Gibanje OPS

Zakaj Slovenija nujno potrebuje STRANKO POJOČEGA MAJORJA - SPM?

ČE HOČEMO ČIMPREJ DOSEČI TO, KAR SMO LANI ZAPISALI V VIZIJO ZA SLOVENIJO DO LETA 2024, JE TREBA TUDI POLITIČNO DELOVATI IN ZMAGATI Z VELIKO VEČINO - TODA Z DRUGAČNO POLITIKO, POLITIKO ZA DOBROBIT NAŠE SKUPNOSTI Z JASNO VIZIJO IN OSREDNIMI TOČKAMI PRORAGRAMA, DA BOMO NATANČNO VEDELI KAM IN KAKO TJA PRITI.

 

Zakaj politična stranka s tako nenavadnim imenom?

Zadnjič posodobljeno (Petek, 03 Julij 2015 21:21)

 

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Ime priimek___________________

Vaš naslov______________________

Poštna številka in kraj__________________



RTV – Slovenija

Služba za obračun RTV prispevka

Oddelek za poslovanje z zavezanci

Čufarjeva 2

P.P. 590, 1001 LJUBLJANA

Datum: ___________________


Zadeva: ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA – Odgovor na vaš odgovor št. ______________z dne____________


Spoštovani!

Sporočam, da sem prejel vaš odgovor na mojo reklamacijo, ki pa je skrajno sprenevedajoč in zavajajoč. V enem delu celo navajate, da: »Ker torej ne gre za obligacijsko dajatev, se OZ ne nanaša na RTV prispevek; iz njega ne izhajajo za zavezanca nikakršne pravice, za RTV pa nikakršne dolžnosti.«

Ob tem pa ne navedete, kateri členi katerega zakona ščitijo prisilne plačevalce RTV dajatve pred samovoljo odgovornih v RTV SLO, ko gre za cenzuro in diskriminacijo drugače mislečih, in pred neracionalno porabo našega (tudi mojega denarja) že vplačanega iz naslova vsiljenega RTV davka.

Kaj pravi Ustava RS in nekdanji Varuh človekovih pravic:

"Pravica do obveščenosti – temeljna človekova pravica

Ustava RS v drugem odstavku 39. člena daje vsakomur pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon. Pravica do svobodnega izražanja, ki vključuje tudi pravico sprejemanja in sporočanja obvestil in idej brez vmešavanja javne oblasti (10. člen konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin Sveta Evrope) oziroma pravico prostega iskanja, sprejemanja in širjenja vsakovrstnih informacij in idej (19. člen mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah OZN) nedvomno sodi med temeljne človekove pravice."

Varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin v RS, Ivan Bizjak, 18. september 1998

Ne glede na to, ali štejete mojo upravičeno reklamacijo, podano v skladu z Zakonom o obligacijskih razmerjih za nepravilno, ker naj ne bi temeljila na pravi zakonski podlagi, boste morali sami sebi, meni in javnosti odgovoriti na konkretna vprašanja, ki izhajajo iz konkretnih zadev, naštetih v reklamaciji, ki dokazujejo, da ne delujete v skladu z Ustavo RS in zakoni. Reklamacije niste obravnavali vsebinsko, ampak ste to obšli s sklicevanjem na mojo domnevno neustreznost uporabe pravne podlage. V odgovoru v zadnjem delu sicer omenjate, da ne gre za napake urednikov, temveč za uredniške odločitve in omenjate zgolj eno od navedenih postavk v reklamaciji, vlaganje Zakona o odpravi privilegijev socializma v DZ s strani Gibanja OPS. V morebitni tožbi vam bo dokazano, da zavajate, ker bomo izpostavili primere, kjer ste javnosti celovito in obširno predstavili vlaganje drugih veliko manj pomembnih vlaganj zakonov v parlamentarno proceduro kot je Zakon o odpravi privilegijev socializma in za večino škodljive tranzicije, ki zadeva cca 80% neprivilegiranih državljank in državljanov.

