloveniji in ti imajo dolžnost in pravico vsako kršitev takoj prijaviti Nacionalnemu ljudskemu sodišču naravnega prava. Policijski in vsi drugi organi morajo po tem zakonu izvrševati določbe tega zakona ali pa bodo obtoženi oviranja pravice svobodnih ljudi izhajajoče iz tega zakona in bodo sankcionirani.

II. ZAKONSKI ČLENI

1. člen

COVID PREDPISI SO Z UVELJAVITVIJO TEGA ZAKONA RAZGLAŠENI ZA NELEGALNE IN PROTIUSTAVNE V CELOTNI  REPUBLIKI SLOVENIJI PO ZAKONU O JAVNI VARNOSTI NLSNP ŠT. 1129/1/2020

2. člen

PRISILJEVANJE NOŠENJA MASK, SOCIALNO DISTANCIRANJE, KARANTENE, POLICIJSKA URA, OBVEZNO TESTIRANJE IN CEPLJENJE TER PISANJE PLAČILNIH NALOGOV ZA NESPOŠTOVANJE UKREPOV SO ZLOČIN PROTI ČLOVEŠTVU.

3. člen

DRUGI DAN PO RAZGLASITVI TEGA ZAKONA TAKOJ PRENEHAJO VSI COVID OMEJEVALNI UKREPI IN SE VSI ODLOKI V ZVEZI S TEM RAZGLASIJO ZA NIČNE.

4. člen

PREPOVEDANA JE VSAKA MEDIJSKA PROPAGANDA IN STRAŠENJE LJUDI PREKO SREDSTEV MNOŽIČNEGA OBVEŠČANJA V ZVEZI S COVID UKREPI.

5. člen

PROTI VSEM KRŠITELJEM ZAKONA SE VLOŽI KAZENSKA PRIJAVA, KAR BO PODLAGA ZA JAVNO SOJENJE NA NACIONALNEM LJUDSKEM SODIŠČU NARAVNEGA PRAVA. SLOVENCI SO PO TEM ZAKONU SVOBODNI IN SO DOLŽNI IGNORIRATI VSE COVID PREDPISE TER POROČAJO NACIONALNEM LJUDSKEM SODIŠČU IN TISTIM, KI SO NA STRANI RESNICE, IMENA VSEH, KI POSKUŠAJO COVID UKREPE IZVRŠEVATI.

6. člen

VSEM DRŽAVNIM FUNKCIONARJEM, JAVNIM USLUŽBENCEM NA POLOŽAJIH IN V POLICIJI, JE NA PODLAGI TEGA ZAKONA IZDAN UKAZ ZA ODSTOP OD IZVAJANJA COVID UKREPOV IN IZNIČENJE VSEH ŽE IZREČENIH GLOB SVOBODNIM LJUDEM SLOVENIJE. IZNIČIJO SE VSE ŽE IZREČENE GLOBE IN KAZNI V TEKU IN VSEM OGLOBLJENIM LJUDEM NA PODLAGI COVID UKREPOV SE DENAR ZA ŽE PLAČANE GLOBE POVRNE Z ZAMUDNIMI OBRESTMI. UKAZ IMA POPOLN UČINEK IN MOČ ZAKONA.

7. člen

KAZENSKA SANKCIJA ZA DRŽAVNE FUNKCIONARJE, ČE TAKOJ PO UVELJAVITVI TEGA ZAKONA NE ODSTOPIJO IN SE JAVNO NE DISTANCIRAJO OD VSEH COVID UKREPOV, JE DO 30 LET ZAPORNE KAZNI, ZA URADNIKE ODLOČEVALCE NA URADNIH POLOŽAJIH TER DIREKTORJE IN UREDNIKE MEDIJEV DO 15 LET, ZA IZVRŠEVALCE UKREPOV COVID (POLICISTE, NOVINARJE) IN NADZORNIKE (INŠPEKTORJE) DO 5 LET ZAPORNE KAZNI.

8. člen

VSA NASTALA PREMOŽENJSKA IN NEPREMOŽENJSKA ŠKODA POSAMEZNIKOM, GOSPODARSKIM DRUŽBAM, PODJETNIKOM, OBRTNIKOM, KMETOM TER DRUGIM PRAVNIM OSEBAM SE PORAVNA IZ VSEGA PREMOŽENJA OBSOJENIH OSEB PO JAVNEM SOJENJU PRED NACIONALNIM LJUDSKIM SODIŠČEM NARAVNEGA PRAVA. S PRISILNO IZVRŠBO, Z ZASEGOM PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, ČE DOSOJENE ŠKODE OŠKODOVANCEM NE BODO PORAVNALI PROSTOVOLJNO.