V vašem površnem in zavajajočem odgovoru niti ne omenite drugega primera, navedenega v reklamaciji, kjer ste javnosti prikrili, da je bil na Državni volilni komisiji RS opravljen nadzor s strani civilne iniciative Gibanje OPS in je zaradi ugotovljenih hudih nepravilnost potekala kriminalistična preiskava skoraj leto dni, a je bila ta opravljena katastrofalno nestrokovno, saj v tej preiskavi ni bil zaslišan niti prijavitelj suma ugotovljenih kaznivih dejanj.

V popolnosti ste se izognili tudi navedbam v reklamaciji, ko je naveden primer kršenja Ustave RS, ki zagotavlja pravico do popravka, Zvezi domoljubnih društev Hervardi, ki so bili v vaši oddaji »Koalicija sovraštva« označeni kot neonacisti. Po podani zahtevi za popravek tega brez obrazložitve, ki jo terja Zakon o medijih in bi jo morali podati v 24-ih urah, niste podali, kar je grobo kršenje Zakona o medijih ter zagotovo tudi zakona o RTV SLO, posledično pa kršenje ustave, ki vsakomur omogoča pravico do popravka.

To so kršitve s strani odgovornih oseb, ki spadajo že na področje kazenske zakonodaje, saj gre za očitno zavestno opuščanje dolžnih ravnanj.

Posledično mi je že iz teh razlogov kršena ustavna pravica, izhajajoča iz 39. člena ustave RS, ki mi zagotavlja pravico do seznanjanja z informacijami javnega značaja s strani Zavoda RTV SLO, ki ga za to plačujem kot javni zavod oziroma servis. Kljub tako očitnim kršitvam Ustave in zakonov, ki sem jih dokazal v reklamaciji, nimate nobene pravice me prisiljevati, da še naprej plačujem tak javni zavod.

Po pogovoru predstavnikov Gibanja OPS z glavno urednico TV Slovenije iz lanskega leta , torej 2014, izhaja, da se je problemov, navedenih v reklamaciji, v popolnosti zavedala in je obljubila, da bodo napake oziroma kršitve zakonodaje popravili. Podala je tudi obljubo, da bodo odprli medijski prostor, ker se je očitno zavedala diskriminacije nekaterih civilnih iniciativ, a po tem kljub dogovoru tega niso storili. Tukaj si oglejte, kaj je obljubila glavna odgovorna urednica, pa tega ni uresničila:

https://www.youtube.com/watch?v=vYdaG13jrEg, https://www.youtube.com/watch?v=VUl3D9IITWQ

Ste pa zgolj delno z novo kršitvijo Zakona o medijih, ki zahteva celovito in korektno obveščanje javnosti, popravili cenzuro z 28.04. 2011, ko ste posneli dogodek vlaganja Zakona OPS v parlamentarno proceduro, saj ga je Gibanje OPS vložilo ponovno, in ste, kot rečeno skopo, nekorektno in nestrokovno o tem sicer poročali. Iz tega izhaja, da ste se cenzure iz leta 2011 zavedali in ni bil razlog neporočanja o tem odločitev urednika, temveč namerna cenzura, ki je ustavno in zakonsko nedopustna ter diskriminacijska do vlagatelja zakona glede na druge vlagatelje drugih, celo manj pomembnih zakonov.

Poleg tega sem navedel v zavrnitvi za plačilo vsiljenega RTV prispevka dodatno eklatantno kršitev zakonov RS in notranjih pravil zavoda RTV SLO, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče v svojem revizijskem poročilu št. 322-6/2010/2 in 322-6/2010/15, katero ste očitno spregledali in tudi v tem delu na mojo reklamacijo niste odgovorili. Tudi RTV SLO je tako kot drugi državni zavodi zavezan k racionalnemu in zakonitemu poslovanju, kar se tiče porabe davkoplačevalskega denarja, ki ga plačujemo v razne državne blagajne. V reviziji je Računsko sodišče RS ugotovilo grozljive nepravilnosti, kar se tiče vašega poslovanja, ki nimajo nobene zveze s poslovanjem dobrega gospodarja, k čemur vas zavezuje zakon. V reklamaciji sem vas prosil, da mi sporočite, kdo je za nesporno ugotovljene nepravilnosti v Zavodu posebnega družbenega pomena RTV SLO prevzel materialno in kazensko odgovornost in kdaj bo nezakonito in neracionalno porabljen oziroma pokraden tudi moj denar vrnjen, da bo lahko porabljen za primarne namene delovanja Zavoda RTV SLO.

Na to vprašanje nisem dobil nobenega odgovora in ga še vedno zahtevam brez sprenevedanja in brez ovinkarjenja ter sklicevanja na nekakšne abstraktne ugotovitve, da ker RTV dajatev ne spada v Zakon o obligacijskih razmerjih, nimate nobene dolžnosti do RTV prisilnih plačnikov, mi prisilni plačevalci pa nobenih pravic do RTV Slovenija.

Ponovno vas pozivam, da mojo reklamacijo oziroma popolnoma upravičeno zavrnitev plačila vsiljenega RTV »prispevka« upoštevate v celoti in mi ne pošiljate več novih položnic. Namreč nihče me ne more in ne sme prisiljevati, da naj plačujem Javni zavod posebnega pomena RTV SLO, ki dokazano krši Ustavno in zakonsko ureditev slovenske države.

Napovedujem tožbo tudi pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, saj gre s strani RTV SLO za kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih varuje tudi Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Če bo treba, se bom obrnil tudi na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strassbourgu.


Vas lepo pozdravljam!


Ime in priimek______________________

Lastnoročni podpis___________________



Osnovni dokument za reklamiranje in zavrnitev vsiljenega RTV prispevka imate TUKAJ

 

Zadnjič posodobljeno (Sobota, 20 Junij 2015 22:12)

 

Predsednik Vlade Miro Cerar ignorira 2.500 medicinskih sester in drugih zaposlenih v zdravstvu, ki zahtevajo ukinitev oderuških parkirnin okoli zdravstvenih ustanov!

Se zaposleni in obiskovalci Kliničnega centra v Ljubljani spomnite velikega parkirnega prostora pred urgenco? Danes tam stoji velika stavba, v kateri je Hofer in še kaj drugega. Kdo je lastninil in na kakšen način zemljišča v lasti UKC, torej nas vseh državljank in državljanov, bi morala razkriti revizija, da danes polni svojo malho tudi s pobiranjem parkirnin od zaposlenih in obiskovalcev UKC in okoli drugih zdravstvenih ustanov.

Prava sramota je, da je zaradi neke pomembne operacije presaditve organa medicinska sestra morala ostati v UKC 35 ur. Na vsake toliko je morala po nov listek za parkirnino, da je niso oglobili. Ko je operacija stekla, pa ni mogla več ven in je po končani operaciji, ko se je odpravila domov, naletela na ta prizor, ki so ji ga pripravili Jankovićevi mestni inkasanti.

Ob že tako zahtevnem in napornem delu pri reševanju življenj in ob tako mizernih plačah morajo plačevati še oderuške parkirnine, ki stanejo tudi do 70 centov na uro. 5,60 EUR na dan za redno delo, ki je redko 8-urno, pa izračunajte, koliko stane priti delat v bolnišnico na mesec. 112 EUR samo, če bi delali po 8 ur dvajset dni, ko vemo, da so ti ljudje v službah veliko več kot drugi.