9. člen

VSAK SVOBODEN ČLOVEK SLOVENIJE IMA DOLŽNOST IN PRAVICO TAKOJ PRIJAVITI VSAKO KRŠITEV KOGARKOLI, KI KRŠI DOLOČBE TEGA ZAKONA, NACIONALNEMU LJUDSKEMU SODIŠČU NARAVNEGA PRAVA NA INTERNETNI NASLOV:  Nacionalnoljudskosodišč Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. z navedbo imena in priimka kršitelja, funkcijo, ki jo kršitelj opravlja, organ ali podjetje, v katerem dela, opis kršitve ter kraj in čas kršitve, imena, priimke in naslove prič ali pa avdio oziroma video posnetek dogajanja v času kršitve.

 

III. KONČNA DOLOČBA

10. člen

ZAKON STOPI V VELJAVO TAKOJ, KO GA PODPIŠE NAJMANJ PETINA VSEH VOLILNIH UPRAVIČENCEV V REPUBLIKI SLOVENIJI (322.000), KAR RAZGLASI NACIONALNA SKUPŠČINA SVOBODNIH LJUDI SLOVENIJE.

V IMENU SVOBODNIH LJUDI SLOVENIJE!

V Ljubljani, 28.11.2020


PODPIS ZA SOGLASJE IN VERIFIKACIJO ZAKONA NLSNP številka - 1128/1/2020

ODDAJ TUKAJ!

OBVESTI VSE NA VSE MOŽNE NAČINE O TEM ZAKONU IN VSE SPODBUDI, DA GA PODPREJO IN S PODPISOM VERIFICIRAJO, SAJ BO SAMO TAKO DOBIL POTREBNO LEGALNOST, LEGITIMNOST IN POPOLNO VELJAVNOST

 

Zadnjič posodobljeno (Ponedeljek, 30 November 2020 09:17)

 

Beovićeva je zažvižgala zoper Vlado Ivana Janeza Janše!

https://www.youtube.com/watch?v=qCZ0ST903ZU

DOVOLJ NAM JE LAŽI, V MAXI GREMO VSI!

https://www.youtube.com/watch?v=MM3FFO5xQwQ

Ekipa OPS

 

Zadnjič posodobljeno (Petek, 27 November 2020 00:29)

 

KDO POTVARJA ŠTEVILO MRTVIH, VLADA, NIJZ, MZ ALI RTV SLO?

Tako je o številu umrlih poročala danes, 26.11.2020, v prvem Dnevniku nacionalna televizija. Na tabli sta navedena dva vira, od koder črpajo podatke. NIJZ - Nacionalni inštitut za javno zdravje in Ministrstvo za zdravje.

Toda v nedavnem odgovoru so nam z RTV SLO odgovorili tole:

"Spoštovani,

 

na RTV Slovenija aktualne dnevne podatke o epidemiji koronavirusne bolezni črpamo iz edinega uradnega vira podatkov, to je z vladne strani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/, kamor za zadnje informacije v zvezi z epidemijo covid-19 preusmerja tudi spletni portal NIJZ. S strani NIJZ smo bili obveščeni, da do zamika pri njihovih podatkih prihaja, ker bolnišnice in DSO-ji uradne dokumentacije ne uspejo izpolniti vsak dan. Za podrobnejše informacije se obrnite neposredno na NIJZ.

Ob tem naj še dodamo, da na RTV Slovenija naše gledalce, poslušalce in bralce redno in obsežno obveščamo o epidemiji koronavirusne bolezni. Pri tem se opiramo na preverjene informacije uradnih institucij ter na znanje domačih in tujih priznanih strokovnjakov s tega področja.

Lep pozdrav,

RTV Slovenija"

KAKO, ČE IMAJO NA TABLI NAVEDEN VIR NIJZ IN MZ, ČRPAJO PA IZ PORTALA GOV.SI, ZAKAJ POTEM NI NA TABLI VIR GOV.SI???

Tole pa so nam poslali tri dni nazaj iz NIJZ:

"Spoštovani,

v nadaljevanju vam pošiljamo odgovore na vaša vprašanja, ki jih zastavljate kot informacije javnega značaja.
Odgovorili smo na vprašanja, ki, skladno z definicijo informacije javnega značaja, izvirajo iz delovnega področja NIJZ (Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18).
Vsak zdravnik je dolžan glede na Zakon o nalezljivih boleznih prijaviti smrt zaradi nalezljive bolezni. Zdravnik glede na klinično presojo vzroka smrti izpolni prijavnico Prijava obolenja-smrti za nalezljivo boleznijo. Podatki o umrlih osebah zaradi nalezljivih bolezni so zbrani v zbirki Evidenca nalezljivih bolezni (Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, IVZ 48, UL 21/2000). Na spletni strani NIJZ so javno dostopni podatki števila umrlih oseb s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 iz zbirke Evidenca nalezljivih bolezni. Od 4.11. dalje dopolnjujemo evidenco s podatki, pridobljenimi iz baze podatkov Zdravniško potrdilo o umrli osebi.