To kislo jabolko očitno močno skrbi tudi velikega borca za etiko in moralo naše družbe, gospoda Cerarja, in to tako zelo, da je kot noj zakopal glavo v pesek. Že februarja letos je dobil peticijo s 1.500 podpisi ogorčenih medicinskih sester in drugega medicinskega osebja. 5. junija pa so medicinci dodali še 1.000 podpisov pod peticijo, pa se veliki moralnež še vedno ne zgane, da bi vsaj poklical koga na sestanek, da se začne pogovor o tem, kaj storiti. V vsakam govoru na proslavah pa ta isti mož razlaga narodu o spoštovanju, strpnosti, dialogu ter o etiki in morali.

PREDSEDNIKA VLADE RS GOSPODA MIRA CERARJA POZIVAMO, DA TAKOJ ZAČNE Z UKREPI ZA UKINITEV ODERUŠKIH PARKIRNIN, V NASPROTNEM BOMO PRISILJENI ZAOSTRITI NAŠO POVSEM LEGITIMNO IN UPRAVIČENO ZAHTEVO Z NAČINI, KI MU ZAGOTOVO NE BODO VŠEČ. ČE MENI, DA BO Z IGNORANCO ODPRAVIL NEKAJ TISOČ LJUDI, KI IMA TEGA DOVOLJ, SE JE MOČNO UŠTEL.

SICER PA JE TAKO OBNAŠANJE PREDSEDNIKA VLADE ŠE EN RAZLOG, DA TAKOJ NEPREKLICNO ODSTOPI, K ČEMUR SMO GA POZVALI ZARADI NEUKREPANJA ZOPER PIJAVKE V TELEKOMU. TUKAJ

Irena Star
Predstavnica Gibanja OPS za področje zdravstva


Preberite tudi:

Vložena peticija preko 1.500 zdravstvenih delavcev za takojšnjo ukinitev oderuških parkirnin okoli zdravstvenih ustanov v RS

Za ukinitev plačevanja parkirnin zdravstvenega osebja smo zbrali že skoraj 1000 podpisov!

Sramotno je, da medicinske sestre plačujejo parkirnino tajkunu Jankoviću, da lahko pomagajo bolnim ljudem - PODPIŠITE PETICIJO !!!

 

 

 

 

 

Zadnjič posodobljeno (Sobota, 20 Junij 2015 21:23)

 
OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali ste za to, da se ukine prisilno plačevanje RTV dajatve, ker RTV SLO dokazano ne deluje v skladu z zakoni in USTAVO RS
 
AKTUALNO

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Podpišite, če želite živeti v najkrajšem možnem času najkasneje pa v 10-ih letih v taki državi Sloveniji!
****************************
****************************

Odgovor tovariša upokojenca Milana Kučana na naše vabilo za soočenje v Cankarjevem domu z Janezom Janšo

Bili smo na domu tovariša Milana Kučana in na sedežu SDS v zvezi z soočenjem Kučan&Janša 13. maja v Cankarjevem domu. Nov dopis tovarišu Kučanu

Vabilo najpomembnejšima politikoma neuspele tranzicije, Kučanu in Janši na soočenje v Cankarjevem domu v Ljubljani!

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

Od RTV Slovenija bomo zahtevali najmanj 600 evrov povrnitve že plačanega RTV prispevka + obresti + odškodnino!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Voz je boljševikom ušel po bregu!

Karakterne lastnosti BOLJŠEVIKOV

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Vse poteka v skladu z VIZIJO za Slovenijo do leta 2024!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

Boljševiki protestnikom ukradli stavkovna zavetišča z njihovimi osebnimi predmeti iz Gregorčičeve

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Nadaljevanje sodne farse zoper Predsednika Gibanja OPS je trajalo 3 minute, ker iz tožilstva ni pristopil nihče

Zahteva po krivem obtoženega Ladislava Trohe za izločitev politično motiviranega, mimo zakona in Ustave delujočega sodnika Srečka Škerbca

Že tretji montiran sodni proces se bo zoper veterana vojne za Slovenijo, predsednika neodvisne civilne organizacije Gibanje OPS, Ladislava Troho nadaljeval 10.12.2014 z aretacijo in priporom

Ustavimo mučenje gospe Milene Tanko!

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Pomagajte družini v stistki zaradi oblastniškega nasilja


IZJAVA ZA JAVNOST

1. dan gladovne stavke+DNEVNIK nadaljevanja

Ladislav Troha o svojem "incidentu" na RTV SLO, stavkovnih zahtevah in pričakovanih novih poizkusih diskreditacij režimskih medijskih trobil in udbovskih plačancev

Novodobne metode udbo-mafije za eliminiraje svojih nasprotnikov - kratka kronologija v zvezi z Ladislavom Troho



ZAHTEVAMO ODGOVORNOST OD LETA 1990 DO DANES - GLADOVNA STAVKA DO UVELJAVITVE ZAHTEV LADISLAVA TROHE

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije


Zaključena še ena sodna farsa zoper Ladislava Troho?

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

ZBOR SLOVENSKEGA NARODA ZA OSVOBODITEV RTV SLO

Združimo vse zdrave sile v Sloveniji in naše ljudi iz tujine v KOALICIJI KARANTANIJA

Napadi oblastniške nomenklature se v paniki stopnjujejo

Bo Slovenija vstala od mrtvih?

slovenija na kriu1.bmp - 1.60 Mb

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

PETICIJA - REKLAMACIJA ZA ZAVRNITEV PLAČEVANJA VSILJENEGA RTV PRISPEVKA

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

Kaj storiti, da pridemo Slovenci iz te blodnje v temi, razlaga prvega in drugega koraka za uresničitev VIZIJE za Slovenijo do leta 2024

CESAR JE GOL!

Ne veselite se na Ustavnem sodišču padlega davka na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Bo Ivan Janez Janša odšel v zapor?

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

Drugačne in boljše Slovenije ne moremo graditi brez vas

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

IZSTAVITE ZAHTEVO ZA POVRAČILO STROŠKOV VODSTVU GEODETSKE "URAVE" REPUBLIKE SLOVENIJE

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

OPS srečanje v Mariboru

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

OBRAČAMO SE NA VAS, KER VEMO, DA BOSTE RAZUMELI IN BOSTE POMAGALI, ZAUPAMO VAM IN VAS SPOŠTUJEMO

Bili smo na srečanju OPS z odločnimi Ljudmi v Luciji pri Portorožu

O dobrodelnosti na slovenskem

DELAMO ZA SLOVENIJO, NAŠO ŠIRŠO DRUŽINO, KATERE ČLANI IN ČLANICE STE TUDI VI!

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Osvoboditev, Očiščenje, Preporod Slovenije!

RESNICA NAS BO OSVOBODILA! PREDLOG DELOVANJA DOBRIH LJUDI ZA VNOVIČNO ZDRUŽITEV SLOVENSKEGA NARODA!

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Osvoboditev, Očiščenje, Preporod Slovenije!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

Ali ti veliki Čas je prešinil srce in razum, ali stoletni tvoj strah je izginil, prevzel te pogum?