Poleg podatkov iz zbirke Evidenca nalezljivih bolezni se na NIJZ ločeno posredujejo in zbirajo ter analizirajo podatki preko zdravniškega potrdila o smrti. Vir podatkov za zbirko podatkov Zdravniško poročilo o umrli osebi (Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, IVZ 46, UL 21/2000), je zdravniško potrdilo o smrti. Mrliški preglednik ob smrti izpolni zdravniško potrdilo o smrti, kjer označi neposredni vzrok smrti, predhodni vzrok smrti in osnovni vzrok smrti. Javno dostopnih podatkov iz zbirke Zdravniško poročilo o umrli osebi za leto 2020 ni trenutno dostopnih, saj zbirka za leto 2020 še ni zaključena.
Podatki o umrlih osebah s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 se zbirajo vsakodnevno glede na poročanje iz zdravstvenih ustanov ter domov za starejše občane. Zbrane in analizirane podatke do vključno preteklega dne objavljamo vsak dan po 13. uri kot je opisano na spletni strani https://www.nijz.si/sl/dnevno-spremljanje-okuzb-s-sars-cov-2-covid-19, kjer so v tabelarični obliki predstavljeni podatki dnevnega epidemiološkega spremljanja. Podatki glede umrlih oseb s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 sproti dopolnjujemo glede na prijavo obolenja-smrti za nalezljivo boleznijo.
Z lepimi pozdravi

 

Helena Malnar
Kako je zdaj s tem, če so zbrani podatki NIJZ in RTV takšni? Za preteklih 15 dni:

NIJZ                                          RTV SLO
10.11.2020                                                                                                          25                                               40
11.11.2020                                                                                                          28                                               41
12.11.2020                                                                                                          23                                               38
13.11.2020                                                                                                          27                                               41
14.11 2020                                                                                                           17                                               32
15.11.2020                                                                                                           25                                               43
16.11.2020                                                                                                           28                                               45
17.11.2020                                                                                                           25                                               43
18.11.2020                                                                                                           27                                               45
19.11.2020                                                                                                           21                                               31
20.11.2020                                                                                                           24                                               31
21.11.2020                                                                                                           10                                               49
22.11.2020                                                                                                           32                                               45
23.11.2020                                                                                                           26                                               59
24.11.2020                                                                                                           21                                               43
25.11.2020                                                                                                           17                                               46

To je to, zdaj pa razumi, kdo koga ima tukaj za norca, niti mrtvih ne znajo prešteti. Če je postopek, ki ga opisuje NIJZ, za ugotavljanje mrtvih pravi, kako je potem mogoče, da so podatki tako različni? Te iste dokumente bi morali dobiti vsi, tako NIJZ, MZ in VLADA. Vsi do neke primerne ure iz cele države za prejšnji dan, pa bi bili podatki vsepovsod enaki. Aja, pardon. Živimo v Sloveniji, kjer se že desetletja lovi v kalnem, zakaj se ne bi tudi tukaj, ko gre za načrtno zastraševanje ljudi?
Še vsaj eno vprašanje se ob tej statistiki postavlja: če je nekaj oseb umrlo včeraj, kdaj uspejo narediti morebitne potrebne obdukcije, ali so razlogi za smrti znani pri vseh? Ali gre morda za "serijsko" vpisovanje razlogov v zdravniško potrdilo o smrti, saj je tako ali tako vseeno, če je človek mrtev, je pač mrtev, ne glede na vzrok?!?


Ljudje, tudi vi čutite, da je nekaj hudo narobe???

Rešitev pa je samo ena, VSESLOVENSKA VSTAJA, potem bomo pa vse izvedeli od tistih, ki jih bo s položajev snela policija in jih bodo preiskovalni sodniki izprašali v preiskovalnih zaporih.

KO NAMESTO PRAVICE IN RESNICE ZAVLADATA V DRŽAVI KRIVICA IN LAŽ, JE UPOR DOLŽNOST!

Ekipa OPS

 

 

Zadnjič posodobljeno (Četrtek, 26 November 2020 22:09)

 
OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali že razumete, da je KORONA PLAN-DEMIJA začetek ODKRITE vojne SATANISTOV zoper celotno človeštvo?
 
Trenutno je na strani
Prisotni 70 gostov .
AKTUALNO

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?