Fotografija: Spoštovani! V izjemno čast nam je bilo včeraj, 11. januarja, se srečati s plemenitimi in dobrimi ljudmi, ki se zavedajo svoje odgovornosti do naše skupne domovine - naše širše družine Slovenije.  Na dogovorjeno srečanje je prišlo 21 ljudi, ki so potrdili prihod nekaj dni prej in so dano besedo tudi držali. Pred osebne obveznosti so postavili skupno obveznost za iskanje najboljših rešitev za rešitev Slovenije. Vsa čast: zavedanje, da je delo za skupno dobro tisto, ki bo posledično prineslo koristi za vsakega posameznika v skupnosti, je plemenito razmišljanje.  STOPIMO SKUPAJ ZA SPREJETJE ZAKONA OPS, ki je prvi konkreten korak SLOVENSKEGA LJUDSTVA za uresničitev VIZIJE do leta 2024.  Hvala vsem, ki ste včeraj prišli, še enkrat in spodbuda, da podobna srečanja organizirate v svojem kraju. Dajte pobudo, povabite ljudi, ki stokajo in jamrajo, da se usedemo tudi z njimi in jim predstavimo to, kar smo včeraj vam. Sporočite nekaj dni prej, da se uskladimo, in z veseljem bomo sestavili ekipo, da pride v vaš kraj na prijetno koristno druženje.  Imamo skupni imenovalec, zaradi katerega se bo ZNOVA ZDRUŽILO SLOVENSKO LJUDSTVO.  Poglejte v povezavo, preberite, premislite in povejte naprej. Vsak dan, ko še ne stopamo po tej jasno začrtani poti, je zamujen. Namenoma puščamo te datume, da ne bo kdo rekel, zakaj tega nismo predlagali že prej.  http://www.gibanje-ops.com/prispevki-razlicnih-avtorjev/41-prispevki-razlicnih-avtorjev/484-vizija-za-slovenijo-2013-2023 Za prvi korak za vas pa tukaj:  http://www.pravapeticija.com/sprejem_zakona_ops_-_zakon_za_odpravo_vseh_privilegijev_v_rs  Vse dobro in na snidenje!  Ekipa OPS

Srečanje DOBRIH LJUDI iz vse Slovenije za dogovor KAJ STORITI

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

TRETJI - ZADNJI POZIV LJUDEM NA POLOŽAJIH, DA PRESTOPIJO NA STRAN NEPRIVILEGIRANEGA DELA SLO LJUDSTVA - seznam nekaterih oseb in privilegijev

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO 2014

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

DRUGI - PREDZADNJI POZIV LJUDEM NA POLOŽAJIH, DA PRESTOPIJO NA STRAN NE-PRIVILEGIRANEGA DELA LJUDSTVA

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

ZAKAJ MORA UPOKOJENI ŠVICARSKI PODJETNIK DR. ČANŽEK PRI SVOJIH 85 LETIH DEŽURATI NA INTERNETU IN BLATITI VSAKOGAR, KI JE TRN V PETI UDBO-KOMUNISTIČNI NOMENKLATURI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

PRVI POZIV ZA PRESTOP NA STRAN NEPRIVILEGIRANEGA DELA SLOVENSKEGA LJUDSTVA!

OBVESTILO IN OPRAVIČILO!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Tako je to, ko se UDBA odloči, da si kriv!

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

Predsednika neodvisne civilne iniciative BI UDBO-MAFIJA ZAPRLA ZA 5 LET V ZAPOR

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KASTA Z ZLORABO DRŽAVNIH INSTITUCIJ ZNOVA NAPADA POVSEM NEDOLŽNE, A OSVEŠČENE!

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 100 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

KOALICIJA KARANTANIJA OPERIRA Z LAŽNIMI PODATKI PRAVIJO NEKATERI, KI SE BOJIJO, DA BI SLOVENSKI NAROD SPREGLEDAL IN ZMAGAL!

LADISLAV TROHA POJASNI KAKO SE JE UGRABIL SAM

PRIHAJA ČAS ZA TRDNO, NEOMAJNO IN ODLOČNO ALTERNATIVO VSEM OBSTOJEČIM LEVO DESNO ANGAŽIRANIM STRANKAM, KI SO V 22 LETIH DELOVANJA SPRAVILE SLOVENIJO IN SLOVENSKI NAROD V GROZLJIV POLOŽAJ

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

POZIV ZA ORGANIZACIJO PREDSTAVITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA NASLEDNJE DESETLETNO OBDOBJE! 2013 - 2023

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Nov poizkus diskreditacije iz obupa, lakaji uničevalcev Slovenije pisarijo ostudne pamflete

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

Napadi vse bolj obupane privilegirane kaste se na Gibanje OPS in njenega začasnega predsednika nadaljujejo, 2.000,00 evrov kazni za 25,00 evrsko domnevno napako pri poročanju Računskemu sodišču

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024

korak 1 - 27.paril.jpg - 50.40 Kb

KORAK ŠTEVILKA 1 ZA URESNIČITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 2014 - 2024


KORAK ŠTEVILKA 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024, KORAK ZA URESNIČITEV ŠT. 2 - DODATNA ARGUMENTACIJA IN OPIS


KORAK ŠTEVILKA 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE, ONEMOGOČANJE PRAVIH TATOV, VRAČANJE POKRADNEGA, ODPRAVA KRIVIC


KORAK ŠTEVILKA 4 - UVEDBA VSE BOLJ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - VLADAVINE LJUDSTVA


korak t. 5.jpg - 30.37 Kb

KORAK ŠTEVILKA 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

KORAK ŠTEVILKA 6 - PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST IN ČISTEJŠE OKOLJE

KORAK ŠTEVILKA 7 - DUHOVNI, ETIČNI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE

opslogo.jpg - 5.00 Kb

Prihaja PRAVA SLOVENSKA POMLAD!

cirk1.jpg - 3.18 Kb

Z nakupom izjemno zanimive knjige za razumevanje sedanjosti, pomagate delovanju Gibanja OPS

Intervju Ladislava Trohe za internetni kanal "ZDAJ PA DOST!"

ZAOBLJUBA

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

JAVNE KAZENSKE OVADBE IN POZIV VSEM JAVNIM USLUŽBENCEM V JAVNI IN DRUGIH UPRAVAH, KI SE TIČEJO DRŽAVE IN NARODA ZA PRESTOP NA STRAN LJUDSTVA!

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

KOALICIJA KARANTANIJA ZA ZMAGO NA PARLAMENTARNIH VOLITVAH

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj dobri ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Nedopustne diskreditacije in napadi na naše zaveznike, Zvezo domoljubnih društev HERVARDI!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA udbofašistoidna prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Nov napad lakajev privilegirane oblastniške kaste na predsednika Gibanja OPS

Stare igralce je treba umakniti, nastaviti pa mlade, a sistem bo šel naprej svojo pot kot do sedaj...?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Vlado RS nove revolucionarne tehnologije za izboljšanje kakovosti življenja ne zanimajo

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili


Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Radio LASER iz Slovenj gradca podira slovenski medijski zid

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

PSIHIATRIČNA IN SODNIŠKA KVAZI STROKA Z ROKO V ROKI UMORILI 26. LETNEGA USTVARJALCA IN UPORNIKA Z RAZLOGOM, G. DANIJELA SPASOJEVIĆA?

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Ladislava Troho podprl svetovni rekorder v smučarskih poletih

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Spremstvo h kandidaturi

Kandidat za predsednika države prejel od lakajev oblastniške oligarije obtožnico za dve leti zapora, mediji o tem molčijo

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Podpisi podpore za uradno kandidaturo Ladislava Trohe prihajajo! Vi ste že to naredili?

Kdo je v resnici ta pokončen mož, ki ga oblast tako zelo ne mara, ker se ga boji?

Veliki intervju LADISLAVA TROHE za Gibanje Osveščenih Prebivalcev Slovenije

Ladislav Troha - Predsednik za Očiščenje in Preporod Slovenije! Vizija za Slovenijo do 2022

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

Ladislav Troha za predsednika, da očitimo in prenovimo Slovenijo

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

PRIPRAVLJAMO INFORMACIJSKO AKCIJSKO TISKOVINO ZA VSA GOSPODINJSTVA

VLAK NOROSTI

SLOVENSKA POMLAD 2012

RESNICE JE ZMAGA!

VABILO!

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

POSTANITE PONOSNI SOLASTNIK NOVE OPS-TV (Ogledalo Prebivalcev Slovenije)

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?

Ko te kastni organi morajo in hočejo narediti kriminalca

Nezakonit postopek Informacijskega pooblaščenca RS zoper OPS so ustavili